Archiwum Strategie inwestowania

Strategia Ostrożnego Inwestowania (fundusze inwestycyjne)

Fundusze inwestycyjne to nie tylko fundusze akcji. To także tak zwane fundusze niskiego ryzyka, które można wykorzystać do różnych strategii inwestowania. Na początek: strategia ostrożnego inwestowania – czyli jak z dużym bezpieczeństwem zarabiać lepiej niż na lokacie bankowej.

Czy można inwestować całkowicie bez ryzyka?

Nie. Poza lokatą bankową nie ma instrumentu, który dawałby gwarantowany zysk bez żadnego zaangażowania z naszej strony i brania odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne. Są co prawda fundusze gwarantowane – ale … ich wyniki (gwarancja musi dużo kosztować) są z reguły znacznie gorsze niż lokaty bankowej…

Potocznie krąży (całkowicie błędna) opinia o funduszach inwestycyjnych – mówi się, że fundusze dają wysoki zysk przy dużym ryzyku. Stosując strategie inwestowania plus dodatkową (choćby podstawową wiedzę) okazuje się, że inwestując w fundusze można świetnie zarabiać przy niewielkim ryzyku. Ryzyko w inwestowaniu pojawia się wtedy gdy nie wiemy w co inwestujemy (nie znamy zasad działania instrumentu inwestycyjnego).

Strategia Ostrożnego Inwestowania: założenia

Cel strategii: to wykorzystanie funduszy aby mieć duże szanse (ale nie pewność) na zysk lepszy niż lokata bankowa, nawet 2-krotnie lepszy.

Dla inwestycji: zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych, dla inwestycji systematycznych i jednorazowych. Choć dla inwestycji ponad 2-letnich warto rozważyć inne strategie z nieco  większym ryzykiem, ale też o większych możliwościach zysków.

Ryzyko inwestycji w krótkim okresie (1-2 miesięcy): niewielkie, możliwe chwilowe straty (obsunięcia kapitału) rzędu 0,5-2% choć z reguły spadki wartości portfela nie powinny przekraczać 0,5%

Ryzyko inwestycji w średnim okresie (1 rok): niewielkie ryzyko, że zysk z inwestycji może być niższy niż lokaty bankowej, znacznie częściej można wypracować wyższy zysk

Ryzyko inwestycji w długim okresie (ponad 5 lat): im dłuższa inwestycja tym mniejsze ryzyku uzyskania zysku mniejszego niż zysk z lokaty bankowej

Ryzyko inwestycji w skali 1 roku – znikome. Trudno w ciągu 1 roku uzyskać stratę z inwestowania na rynku funduszy obligacji. Pod warunkiem, że będzie to inwestowania i dokonywania co jakiś czas zmian w portfelu i reagowania na alarmy Kroczącego Stop Loss. Ryzykiem jest raczej (niewielka) szansa na wypracowanie zysku gorszego od lokaty bankowej – choć powinny to być sytuacje wyjątkowe.

Spodziewany wynik w skali roku przy stosowaniu funduszy krajowych to od 0,5x do 1,5x wynik lokaty bankowej. Będą lata, w których wynik może przekroczyć lokatę 2-krotnie.

Spodziewany wynik w skali roku przy dodaniu funduszy zagranicznych to od 0,5x do 2,0x wynik lokaty bankowej. Będą lata, w których wynik może przekroczyć lokatę 2-krotnie. Przy podobnym ryzyku mamy szanse na większe zyski. Warunkiem jest posiadanie wiedzy o specyfice zagranicznych funduszy obligacji skarbowych o korporacyjnych.

Skąd dwie wersje ostrożnej strategii inwestowania?

Z pewnością w okienku na rogu ulicy będą przekonywać, że w fundusze obligacji można wpłacić pieniądze i bezpiecznie zarabiać 5-8% średniorocznie. Można (to bardzo wygodne) w to uwierzyć. Szczególnie gdy akurat w poprzednim roku fundusze obligacji zarobiły znacznie lepiej niż lokata bankowa.

Powtórzę ponownie: nawet inwestując na rynku funduszy niskiego ryzyka warto mieć podstawową wiedzę! W przeciwnym razie zysk (lub brak zysku) zależy wyłącznie od szczęścia.

Dlatego prezentuję osobną strategię dla inwestorów, którzy po prostu poszukują gotowej recepty na ostrożne inwestowanie, oraz osobną wersję ostrożnej strategii dla inwestorów, którzy są gotowi poświęcić kilka godzin na początku a potem 30 minut w miesiącu aby świadomie wykorzystać dodatkowe możliwości jakie oferują zagraniczne fundusze obligacji.

Strategia Ostrożnego Inwestowania: gdy nie chcę wiedzieć więcej

Opis strategii: inwestujemy w 2-3 funduszy (lub 4-6 dla ostrożniejszej wersji), skład portfela monitorujemy co najmniej raz na 2-3 miesiące. Jeżeli posiadane fundusze spadły w rankingach (analizy miesięczne, profil ostrożny w portalu Opiekun Inwestora) warto rozważyć zmianę portfela, utrzymując strukturę podziału na różne kategorie funduszy.

Skład portfela: w skład portfela wchodzą fundusze inwestycyjne niskiego ryzyka rynku polskiego. Nie wybieramy tu funduszy zagranicznych. Po jednym funduszu z kategorii: pieniężne, gotówkowe lub obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych. Jeżeli w posiadanym produkcie nie ma funduszu obligacji pieniężnych, wtedy pozostawiamy dwa fundusze: gotówkowy /obligacji.

Zwiększenie bezpieczeństwa: niestety kosztem wysokości potencjalnych zysków. Zamiast wybierać po jednym funduszu z każdej grupy funduszy niskiego ryzyka, można wybrać po dwa fundusze (z czołówek rankingów), czyli przykładowo: dwa fundusze pieniężne, dwa obligacji i dwa gotówkowe. Oczywiście o ile pozwala na to różnorodność produktu inwestycyjnego.

Na wybrane do portfela fundusze ustawiamy powiadomienia Kroczący Stop Loss. Wzorcowe progi są następujące:

 • krajowe fundusze pieniężne i gotówkowe: próg alarmowy 1%
 • krajowe fundusze obligacji skarbowych: próg alarmowy 2%

W momencie gdy otrzymamy alarm KSL dla posiadanych funduszy – jeżeli nie mamy dodatkowej wiedzy o rynku funduszy – należy przenieść środki z funduszu, który wygenerował alarm do funduszu który w rankingach miesięcznych portalu Opiekun Inwestora miał najbardziej zbliżone do siebie wartości Min i Max i jednocześnie jedne z najniższych wartości Max oraz dodatnie wartości Min. Czyli do funduszu najbezpieczniejszego. Powrót do modelowego portfela – nie wcześniej niż po miesiącu.

Nie posiadając dodatkowej wiedzy nie polecam korzystania z funduszy obligacji zagranicznych.

Strategia Ostrożnego Inwestowania: gdy mam dodatkową wiedzę

Posiadając dodatkową wiedzę o funduszach pieniężnych, gotówkowych, obligacji oraz o tych funduszach ale z rynków zagranicznych (czyli funduszach obligacji zagranicznych) w tym o zasadach działania ryzyka walutowego możesz generować większe zyski, przy bardzo małym ryzyku wykorzystując strategię bezpiecznego inwestowania opartą o dodatkową wiedzę i wykorzystanie także funduszy obligacji zagranicznych (zarówno funduszy obligacji skarbowych jaki i funduszy obligacji korporacyjnych).

Wtedy możesz dodatkowo:

 • lepiej korzystać z Listy Okazji Inwestycyjnych – w prosty sposób określając, która okazja jest najbardziej warta uwagi i może przynieść największe zyski
 • wybierając fundusz na podstawie rankingów portalu – określisz bez trudu czy wyniki funduszu to chwilowy, przypadkowy wzrost – czy też możliwy do kontynuacji trend. Określisz to w oparciu o wiedzę o danym funduszu, i specyfice wynikającej ze składu portfela. Zdarzy się więc, że funduszu z czołówki rankingu nie wybierzesz – gdyż dodatkowa wiedza pozwali Tobie określić, że w tym przypadku szanse na dalsze wzrosty są mocno ograniczone
 • możesz bez obaw korzystać z funduszy zagranicznych wyższego ryzyka – to znacznie zwiększa możliwe zyski, a ryzyko (jeżeli wiemy w co inwestujemy) jest niewielkie – zamiast ryzyka walutowego starasz się wykorzystać korzyść walutową
 • otrzymując alarm Kroczącego Stop Loss łatwiej zdecydujesz czy fundusz sprzedać, czy też zwiększyć próg Kroczącego Stop Loss i pozostawić fundusz w portfelu, jeżeli od strony merytorycznej jest duże prawdopodobieństwo końca spadków wycen takiego funduszu
 • nie ma potrzeby stosowania dywersyfikacji na kategorie funduszy. Czyli nie musisz kupować po jednym funduszu każdego rodzaju. W różnych sytuacjach rynkowych różne grupy funduszy zachowując się lepiej lub gorzej. Dlatego może być tak, że w portfelu posiadasz np. tylko dwa fundusze obligacji zagranicznych lub fundusz obligacji korporacyjnych krajowy i zagraniczny,
 • możesz zmniejszyć ilość funduszy w portfelu do dwóch zamiast 3-6iu. Mniej funduszy to mniejszy efekt ‚uśredniania wyniku’, czyli potencjalnie większe zyski, ale też większe ryzyko, które trzeba niwelować dodatkową wiedzą
 • możesz bez trudu określać inne niż standardowe progi alarmowe dla funduszy obligacji zagranicznych. Wzorcowy próg to 5%. Znając specyfikę poszczególnych funduszy możesz ten próg zmieniać zależnie od konkretnego funduszu i aktualnej w dniu zakupu funduszu sytuacji na rynkach finansowych

Twoje zaangażowanie w przypadku realizowania bardziej zyskownej strategii ostrożnego inwestowania to 30 – 60 minut w miesiącu. To absolutnie wystarczy. Przegląd portfela (pomijając sytuacje otrzymania alarmów Kroczącego Stop Loss) warto realizować raz w miesiącu.

Wiedza o inwestowaniu na rynku funduszy niskiego ryzyka

Podstawowa wiedza o funduszach, wystarczająca do stosowania podstawowych zasad strategii pojawia się w ramach szkoleń bezpłatnych http://edukacja.opiekuninwestora.pl.

Dodatkowa wiedza dostępna jest podczas dodatkowych płatnych szkoleń (gotowa do zastosowania, uporządkowana),  można ją też zdobyć samodzielnie (w oparciu o własne doświadczenia i samodzielne poszukiwanie cząstkowej wiedzy, weryfikacja ich poprawności merytorycznej).

Istotna jest następująca tematyka (szczegółowa wiedza praktyczna, zasady poszukiwania okazji, zasady reagowania na Kroczące Stop Loss, zachowanie funduszy w różnych sytuacjach na rynkach finansowych):

 • fundusze obligacji skarbowych rynku polskiego
 • fundusze obligacji korporacyjnych rynku polskiego
 • fundusze obligacji skarbowych zagranicznych
 • fundusze obligacji korporacyjnych zagranicznych
 • fundusze niskiego ryzyka z hedgingiem walutowym – aby rozumieć (poprawnie) znaczenie hedgingu walutowego, które nie jest wbrew pozorom niwelowaniem ryzyka walutowego
 • szkolenie dotyczące ryzyka walutowego – czyli poprawnego analizowania tego ryzyka i poszukiwań korzyści walutowych
 • wiedza o szczegółach funduszy niskiego ryzyka dostępnych w posiadanym produkcie inwestycyjnym

W jakich produktach korzystać z tej strategii?

Jeżeli inwestor planuje głównie inwestowanie w sposób ostrożny to warto aby produkt inwestycyjny posiadał:

 • choć 5 funduszy krajowych niskiego ryzyka
 • choć 5 funduszy zagranicznych niskiego ryzyka
 • fundusze krajowe obejmowały różne kategorie funduszy: pieniężny, gotówkowy lub obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych
 • zagraniczne fundusz obejmowały fundusz obligacji skarbowych i fundusz obligacji korporacyjnych zagranicznych

Te kryteria spełniają:

 • platformy mBank/ Bossa Fund
 • polisy inwestycyjne Generali
 • polisy inwestycyjne Skandia
 • polisy inwestycyjne Nordea
 • polisa inwestycyjna Better Future (gdyby nie te koszty…)

W ograniczonym zakresie:

 • polisy inwestycyjne Aegon / Aegon Prestige (bardzo mało funduszy niskiego ryzyka, za to świetne fundusze dla bardziej ryzykownych strategii)
 • polisy inwestycyjne Axa (bardzo mało funduszy niskiego ryzyka, za to świetne fundusze dla bardziej ryzykownych strategii)
 • polisy ING Best Invest

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

komentarzy 5

 • Brakuje mi tu komentarza nt. tego, od czego zależą stopy zwrotu z funduszy obligacji i nie wiem, dlaczego ryzyko straty na nich w ciągu roku jest minimalne. Wątpię, żeby stop loss w przypadku funduszy był skuteczny ze względu na wolniejszy czas realizacji zlecenia odkupu niż w przypadku giełdy.

  • Wiedzę o rynku funduszy obligacji i tego od czego zależą ich wyniki udostępniamy na płatnych szkoleniach. Wiedza nie jest wliczona w cenę abonamentu. Wielu inwestorów już ją posiada i musieliby przepłacać. Szkolenia z funduszy obligacji prowadziłem wielokrotnie, najbliższe we wrześniu.

   Stop Lossy na rynku funduszy stosujemy od 2007 roku i sprawują się świetnie. Nie wyobrażam sobie inwestowania bez tej funkcjonalności.

   Aby wyrobić sobie o tym zdanie trzeba po prostu spróbować (z Opiekuna Inwestora można korzystać np. dla wirtualnych inwestycji, jeżeli ktoś nie chce od razu badać sprawdzonych technik na własnych oszczędnościach).

   Sprzedaż funduszu realizowana jest z reguł na drugi dzień po zleceniu. Fundusze obligacji nie tracą z dnia na dzień kilku procent. Tak samo fundusze akcji (poza dniami chwilowych korekt – zdarza się to kilka razy w ciągu roku – ale po to stosuje się techniki zmniejszania ryzyka dla takich sytuacji). W przypadku rynku czystych akcji Stop Loss też działa dopiero po tym jak przekroczony zostanie próg alarmowy.

  • W funduszach obligacji stosując zasadę Kup i Trzymaj – można czasem w ciągu roku stracić. Natomiast inwestując (a nie po prostu wpłacając) ryzyko straty w skali roku dla ostrożnych strategii jest minimalne.

   Jeżeli ktoś mimo wszystko obawia się o straty – można zastosować strategię inwestowania z gwarancją kapitału w skali roku. Proste i w 100% (nie 99% ale 100%) skuteczne.

  • Nie. Strategie można realizować bez abonamentu. Tylko wtedy:
   – trzeba codziennie śledzić wyniki aby wiedzieć o tym, że fundusz przekroczył próg alarmowy
   – nie ma Pan dostępu do rankingów funduszy oraz Listy Okazji Inwestycyjnych (nie są to ‚standardowe’ wyniki za 3 miesiące,6 miesięcy, rok, dwa lata – które po prostu są mało przydatne
   – nie ma możliwości monitorowania otrzymywania e-mail/ SMS na temat posiadanych funduszy (różne alarmy i powiadomienia).

   Abonament to przede wszystkim oszczędność czasu. Oraz kontrola inwestycji 24h na dobę. Inwestycja 127 zł zwróci się już przy inwestowaniu 2.000 zł – wystarczy, że otrzymany alarm pozwoli uniknąć 10% straty (200 zł). 127 zł to 34 grosze dziennie – i jeżeli codzienne poświęcanie kilku – kilkunastu minut na monitorowanie inwestycji nie jest tyle warte – to można robić to ręcznie (monitorowanie). Analiz takich jak portal już trudniej – to ponad 2 mln obliczeń do przygotowania rankingów dziennie.