Archiwum

Polisy Inwestycyjne (Axa, Aegon, Nordea, Skandia, Generali, Compensa, HDI…)

Polisy inwestycyjne to produkty czysto inwestycyjne, gdzie słowo „polisa” sugerujące element ubezpieczeniowy jest tylko pewnym trikiem prawnym.  Doskonałym przykładem są np. polisy inwestycyjne Nordea, gdzie suma ubezpieczenia na życie wynosi … jedną złotówkę.

Ten sprytny zabieg powoduje, że fundusze inwestycyjne opakowane w polisę inwestycyjną oferują klientom szereg korzyści prawnych i podatkowych. Od strony czystych zysków korzyść podatkowa jest niezmiernie istotna – to dzięki niej zyski z polisy przy inwestowaniu dokładnie w ten sam sposób co poza polisą pozwalają zarabiać nawet ponad 30% więcej (już po podliczeniu wszelkich kosztów i podatków) niż inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie opakowane w polisę (o tych możliwościach pisałem w tym artykule).

O polisach inwestycyjnych…

Polisa inwestycyjna to w rzeczywistości jedynie platforma udostępniająca możliwości inwestowania w wiele różnych funduszy inwestycyjnych.

[stextbox id=”warning”]To czy w polisie inwestycyjnej zarobimy czy też nie zależy wyłącznie od nas samych – od podejmowanych przez nas decyzji inwestycyjnych: kiedy, który fundusz kupić/ sprzedać.[/stextbox]

Nie ma tu żadnego znaczenia, że przykładowo: Skandia to duża, znana Skandynawska firma z tradycjami, Generali ubezpiecza Watykan i tym podobne. Produkt typu „polisa inwestycyjna” aby zarabiał wymaga opieki – i niczym nie różni się pod tym względem od inwestowania w mBanku.

Warto pamiętać – pieniędzy nie wpłacamy do „Skandii” , „Axy” czy też „Aegona”. Pieniądze wpłacamy w wybrane przez nas (poprzez tzw. alokację) fundusze inwestycyjne z oferty dostępnej w danej polisie inwestycyjnej. Nikt naszymi pieniędzmi w polisie nie będzie zarządzał.

Polisy inwestycyjne dla wpłat jednorazowych

Warto pamiętać, że istnieją dedykowane produkty dla wpłat jednorazowych. Produkty te z reguły oferują:

 • niższe koszty produktu – w szczególności niższą opłatę za zarządzanie
 • krótki czas trwania obowiązkowej umowy, w czasie której obowiązują opłaty likwidacyjne
 • niskie opłaty likwidacyjne – przykładowo w pierwszym roku na poziomie 6-8% lub nawet niższe

I nie muszą być to kwoty rzędu kilkuset tysięcy. Są produkty dedykowane dla wpłat jednorazowych, gdzie wystarczy już kwota 10.000 zł.

Gdzie można podpisać umowę polisy inwestycyjnej

U Doradcy Finansowego oraz w firmach Doradztwa Finansowego. A także za moim pośrednictwem w ramach mojej firmy doradztwa finansowego: Rodzinne Finanse.

W moim przypadku niezależność nie oznacza „wybrałem najlepszy produkt i tylko ten oferuję”. Niezależność w moim rozumieniu oznacza co innego – w mojej ofercie znajduje się kilka produktów inwestycyjnych i pomagam dopasować produkt do oczekiwań i potrzeb każdego z inwestorów z osobna.

Są to dokładnie te same produkty, które dostępne są w innych firmach Doradztwa Finansowego. Z tym samym (a czasem znacznie niższym) poziomem opłat. Z tymi samymi warunkami. Przy tym dla inwestorów, którzy inwestują za moim pośrednictwem oferuję bezpłatnie dodatkowe wsparcie, w tym np. darmowe abonamenty, darmowe szkolenia oraz bieżącą pomoc w zarządzaniu inwestycją. Szczegóły tego wsparcia można znaleźć na tej stronie.

Wybór produktu powinien być świadomy. Dlatego cały proces wyboru produktu trwa i obejmuje co najmniej 9 najważniejszych kroków – pozwala to mieć pewność, że inwestor dokładnie rozumie produkt, który wybiera.

Inwestując za moim pośrednictwem nie ma żadnych limitów. Może to być nawet kwota 200 zł miesięcznie. Nie musi to być kwota wpłacana za rok z góry.

Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia. Technologia pozwala komunikować się z inwestorami z całej Polski.

[stextbox id=”info”]Aby skorzystać z darmowych konsultacji wystarczy: napisać na adres rs@rodzinnefinanse.pl, lub zadzwonić/ wysłać SMS na numer telefonu 604 796 034.[/stextbox]

Polisy inwestycyjne dla wpłat systematycznych

Produkty dla wpłat systematycznych wymagają zadeklarowania wysokości systematycznej wpłaty (miesięcznej, kwartalnej, półrocznej, rocznej). Częstotliwość wpłat można zmieniać. Najczęściej są to produkty o wymaganym czasie trwania inwestycji przez 10 lat. Choć występują także produkty 5 -letnie, oraz produkty 15 letnie i dłuższe.

W ramach produktu z wpłatami systematycznymi należy dokonywać wpłat w sposób … systematyczny w wysokości, którą inwestor zadeklarował przystępując do umowy produktu inwestycyjnego. Poziom systematycznych wpłat można w wielu produktach zmniejszyć (po upływie kilku lat). Można (zależnie od produktu) po upływie kilku lat zaprzestać na określony w umowie czas systematycznych wpłat.

Obowiązek systematyczności pozwala zachować konsekwencję w budowaniu kapitału na przyszłość. Dlatego warto dobrze dopasować poziom wpłat do możliwości finansowych (także tych prognozowanych). Deklarując wyższy poziom systematycznych wpłat z reguły inwestor otrzymuje lepsze warunki w ramach produktu inwestycyjnego.

Inwestycje niesystematyczne

Należy rozumieć jako możliwość dokonywania dodatkowych, niesystematycznych wpłat do produktu inwestycyjnego. Odbywa się to na tzw. Konto Dodatkowe, które występuje w większości produktów inwestycyjnych (zarówno jednorazowych jak i systematycznych).

Tzw. Konto Dodatkowe pozwala na dowolne (choć określone limitami) wpłaty/ wypłaty. Zazwyczaj bez prowizji lub z niewielką (1-2%) prowizją.

Pieniądze w polisie inwestowane są w fundusze inwestycyjne

Każda wpłata do produktu (zarówno systematyczna, jednorazowa jak i wpłata dodatkowa) inwestowana jest w fundusze, które wskazał inwestor przed dokonaniem wpłaty (podając procentowo w jakie fundusze mają być inwestowane kolejne wpłaty – tzw. alokacja).

A już zainwestowanymi pieniędzmi w polisie można zarządzać dokonując tzw. konwersji. Czyli deklarując które fundusze w jakiej części mają być zamienione na inne fundusze.

Tu działa tzw. Korzyść Podatkowa

Czyli najważniejsza cecha polisy z punktu widzenia wysokości uzyskiwanych zysków. W momencie dokonywania zmian między funduszami nie jest pobierany podatek Belki. Zaoszczędzony w ten sposób podatek w kolejnych latach pracuje i zarabia (o ile inwestor pilnuje produktu inwestycyjnego i inwestuje aktywnie). Zyski z niezapłaconych podatków Belki w momencie konwersji są znacznie wyższe (widać to już w horyzoncie 5 lat) niż opłaty, które płaci inwestor w produkcie typu Polisa Inwestycyjna. To ta cecha powoduje, że zyski z polisy potrafią być znacznie większe niż z inwestowania poza polisą (bez opłat, ale z podatkiem płaconym przy zmianach funduszy).

Koszty w polisie inwestycyjnej

Za korzyści trzeba płacić. I jeżeli już płacimy za korzyści podatkowe – warto z nich po prostu korzystać. Najważniejsze opłaty w polisie inwestycyjnej to:

 • opłata za zarządzanie – średnio 2% rocznie od wartości zgromadzonych środków. Nie jest to (wbrew pozorom) opłata za to, że ktoś zarządza naszymi pieniędzmi. Opłatę tę należy traktować jako opłatę za możliwość samodzielnego zarządzania funduszami, w celu wykorzystania korzyści podatkowej.
 • opłata administracyjna – mało istotna dla naszych inwestycji – pobierana miesięcznie, z reguły w produktach jednorazowych nie jest pobierana
 • prowizje od wpłat na konto podstawowe / dodatkowe – coraz więcej produktów nie pobiera tej opłaty. Choć nadal jest częstym zjawiskiem. Wysokość opłaty jest niewielka (1-2%). Czasem jednak potrafi być bardzo wysoka (ale w produktach, których osobiście nie polecam)

Opłata likwidacyjna

Podpisując umowę polisy inwestycyjnej decydujemy się na określony minimalny czas trwania produktu (większość produktów jest bezterminowa i może być przez inwestora utrzymywana znacznie dłużej niż wymagany minimalny okres czasu). Dla produktów jednorazowych jest to zazwyczaj 4-8 lat, dla produktów z wpłatami systematycznymi jest to najczęściej 10 lat.

Opłata likwidacyjna jest pobierana jeżeli inwestor zerwie założenia umowy, którą podpisał przed upływem tego okresu.

W przypadku produktów z wpłatami systematycznymi opłata likwidacyjna jest bardzo wysoka, i w pierwszych latach potrafi wynosić 90% a nawet 100%. A to oznacza, że jeżeli inwestor wybierze świadomie produkt 10 letni i po 18 miesiącach uzna, że jednak nie chce tego produktu posiadać otrzyma najczęściej 5% lub 10% aktualnej wartości rachunku. Produkt z inwestycją systematyczną zakładany jest długoterminowo – i opłata ta na tak wysokim poziomie ma m.in charakter motywujący. Warto pamiętać, że większość produktów pozwala na chwilowe zaprzestanie wpłat systematycznych, opóźnienie wpłat (np. do 90 dni) czy też zawieszenie na pewien, opisany w umowie okres.

W przypadku produktów z wpłatami jednorazowymi opłaty likwidacyjne są niskie (kilka procent) i trwają średnio 4-8 lat, znaleźć można produkty z opłatą likwidacyjną pobieraną przez 3 lata lub nawet krócej.

Ile można zarobić?

Polisa inwestycyjna dzięki korzyściom prawnym pozwala zarabiać więcej niż inwestowanie w fundusze np. na platformie w mBanku. Efekt ten pojawia się po co najmniej 5-6 latach. Dopiero wtedy zyski od zysków od zysków z niezapłaconych podatków, po kilku latach zarabiania zaczynają przewyższać pobierane przez polisę opłaty.

Aby zarabiać należy funduszami zarządzać. Przykład wyników zarządzania funduszami w oparciu o prostą strategię Opiekun Zysku można znaleźć na tej stronie (dwa pliki PDF pokazujące szczegółowo przebieg inwestycji w polisie i poza polisą). Uzyskiwane wyniki w okresach 10-letnich to 8%-15% średniorocznie (już po uwzględnieniu podatku, inflacji oraz wszelkich kosztów inwestowania w polisie inwestycyjnej). Dla kontrastu podano wyniki zasady „kup i trzymaj” dla funduszy akcyjnych, gdzie jak widać „nic nie robienie i pozostawienie inwestycji samej sobie” zdarzało się, iż w 10 lat zarobiło mniej niż lokata bankowa.

Ale jeżeli na inwestowaniu się nie znam. Jak aktywnie zarządzać?

Inwestowanie na rynku funduszy nie jest trudne. Wystarczy zrozumieć jedynie podstawowe zależności i zacząć stosować np. gotową strategię Opiekun Zysku. Wsparciem może być tutaj abonament w portalu Opiekun Inwestora. W ramach abonamentu można otrzymywać po prostu gotowe do zastosowania wiadomości e-mail z informacjami w jakie fundusze w danym momencie warto inwestować. A dla zainteresowanych portal udostępnia znacznie więcej funkcji i możliwości budowania i modyfikowania tej i innych strategii. Warto skorzystać ze szkoleń stacjonarnych aby w jeden/ dwa dni pozyskać tę niezbędną do skutecznego inwestowania wiedzę. Fundusze to nie giełda i świadome inwestowanie naprawdę nie jest trudne.

[stextbox id=”info”]Abonament, szkolenia i dodatkowe wsparcie i pomoc w prowadzeniu inwestycji można otrzymać całkowicie bezpłatnie – w ramach mojej oferty firmy Rodzinne Finanse.[/stextbox]

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

komentarze 2

 • Jeżeli ktoś chciałby odzyskać pieniądze z upadłych lub jeszcze trwających polis, zapraszam do kontaktu. Reprezentuję Kancelarię […. REKLAMA….]. Przy minimum formalności ze strony Klienta jesteśmy w stanie przeprowadzić cały proces związany z dochodzeniem roszczeń od ubezpieczycieli i banków. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Wszystkie koszty (WPS, opłata adwokacka i inne) pokrywa Kancelaria

  • Pani Nikolo, jeżeli Pani kancelaria faktycznie: nie pobiera żadnej opłaty wstępnej, do tego sama ponosi wszelkie koszty procesowe to … musi jednak gdzie indziej pobierać opłaty. Jeżeli te opłaty są faktycznie niższe niż nowe poziomy opłat likwidacyjnych (często mniejsze niż 10-15% wartości rachunku) to proszę o ich dokładne podanie. Jaki koszt ponosi Klient – i od jakiej wartości jest liczony. Bardzo chętnie taką informację opublikuję.

   Bez tych informacji nie mogę takich komentarzy akceptować. Mogą być dziś na rynku firmy, które licząc na brak wiedzy inwestorów o nowych zasadach opłat likwidacyjnych – same ‚załatwiają’ zamknięcie umowy na … standardowych (nowych) warunkach a od inwestorów dodatkowo pobierają swoją opłatę…