Archiwum

Wyniki strategii ?Opiekun Zysku 10/15?

Na tę chwilę zwrócę uwagę tylko na kilka interesujących faktów

Proponuję zwrócić uwagę na stabilność wyników, i malejącą zmienność przy wydłużaniu okresu inwestycji.

Kilka ciekawych wniosków:

W okresach 10-letnich średniorocznie strategia zarabiała 8,3% do 12,4%. Gdy inwestowano poza polisą inwestycyjną.
Czyli konieczność płacenia podatku przy sprzedaży funduszy, opóźnienia w zamianach funduszy (pieniądze przez 2-3 dni poza rynkiem) nie przeszkadzały aby zarabiać lepiej (a często dużo lepiej) niż najlepszy fundusz akcji!
A gdy w ten sam sposób inwestowano w polisie – uzyskane wyniki średnioroczne są ok 2% większe. Mimo uwzględnienia opłaty (3% rocznie – czyli tej z raczej droższych polis) i podatku płaconego na końcu od całego zysku w 10-letnim okresie. Czyli – w polisie inwestycyjnej Axa, Aegon, Skandia, Generali, Nordea, Compensa, HDI itp – można doskonale zarabiać. I mimo opłat zarobić więcej niż poza polisą.
Podobnie jak w przypadku pojedynczych funduszy -wraz z wydłużaniem czasu inwestycji maleje ryzyko. Tylko – o ile w przypadku funduszy akcyjnych maleje ryzyko straty (choć niestety zdarzało się, ż zakup „na górce” mógł spowodować, że nawet po 10 latach wynik funduszu był gorszy niż inflacja… – ale niewiele gorszy, do -2%)- w przypadku strategii największy „pechowiec” zarabiał 8% średniorocznie ponad inflację. W przypadku strategii – w długim okresie (10-lat)  zysk średnioroczny w najgorszych przypadkach wyniósł 8%.
Zbieżność wyników – w przypadku strategii w długim okresie różnice między najlepszym/najgorszym dniem do rozpoczęcia decyzji o inwestowaniu maleją do 4-5%. To powoduje, że absolutnie traci na znaczeniu moment, w którym zaczynamy inwestować.
W krótszych okresach (4-8 lat) wyniki strategii często były gorsze niż najlepszych funduszy akcji. Celem strategii nie jest zarabiać jak najwięcej przy dużym ryzyku straty. Dlatego przykładowo w okresach 6-letnich strategia (poza polisą) zarabiała od 7% do 14%. Czyli stawiając na bezpieczeństwo z jednej strony pozwoliła przy inwestycji „na górce” zarobić ponad 7% średniorocznie. Podczas gdy fundusze akcyjne mogły przynieść stratę nawet 2%. A wynik poniżej 7% występował bardzo często. W przypadku funduszy akcji widoczna jest tutaj premia za ryzyko: można było zarobić nawet 23% średniorocznie w 6 lat ponad inflację. Ale… można też było stracić. A przypadku strategii – można było zarobić w najlepszym razie 14%, a najbardziej „pechowa” inwestycja dała zysk 7%.

Oczywiście – podane wyniki uwzględniają inflację. W sposób najbardziej dokładny z możliwych (opisany w modelu prezentacji danych).

W najbliższych dniach opublikuję szczegółowe wyniki

Uczestnicy szkoleń, a czytelnicy bloga pewnie też – wiedzą z jaką dbałością o szczegóły przygotowujemy nasze raporty. Nie inaczej będzie tym razem. Same końcowe, dokładne obliczenia i ich opracowanie graficzne zajęło nam ponad miesiąc. Ale – dzięki temu będziemy operować faktami a nie tylko suchym „strategia zarabiała 10-15% rocznie”.

Dokładnie omówię zasady działania tej strategii. Dla zainteresowanych dostępne będzie zestawienie transakcji miesiąc po miesiącu w polisie i poza polisą. Zaprezentują skutki prostej modyfikacji tej strategii – które podniosły zyski jeszcze o 2% średniorocznie. Wykażę dlaczego strategia jest nastawiona bardziej na to aby działać w przyszłości – a nie „dopasowana” do danych historycznych.

A sama strategia będzie dostępna w portalu Opiekun Inwestora kilka dni po długim weekendzie majowym.

pozdrawiam,

Remigiusz Stanisławek

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz