Archiwum

PBG znów dołuje wyceny UniWibid (-6%) i UniKorona Pieniężny (-2,4%)

Niestety. Mamy powtórkę z początku czerwca 2012 roku. Dokładnie 2.06.2012 UniWibid (jeden z najstabilniejszych funduszy) stracił w jeden dzień 2,71%. Pisałem wtedy „szok„. Wczoraj fundusz stracił … 6%UniKorona Pieniężny wczorajszy dzień kończy spadkiem 2,41%. Wszystko przez PBG.

Tym razem Union Investment szybko udostępnił wyjaśnienia

O ile w czerwcu fundusz opublikował jedynie krótką informację o spadku wyceny i zapewnieniem, że nic się nie stało, o tyle w dzisiejszej sytuacji udostępnił bardzo szczegółowe wyjaśnienia. Pojawiły się na stronie Union Investment już wczoraj wieczorem, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnej wyceny funduszy na dzień wczorajszy.

Komunikat składa się z kilku części, i:

  • pokazuje zaangażowanie zarządzających w bieżącą analizę sytuacji w spółce PBG
  • tłumaczy przesłanki do przeceny wartości obligacji PBG (niestety nie podając o jakiej przecenie mowa: czy do 0 zł?)
  • wyjaśnia, że nie ma możliwości aby taką decyzję przesunąć w czasie lub spadek rozłożyć na raty
  • rozumie, że decyzja nie zostanie odebrana przychylnie przez inwestorów
  • obiecuje zwiększenie rentowności funduszy
  • zapewnia o płynności – czyli realizacji zakupów i umorzeń jednostek uczestnictwa
  • informuje o wprowadzaniu od czerwca b.r. dodatkowych procedur i kryteriów doboru nowych składników portfeli obu funduszy
  • wskazuje (pośrednio), że dla nowych inwestorów oba fundusze stają się bardzo atrakcyjne

Komunikat pobiorą Państwo ze strony UnionInvestment.

Większość publikacji w mediach prawdopodobnie będzie powieleniem komunikatu Union Investment, dlatego zamiast powtarzać te informacje ponownie pokażę co się tak naprawdę wydarzyło i jaki może być dalszy rozwój wydarzeń. Decyzji inwestycyjnych (sprzedaż/ zakup funduszu) nie podejmujmy pod wpływem emocji. Podejmujmy je w oparciu o znajomość sytuacji i własne przemyślenia.

Co się wydarzyło? Skąd spadki wycen tych funduszy?

Wszystko za sprawą spółki budowlanej PBG. W czerwcu, gdy spółka ogłaszała upadłość, fundusze inwestycyjne posiadające w portfelu obligacje tej spółki musiały zmniejszyć wartość tych obligacji w swoich portfelach, a tym samym przełożyło się to na przeceny jednostek uczestnictwa tych funduszy.

Pisałem wtedy, że obligacje nie zostały przeszacowane do 0 zł, a jedynie częściowo. Union Investment informował o ‚konserwatywnym przeszacowaniu aktywów‚ nie podając o jaki poziom przeszacowania chodzi. Zwracałem uwagę, że jeżeli zrealizuje się scenariusz pesymistyczny czeka nas kolejna korekta. I stało się.

UniWibid

Skąd spadek 6% w UniWIBID?

Wynika wprost ze składu portfela tego funduszu (kliknij rysunek aby powiększyć). W swoim sprawozdaniu finansowym z 22 sierpnia 2012 roku audytor podaje, że obligacje PBG (dwie emisje serii C i D) stanowiły łącznie 4,33% składu portfela (stan na 30.06.2012).

Tym samym wygląda na to, że obligacje zostały tym razem definitywnie przeszacowane do wartości 0 zł (choć ostatecznej pewności nie mamy – komunikat Union Investment tego nie precyzuje).

Rozmawiałem dziś z TFI Union Investment – obiecano udostępnić wyjaśnienie skąd rozbieżność: spadek 6% a udział obligacji PBG (stan na 30.06.2012) w wysokości 4,33%. W mojej ocenie najprawdopodobniej związane jest to z umorzeniami jednostek funduszu w ostatnich miesiącach, a tym samym udział obligacji PBG kwotowo w wartości całego portfela zwiększył się do 6%.

Aktualizacja, godzina 15:40: Union Investment wyjaśnia: procentowy spadek wartości jednostki jest wyższy niż udział PBG S.A. w portfelach subfunduszy według stanu ze sprawozdań finansowych na 30.06.2012, ponieważ jest to wynikiem odpływu aktywów w ostatnich miesiącach, a tym samym wyższego udziału instrumentu w strukturze portfela. Czyli dokładnie tak jak można było przypuszczać.

Czy czekają nas dalsze spadki?

Tu każdy musi zbadać sytuację samodzielnie. Z firm branży budowlanej spory udział w portfelu ma Polimex-Mostostal (nieco ponad 3%). Z pobieżnej analizy sytuacji spółki na giełdzie z jednej strony nie widać tu wyraźnych zagrożeń co do jej działalności. Z drugiej strony mieliśmy kilka wniosków o upadłość tej firmy (na razie bezzasadnych). Po trzecie: pojawiły się kilka dni temu pomysły na połączenie Polimeksu z PBG (PBG szuka sposobu na wyjście z problemów).

Będę dziś prowadził kilka rozmów odnośnie tego funduszu, poruszając także temat Polimeksu-Mostostal. Udostępnię te informacje w godzinach wieczornych.

[stextbox id=”info”]Aktualizacja, godzina 23:35: W rozmowach z przedstawicielami Union Investment otrzymałem zapewnienie, że fundusz UNIWIBID sprzedał wszystkie obligacje Polimex Mostostal po dacie 30.06 (czyli dacie sprawozdania finansowego).[/stextbox]

Perspektywy wzrostów?

W mojej ocenie niestety bez zmian. TFI w komunikacie przekonuje, że planowane jest zwiększenie rentowności do 5,70% w skali roku. Ja stawiam jednak na to, że fundusz utrzyma dotychczasowe stopy zwrotu. Nie da się przemodelować składu portfela, a tym samym nie ma możliwości nagłego zwiększenia rentowności poszczególnych jego składników. Fundusz dodatkowo musi przygotować się na pewną skalę umorzeń (część inwestorów zareaguje spontanicznie na informację o przecenie) – to także nie służy budowaniu zysków – wymaga raczej umarzania części aktywów aby zapewnić płynność funduszu. Tym samym raczej oczekiwałbym w najbliższym okresie jednak systematycznych wzrostów rzędu 0,3%-0,4% w skali miesiąca. Jeżeli fundusz zacznie zarabiać lepiej – natychmiast widoczne to będzie w naszych ocenach dostępnych w portalu Opiekun Inwestora.

Okazja do tanich zakupów?

Absolutnie nie. Nie mamy sytuacji wynikającej ze zmian np. stóp procentowych. Tu ‚wypada’ jeden ze składników funduszu. A zarabiać będzie to co w funduszu pozostało.

Chyba, że inwestor jest absolutnie przekonany, że spółka PBG wyjdzie z kłopotów, i będzie w stanie wykupić obligacje (w samych funduszach UniWibid i UniPieniężny jest to kwota ponad 180 mln zł). W takiej sytuacji nastąpi ponowne przeszacowanie ceny jednostki funduszu – tym razem w górę. Co może dać zysk tym większy im więcej umorzeń nastąpi po wczorajszej wycenie.

Mam UniWibid – co dalej?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od celów zakupu funduszu i przyjętej na początku strategii inwestycyjnej.

Po wpadce z PBG (dwukrotnej) fundusz nadal (w mojej ocenie) będzie zarabiał tak jak dotychczas. Co oznacza dość długi czas odrabiania strat… Pozostawienie środków pieniężnych na dziś nie generuje większych ryzyk. Ale też ma małe szanse na zyski choćby zbliżone do rocznych lokat bankowych.

Jeżeli inwestor rozważa sprzedaż tego funduszu – musi określić alternatywy. Nie do końca z pełną świadomością możliwości wystąpienia sytuacji z wczoraj i z początku czerwca inwestorzy musieli przełknąć bardzo poważne korekty wycen. Tym samym wiemy, że nie ma absolutnie bezpiecznych funduszy. A to oznacza (mówimy o tym od lat), że także funduszami niskiego ryzyka należy zarządzać (czas powtórzyć szkolenie o rynku funduszy niskiego ryzyka – wkrótce na opiekuninwestora.tv). Można poszukiwać funduszy o wyższych zyskach, o pewnej zmienności, pamiętając, że niestety ale trzeba choć odrobiny wiedzy i zaanagażowania także na tym rynku. Są czasy, w których inne fundusze niskiego ryzyka zarabiają wyraźnie więcej niż UniWidib, są czasy gdy te same fundusze zarabiają wyraźnie mniej. Te sytuacje należy monitorować, śledzić i odpowiednio reagować. Pomaga w tym abonament Opiekuna Inwestora oraz dodatkowa wiedza, którą udostępniamy. Z tą wiedzą zawsze inwestowanie staje się inwestowaniem (a nie po prostu wpłacaniem). Jeżeli rozumiemy jak działają poszczególne fundusze, jak zachowują się w różnych sytuacjach, jakie są ryzyka – wtedy te ryzyka można monitorować – a tym samym zarabiać więcej przy mniejszym ryzyku.

UniKorona Pieniężny

Skąd spadek 2,41% w UniKorona Pieniężny?

Wynika wprost ze składu portfela tego funduszu (kliknij rysunek aby powiększyć). W swoim sprawozdaniu finansowym z 22 sierpnia 2012 roku audytor podaje, że obligacje PBG (dwie emisje serii C i D) stanowiły łącznie 1,48% składu portfela.

Tym samym wygląda na to, że obligacje także w tym funduszy zostały definitywnie przeszacowane do wartości 0 zł.

Rozmawiałem dziś z TFI Union Investment – obiecano udostępnić wyjaśnienie skąd rozbieżność: spadek 2,41% a udział obligacji PBG (stan na 30.06.2012) w wysokości 1,48%. W mojej ocenie najprawdopodobniej związane jest to z umorzeniami jednostek funduszu w ostatnich miesiącach, a tym samym udział obligacji PBG kwotowo w wartości całego portfela zwiększył się do 2,41%.

Aktualizacja, godzina 15:40: Union Investment wyjaśnia: procentowy spadek wartości jednostki jest wyższy niż udział PBG S.A. w portfelach subfunduszy według stanu ze sprawozdań finansowych na 30.06.2012, ponieważ jest to wynikiem odpływu aktywów w ostatnich miesiącach, a tym samym wyższego udziału instrumentu w strukturze portfela. Czyli dokładnie tak jak można było przypuszczać.

Czy czekają nas dalsze spadki?

W mojej ocenie absolutnie nie. Portfel fundusz w dużej części składa się z obligacji skarbowych, obligacji emitowanych przez Banki i kilku firm, z których udział powyżej 1% w portfelu wykazano dla: BSO Finance (Szwecja), PGNiG Finance (Szwecja), MOL Oil (Węgry), CAN PACK (PL), Multimedia Polska SA .. i to wszystko.

Warto spojrzeć na zachowanie tego funduszu po spadkach w czerwcu b.r. To co się wtedy wydarzyło można porównać do spadku ciśnienia w oponie samochodu na autostradzie. Niestety – trzeba się zatrzymać, tracimy kilkanaście minut. Ale po napompowaniu koła dalej możemy jechać z poprzednią prędkością (ale nie szybciej…).

Fundusz stracił jedno z aktywów, nastąpiła nagła przecena, ale pozostałe obligacje generowały dalsze zyski z tą samą dynamiką wzrostu co poprzednio. W ciągu nieco ponad 2 miesięcy odrabiają ponad 2% stratę. Wyjaśniałem to dokładnie w spotkaniu online, które prowadziłem tuż po korekcie z czerwca (nadal dostępne na stronie opiekuniwnestora.tv).

Mam fundusz UniKorona Pieniężny – co dalej?

Tu inwestorzy mają łatwiej. Widać wyraźnie jak zachowały się wyceny funduszu po spadku w czerwcu. Poniższy wykres pokazujący porównanie UniKorona Pieniężny i kilku innych funduszy pieniężnych mówi sam za siebie: można było ‚obrazić się’ na wynik funduszu UniKorona Pieniężny i przenieść środki do innego funduszu pieniężnego i zarabiać połowę wolniej (UniKorona Pieniężny od dawna uzyskuje systematyczne wyniki znacznie przekraczające wyniki innych funduszy ze swojej grupy). Proszę  zauważyć, że nawet po uwzględnieniu wczorajszej ‚wpadki’ wynik inwestora jest i tak zbliżony do średniej z tej kategorii funduszy!

Oczywiście, gdy uwzględnimy spadek o prawie 3% z czerwca wykres wygląda inaczej – ale dla długoterminowych inwestorów fundusz prawdopodobnie w ciągu 2-3 miesięcy ‚dogoni’ pozotałe, a tym samym w kolejnych miesiącach wyniki mają szansę wygrać z większością mu podobnych.

 

W mojej ocenie – krzywa zysków tego funduszu nie ulegnie znaczącej zmianie. I powtórzymy sytuację sprzed kilku miesięcy. Tym bardziej, że w składzie portfela naprawdę nie ma już nic co mogłoby budzić nasze obawy jako inwestorów.

Czy warto sprzedawać? W mojej ocenie tylko w jednym przypadku – jeżeli chcemy bardzo aktywnie poszukiwać zysków na rynku np. funduszy obligacji.

 

Czy czeka nas scenariusz funduszy IDEA?

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

komentarze 3