Zastrzeżenia prawne

Informacje podane w portalach, blogach i serwisach tematycznych tworzonych przez Remigiusz Stanisławek, Opiekun Inwestora s.c. , Rodzinne Finanse lub Rodzinne Ubezpieczenia zawierają wyłącznie opisy, obliczenia, analizy i rankingi o charakterze informacyjnym.

Opisywane w portalach inwestycje i produkty inwestycyjne nie są gwarantowane, z inwestowaniem wiąże się ryzyko, a podane stopy zwrotu z inwestycji są wartościami historycznymi lub oczekiwanymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Żadne z moich wypowiedzi czy też wypowiedzi osób związanych z moimi firmami nie może być traktowane jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji na rynku kapitałowym.

Każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny ryzyka przez inwestora. Informacje nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb inwestora.

Wszelkie wypowiedzi są subiektywną oceną ich autorów a obliczenia i analizy mimo największej staranności mogą zawierać błędy.

Remigiusz Stanisławek, Rodzinne Finanse ani Opiekun Inwestora s.c. nie odpowiadają za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie publikowanych materiałów.

Jeżeli nie zgadzasz się z tymi zasadami – proszę nie czytaj moich publikacji i analiz.