Archiwum

Wczorajsza wartość WIG przekracza wiele arytmetycznych średnich kroczących…

Często otrzymuję pytania o moje podejście do inwestowania oparte o tzw. średnie kroczące. Odpowiedź jest niezmienna od lat (pozytywna, ale z jednym ale…). O tym w dalszej części artykułu.

Wczorajsza euforia na parkiecie GPW w Warszawie (wzrost +3,44%) spowodowała przekroczenie przez WIG wielu średnich kroczących. Nawet średniej 60- dniowej. Wielu użytkowników portalu oczekiwało możliwości śledzenia różnych średnich w portalu. I mam dobrą wiadomość – tego typu strategie niektórzy już testują w Opiekunie Inwestora.

Indeks WIG a średnie kroczące

Po wczorajszych wzrostach mamy następującą sytuację:

 • WIG przekracza o 3,9% średnią MA_20
 • WIG przekracza o 3,3% średnią MA_25
 • WIG przekracza o 3,4% średnią MA_30
 • WIG przekracza o 2,6% średnią MA_35
 • WIG przekracza o 2,0% średnią MA_40
 • WIG przekracza o 1,0% średnią MA_50
 • WIG przekracza o 0,7% średnią MA_60

Czy to sygnał powrotu do inwestowania na rynku funduszy akcyjnych? Strategia Opiekun Zysku jeszcze tego nie wskazuje (działając na nieco innych zasadach). Jednocześnie mamy wśród użytkowników portalu wielu zwolenników stosowania dodatkowo także innych strategii. Teraz te możliwości udostępniamy w portalu.

Dokładnie 16 miesięcy temu ogłaszaliśmy…

…  rozpoczęcie prac nad umożliwieniem (dla zainteresowanych) korzystania ze średnich kroczących w portalu. A dokładniej w newsletterze z 15.06.2010 roku. Założenia były następujące:

 • możliwość stosowania prostej arytmetycznej średniej kroczącej
 • dla dowolnego okresu
 • dla indeksów krajowych, zagranicznych, walut a także poszczególnych funduszy inwestycyjnych

W międzyczasie pojawiły się oczekiwania wprowadzenia dodatkowej wstęgi (o dowolnych przedziałach procentowych w dół/ górę).

W tak zwanym międzyczasie rozwijaliśmy inne funkcje portalu

To m.in. wprowadzenie Kroczącego Start Profit, zintegrowania dodatkowych ostrzeżeń w Kroczącym Start Profit, czy też wprowadzonej wczoraj Liście Okazji (Top Lista ).

A dodatkowo należało dostosować portal do możliwości wprowadzania strategii indywidualnie parametryzowanej przez korzystających z abonamentów.

To dodatkowe funkcjonalności, które dedykujemy inwestorom gotowym poświęcić więcej czasu na własne inwestycje.

A teraz – strategie średnich kroczących – są już dostępne w systemie Opiekun Inwestora!

Przez najbliższe 10 dni metody te będą jeszcze testowane przez wybraną grupę użytkowników portalu (dziś wyślemy zaproszenia do kolejnych testów), po tym okresie funkcja ta zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom (abonamenty: standard i profesjonalny).

Możliwości:

 • dowolna ilość dni, dla której realizowane są obliczenia średniej kroczącej (MA15, MA35, MA80 itp)
 • dowolna szerokość „wstęgi” wyrażona w procentach (w górę, w dół)
 • możliwość określenia progu dla „ostrzeżenia” (znane z powiadomień Kroczący Stop Loss z ostrzeżeniem)
 • dla dowolnych indeksów, walut, funduszy inwestycyjnych

Jakie progi średniej wybrać, jakiej szerokości wstęgę? Techniki te kierujemy do doświadczonych inwestorów. Te elementy można dobrać poprzez własne analizy czy też na podstawie dostępnej literatury. Z naszej strony jeszcze w tym roku udostępnimy (odpłatnie) publikację z analizą wielu kombinacji okresów dla średniej kroczącej oraz wysokości progów definiujących szerokość wstęgi. Sposobów wykorzystania tego narzędzia będzie wiele.

Dla kogo średnie kroczące?

Dla tych inwestorów, którzy są przekonani do tej metody określania zmian sposobu inwestowania. Dostępnych jest wiele analiz wskazujących czy warto korzystać ze średnich krótko-, średnio- czy długoterminowych. Czy opierać się o indeks WIG czy WIG20. Wykorzystać możliwości tej strategii na wybranych indeksach giełd światowych.

Moja prywatna opinia: Techniki oparte o średnie kroczące to jedna ze strategii inwestowania, i dzięki możliwości wprowadzania wielu parametrów (ilość wycen branych pod uwagę przy wyliczaniu średniej, wprowadzania „wstęgi”, liczenia średnich ważonych) umożliwia np. dopasowanie tych parametrów do przeszłych wyników wybranych narzędzi inwestycyjnych (np. indeksów giełdowych) i poszukiwanie innych technik inwestowania. Z drugiej strony popularność tych strategii na rynku akcji pozwala na próby dopasowania się do trendów na rynkach akcji – jeżeli metody te zostaną odpowiednio użyte.

Przez doświadczonych inwestorów może być wykorzystana jako strategia główna, ale także jako strategia wspomagająca dla techniki Opiekun Zysku czy też innych strategii.

W abonamencie standard udostępnimy możliwość zdefiniowania dwóch takich strategii (o dowolnej parametryzacji), w abonamencie profesjonalnym możliwe będzie zdefiniowanie do 5-ciu różnych strategii średnich kroczących.

A co ze strategią Opiekun Zysku 10/15?

Jako główną strategię w portalu utrzymujemy zasady oparte o strategię Opiekun Zysku. W naszej ocenie zasady oparte o merytorykę (opisywałem szczegółowo zasady strategii na tym blogu, wyjaśniając np. dlaczego metoda korzysta z funduszy akcji dużych spółek, i tego jak dopasowuje się do sytuacji wynikającej z działań inwestorów) są bezpieczniejsze niż strategie oparte o techniki oparte o analizy wyłącznie wykresów.

Historyczne wyniki tego typu strategii będą podobne do wyników strategii Opiekun Zysku (po podliczeniu wszelkich kosztów, podatków i inflacji). Zapis w nawiasie jest ważny: strategia OZ 10/15 dawała wyniki 8-15% już po uwzględnieniu tych elementów. W Sieci i na różnych szkoleniach nadal znajdziemy strategie dające ponad 25% średniorocznie. Czy są to strategie lepsze? Nie – bazując na niedopowiedzeniach pokazują wyniki zawyżone w stosunku do realiów.

Ja osobiście preferuję strategie oparte o coś więcej niż czyste mechaniczne działania, czyli korzystanie z modyfikacje strategii, poszukiwania dodatkowych zysków w ciekawych funduszach w oparciu o wiedzę „co siedzi w danym funduszu”.

Czyli proponujemy:

 • dla oczekujących minimalnego zaangażowania czasu w inwestowanie: zwykłą strategię Opiekun Zysku
 • dla gotowych poświęcić pół godziny w miesiącu: modyfikacje strategii Opiekun Zysku, korzystanie z funduszy zagranicznych z zabezpieczeniem Kroczącym Stop Loss
 • dla zainteresowanych korzystaniem z innych narzędzi: kroczący start profit, poszukiwanie okazji inwestycyjnych (Lista Okazji) i świadome korzystanie z alarmów średnich kroczących

Działa tu od zawsze reguła: im więcej czasu poświęcimy na inwestycje i poszerzanie wiedzy – tym bardziej zwiększają się szanse na dodatkowe zyski. Angażując mało czasu – także warto aktywnie inwestować – ale bezpieczniejszym podejściem będzie tu wzorcowa strategia Opiekun Zysku.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

komentarze 2

 • Myślę, że warto zwrócić uwagę na jedną właściwość średnich kroczących. Średnie te to wskaźniki podążające za trendem. Będą dawać dobre sygnały gdy taki trend istnieje. Natomiast gdy nie ma wyraźnego trendu (czyli będzie tzw. trend boczny) będą często dawać mylne sygnały. To tak ku przestrodze, dla osób które zafascynują się tym, moim zdaniem bardzo przydatnym, wskaźnikiem.

  Wojtek Kurzyński

  • Dokładnie tak. Dlatego dedykujemy to rozwiązanie wyłącznie dla tych inwestorów, którzy będą mogli w świadomy sposób to narzędzie wykorzystać.

   Średnie kroczące mają też inną właściwość – odpowiednio dobrane pozwalają dopasować się doskonale do wyników historycznych – i dać złudzenie idealnych strategii inwestowania.

   Dlatego – podobnie jak Wojtek proponujemy stosować je jako wsparcie, a nie jako jednoznaczną wykładnię. To po prostu kolejne narzędzie dla inwestorów – z którego należy umiejętnie korzystać.