Co na rynkach finansowych?

Makroekonomiczne otoczenie rynków 2015 (Skarbiec TFI)

raport-skarbiec-2015Skarbiec TFI opublikował na swoich stronach raport z oceną makroekonomiczną rynków na 2015 rok.

Oczekiwany jest umiarkowany wzrost – ze wskazaniem na Amerykę Północną i Azję.

Co do Europy Zachodniej raport wypowiada się z mniejszym entuzjazmem – lepszą ocenę dając Turcji i krajom Nowej Europy.

Rok 2015 upłynie pod wpływem niskich cen surowców.

 

[boxibt style=”info”]

Raport w pdf pobierzesz tutaj.

Data raportu: Styczeń 2015.

[/boxibt]

Wnioski z lektury raportu

Jesteśmy w fazie wzrostowej cyklu koniunkturalnego – ale wzrost jest wolniejszy niż w poprzednich cyklach. Można oczekiwać, że wzrost będzie po prostu trwał dłużej.

W raporcie przeczytacie też uzasadnienie następujących tez na rok 2015 (W nawiasach mój komentarz przekładający tezy z raportu na rynek funduszy):

  • utrzymanie się niskich cen surowców (czyli słabe oczekiwania dla funduszy surowcowych)
  • dla wielu gospodarek niska cena surowca to dobra informacja – ale już nie tak dobra dla eksporterów (generalnie pozytywna informacja dla funduszy akcji globalnych)

Dla rynku USA

(możliwe dalsze wzrosty, zmienność w funduszach obligacji USA):

  • kontynuacja wzrostu PKB w USA
  • umiarkowane wzrosty na rynku nieruchomości USA
  • oczekiwania podwyżek stóp procentowych w USA

Strefa EURO

(w oparciu o raport powinniśmy spodziewać się słabych wzrostów)

  • niska inflacja i niski wzrost gospodarczy

Japonia

(oczekujmy wzrostów)

  • trzy strzały z wielkiej bazooki …

Rynki wschodzące

(będzie różnie, ale będą też perełki, ale i duża zmienność i różnorodność)

  • pozytywne oczekiwania dla wzrostu w Indiach, i w Chinach (w Indiach większe)
  • słabsze prognozy dla Ameryki Łacińskiej – z pozytywnym wskazaniem na Meksyk
  • z krajów Nowej Europy raport stawia na Polskę i Rumunię. Bułgarię oceniając słabo.

Polska?

Zawsze do przodu!

 

 

 

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz