Opiekun Inwestora

Oceny portalu Opiekun Inwestora – mamy oficjalny wzór przemysłowy Urzędu Patentowego RP!

Po kilkumiesięcznej procedurze zarejestrowany został graficzny sposób prezentacji ocen funduszy inwestycyjnych opracowany przez portal Opiekun Inwestora. Certyfikat, drukowany na czerpanym papierze z ministerialnymi pieczęciami odebraliśmy w dniu dzisiejszym.

znak-towarowy-oiDotychczas ogólnodostępne rankingi funduszy opierały się o punkty, gwiazdki a kiedyś także ‚diamenty’. W ramach abonamentów Opiekuna Inwestora dostępnych jest wiele dodatkowych miar liczbowych – natomiast podsumowaniem tych liczb są literowe oceny zbiorcze.

W przeciwieństwie do zwykłej punktacji (gdzie dwa różne fundusze mogą mieć taką samą punktację) system zbiorczych ocen wizualnie informuje o jakości zarządzania w różnych przedziałach czasu. Dając znacznie więcej informacji – ale jednocześnie potwierdzając, że nie ma jednego najlepszego funduszu dla każdego.

Jeżeli dla inwestora istotne są wyniki krótkoterminowe, nie będzie zważał na słabszą ocenę dla inwestycji długoterminowej.

Porównując dwa fundusze o tych samych ocenach średnio- i długoterminowych a różnych ocenach dla inwestycji krótkoterminowej łatwiej wybrać ten, który ostatnio uzyskuje lepsze wyniki.

Jeden rzut oka wystarczy aby określić jak zmieniała się jakość funduszu w przeszłości. Fundusz AAA to lider non stop uzyskujący świetne wyniki w długim ale i krótkim okresie, fundusz AAD to fundusz, który ostatnio miał istotne problemy z uzyskiwanymi wynikami. Fundusz DDA co prawda ma doskonałe wyniki krótkoterminowe ale … w średnim i długim okresie z reguły zawodził. Co daje inwestorowi do myślenia…

Wykorzystanie w prezentacji zbiorczych ocen funduszy inwestycyjnych

Literowy sposób prezentacji wyników może być stosowany w różnych rankingach. Między innymi:

 

Ranking dla aktywnego zarządzania – czyli ranking krótkoterminowy obejmujący analizy 2-tygodniowe / miesięczne i trzymiesięczne – dostępny jest w ramach abonamentów portalu Opiekun Inwestora. Pozwala dobierać fundusze, które uzyskują obecnie wyróżniające się wyniki i – w połączeniu z systemem monitorowania (np. Kroczący Stop Loss) pozwalają na aktywne inwestowanie (w praktyce oznaczające kilka zmian portfela w ciągu roku)

 

Oceny zbiorcze funduszy – to ranking oparty o analizy półroczne / roczne i dwuletnie. Prezentuje długoterminową analizę funduszy stawiając na stabilność jakości zarządzania i osiąganych wyników w długim okresie. Doskonały dla długoterminowych porównań funduszy. Ten ranking będzie udostępniany w portalu Opiekun Inwestora oraz na blogu w formie cyklicznych raportów.

Zgłoszenie w urzędzie patentowym

CAB ADBDotyczy sposobu prezentowania ocen w ratingu funduszy inwestycyjnych opartego na dwóch / trzech literach (A,B,C,D) pokazujących w sposób zbiorczy statystyczną jakość funduszu w ostatniej sytuacji rynkowej.

Za pomocą dwu-trzyliterowego oznaczenia prezentowana jest zbiorczo informacja o jakości funduszy w kilku okresach pozwalająca doskonale porównać fundusze w oparciu o kilka informacji.

Fundusz z oceną zbiorczą CAB (w rankingu płatnym, krótkoterminowym) to fundusz, który który:

  • dla analizy kwartalnych wyników (badanie za okres 9 miesięcy) uzyskał ocenę C
  • dla analizy miesięcznych wyników (badanie za okres 3 miesięcy) uzyskał ocenę A
  • dla analizy wyników dwutygodniowych (badanie za okres 6 tygodni) uzyskał ocenę B

Szczegółowy opis znaczenia oznakowania literowego przedstawię osobno. W większości przypadków wystarczy po prostu informacja, że „A” oznacza świetne wyniki, „B” wyniki dobre, „C” wyniki przeciętne a „D” wyniki słabsze.

Porównując fundusz z oceną zbiorczą CAB oraz ADB widzimy, że oba fundusze krótkoterminowo mają dobre i podobne wyniki (B), w średnim terminie pierwszy fundusz uzyskiwał świetne wyniki, podczas gdy fundusz drugi miał wyniki bardzo słabe. Z kolei długoterminowo to fundusz drugi doskonale zarabiał. W praktyce ważniejsza jest ocena w krótszym terminie – dlatego lepszym funduszem (w oparciu o ranking) będzie fundusz CAB – ponieważ druga litera ‚A’ jest ‚lepsza’ od oceny ‚D’ w funduszu drugim.

 Przykład wykorzystania – lista okazji inwestycyjnych

Poniżej przykładowy wygląd aktualnej listy okazji inwestycyjnych – bazującej na krótkoterminowej analizie funduszy.

tabela-lista-okazji

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

komentarze 2