Strona główna Remigiusz komentuje

Remigiusz komentuje

KNF chce zrobić niedźwiedzią przysługę inwestującym w fundusze…

Zobacz też część pierwszą artykułu. Co zapowiedziała KNF? Przy okazji wprowadzania przepisów dyrektywy MIFIDII KNF chciałaby dodatkowo (wykraczając poza wymogi dyrektywy) wprowadzić szereg dodatkowych zapisów, z których dwa są istotne dla tego artykułu: wprowadzenie przepisu, który ograniczy wysokość wynagrodzenia stałego pobieranego przez TFI za zarządzanie FIO lub...

KNF chce uderzyć w fundusze. Niestety ze szkodą dla inwestorów…

Obyśmy za rok, dwa nie musieli powiedzieć "Chciano dobrze, a wyszło jak zwykle". W ten sposób podsumowałbym propozycje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące narzucenia odgórnie zmian poziomów opłat w funduszach inwestycyjnych. Nie-inwestorzy lubią takie deklaracje O deklaracji KNF piszą gazety. Rozmawia się w radio i tv. I...

Nie zgadzam się, aby fundusz akcji w czasie bessy przenosił większość kapitału na rynek obligacji!

I to kategorycznie. Choć pierwsza reakcja części czytelników będzie zapewne krytyczna, po chwili przynajmniej część przyzna mi rację. A Tobie jak podoba się deklaracja zawarta w tytule? Jak inwestuje fundusz akcji? Przypomnijmy: dokładnie tak jak obiecał to w swojej polityce inwestycyjnej. A obiecuje wyłącznie to, że będzie...

Najnowsze artykuły

Czy już czytałeś?