Opiekun Inwestora

Top Lista (lista okazji) już dostępna

Od czwartku do soboty wystawiamy się na Targach Finansowych Twoje Pieniądze w Pałacu Kultury i Nauki. I tuż przed targami informatycy zaskoczyli nas nieco wcześniejszym niż zaplanowano wdrożeniem nowej funkcjonalności: Top Listy okazji inwestycyjnych. Jakby tego było mało – najbardziej aktywni użytkownicy już testują możliwość definiowania strategii opartych o średnie kroczące. Zamiast czekać – udostępniliśmy już obie z nich.

Top lista okazji inwestycyjnych

Z powodu targów nie jestem w stanie już teraz przygotować nagrań omawiających zasady Listy Okazji. Ale abonenci przeczytają instruktaż na stronach portalu (zakładka: Analizy).

Funkcja dostępna jest w ramach abonamentów Standard i Profesjonalny.

W skrócie: Lista Okazji (osobna dla funduszy agresywnych i osobno dla funduszy bezpiecznych) pozwala poszukiwać okazji inwestycyjnych – rozumianych jako fundusze, które zyskują dobre wyniki średnioterminowe (analizy miesięcznych wyników z ostatnich 3 miesięcy) i niedawno zaczęły zarabiać po chwilowych korektach (co powoduje polepszanie się ocen krótkoterminowych: 2-tygodniowych wyników za okres ostatnich 6 tygodni). W rezultacie pozwalając wcześnie włączyć się do zarabiania (ze świadomością ryzyka inwestycyjnego i zalecanego monitorowania poprzez choćby powiadomienia KSL) do tych funduszy, które mają największe szanse na dobre wyniki w obecnej sytuacji rynkowej.

Korzystanie z tej funkcji wymaga choćby pobieżnego zapoznania się z zasadami działania Ocen Funduszy w portalu. Nie można traktować listy okazji jako próby przewidywania przyszłości bez żadnego ryzyka. Narzędzie ma być pomocą dla świadomych inwestorów dodatkowo minimalizując ryzyko zakupu funduszy na lokalnej „górce”.

Na temat listy okazji będę jeszcze pisał. Na początek – fragment aktualnego ratingu.

Idealna sytuacja w tego rodzaju analizie to przyjrzeć się funduszom, które dopiero co pojawiły się na liście i mają aktualny rating CA, CB lub  BA. Wo w uproszczeniu oznacza dobry fundusz, o dobrych, stabilnych wynikach (rozumianego jako Oceny Funduszy). Fundusz na liście „pojawia się” gdy drugi człon ratingu „zmienia się” z D lub C na A lub B. Oznacza to, że fundusz zaczął uzyskiwać krótkoterminowe dobre wyniki – po okresie spadków. I takie inwestycje warto rozważyć (zalecam zawsze dodatkowo spojrzeć na wykres oraz politykę inwestycyjną – jeżeli jest to fundusz inny niż standardowe fundusze akcji).

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Odpowiedz na „TomiAnuluj

1 komentarz