Archiwum

Pioneer Obligacji Plus ? stabilnie ponad inflację. Inwestor (DWS) Obligacji nieco gorzej.

Kolejne porównanie to dwa fundusze obligacji działające na rynku ponad 12 lat. W badanym okresie Pioneer zarobił ponad 130%, a fundusz DWS (niedawno zmienił nazwę na Investor) nieco mniej: około 95%.

Przeprowadziliśmy analizę porównawczą obu funduszy w okresach 4,5,6,7,8,9 oraz 10 lat.  Funduszowi DWS zdarzało się zarabiać mniej niż wynosi inflacja (w okresach do 7 lat). A fundusz Pioneer Obligacji – stabilnie ponad inflację. Stabilność oznacza też brak wielkich zysków. W przypadku funduszu Pioneer niezależnie od okresu inwestycji wyniki zaczynały się od 0,5% średniorocznie to maksymalnie 5% średniorocznie ponad inflację. W okresach 10-letnich fundusz ten zarabiał od 2,6% do 3,4%. Bardzo stabilnie.

Fundusz Pioneer Obligacji Plus oraz Investor (DWS) Obligacji

Analiza w oparciu o dynamiczny model prezentacji danych. Wybrane fundusze obligacji w okresie ostatnich 10 lat różniły się wynikami. Fundusz Pioneer był jednym z liderów 10-letnich inwestycji z zyskiem prawie 140%. W tym samym czasie fundusz DWS zarobił dużo mniej: 96%. Różnice są znacznie mniejsze niż między najlepszym i najgorszym funduszem akcji, ale pokazują, że nawet wśród funduszy obligacji mogą występować duże rozbieżności w wynikach.

Analiza 4-letnich inwestycji

Zbadano 97 pojedynczych inwestycji. Czyli sytuacji, w których inwestor dokonał wpłaty w określonym dniu, i następnie po dokładnie 4 latach dokonał wypłaty pieniędzy z funduszu. Dla każdej takiej inwestycji odjęto podatek, inflację a następnie policzono zysk średnioroczny. Będący faktycznym zyskiem inwestora ?na czysto? w realnej wartości pieniądza.

W początkowych latach któtkoterminowe wyniki obu funduszy były bardzo podobne. W kolejnych – fundusz DWS zaczynał zarabiać gorzej od funduszu Pioneer. Na wykresie widać wyraźnie z jakimi zyskami ponad inflację można było się liczyć w funduszach obligacji.

Widać też wyraźnie, iż w ostatnich latach inwestycje 4-letnie w funduszu DWS dawały zysk niższy niż inflacja o ok. 7,%. Bez przeprowadzenia takiej analizy zauważenie tej prawidłowości byłoby niemożliwe. Czyli – nawet funduszy obligacji nie można zostawić „ot tak” na długi okres – gdyż nie mogą zagwarantować zysków przewyższających inflację.

Niestety ta prawidłowość utrzyma się także przy analizie wyników 7-letnich – gdzie także (choć niezbyt często) wyniki funduszu DWS nawet w 7 lat zarabiały mniej niż inflacja.

Fundusze tego typu inwestują w obligacje – i tym samym ich wyniki uzależnione są od stóp procentowych, które z kolei uzależnione są od poziomu inflacji. Oczywiście wynik funduszu obligacji jest bardziej złożony i zależy w dużej mierze od jakości zarządzania – ale już w okresie 4-letnim widać w jakich widełkach wyniki tych funduszy pozwalały zarobić inwestorom ponad inflację. Cóż z tego, że oba fundusze w roku 1999 zarobiły po około 11% w ciągu roku, gdy inflacja wyniosła prawie 9%…

Realna stopa zwrotu wahała się w przypadku tych funduszy od minus 1% do 5,5%.

A w przypadku funduszu Pioneer – jednego z liderów w długim 10-letnim okresie?

40% inwestorów zarobiło mniej niż 2% średniorocznie ponad inflację.

34% zarobiło od 2-4%.

A zysk ponad 4% uzyskano mniej więcej w 1 przypadku na 4.

Wyniki 7-letnie

Nie zmieniły wiele obrazu obu funduszy. O wiele wyraźniej widać systematyczną przewagę funduszu Pioneer. A 7-letnie wyniki funduszu DWS, szczególnie gdy kończyły się w ostatnich 2 latach przegrywają z inflacją…

Wyniki 10-letnie

Przy 10-letnich inwestycjach wyniki funduszy obligacji bardzo się stabilizują. Natomiast bardzo dokładnie pokazują już różnicę w jakości obu badanych funduszy. Oba mają bardzo stabilne wyniki – przy czym Pioneer w przedziale od 2,6% do 3,4%, a fundusz DWS w przedziale od 1,1% do 1,9%. Czyli systematycznie o połowę gorsze.

W funduszach obligacji zasada długoterminowego inwestowania sprawdziła się. Zawsze był zysk ponad inflację. Ale raczej niewielki.

Dla funduszy obligacji: Długa inwestycja, zysk pewny – ale niewielki

W przypadku funduszy to zdanie jest jak najbardziej prawdziwe. (kliknij rysunek aby otworzyć pełen diagram wyników)

Kliknij aby powiększyć i obejrzeć pełen diagram 4,5,6,7,8,9 i 10-letnich inwestycji.

Komentarz Opiekuna Inwestora

Najlepsze zyski w długookresowych (10-letnich inwestycjach) potrafiły w przypadku funduszy obligacji sięgać 1-3% średniorocznie ponad inflację.

Zaskakująco – jest to wynik często lepszy niż najgorszych funduszy akcji…

[stextbox id=”alert” caption=”Podane wyniki nie uwzględniają kosztów w polisie inwestycyjnej i dotyczą czystego inwestowania długoterminowego w funduszach obligacji.”]

Tym samym stosując zasady inwestowania oparte o „profil inwestora”, które wskazują aby np. połowę pieniędzy inwestować w funduszach obligacji, niejako autoamtycznie skazujemy się na to, że ta część portfela będzie realnie „wychodzić na zero”. Po uwzględnieniu 2-3% opłat w polisie inwestycyjnej czysty zysk takich funduszy w przeszłości po prostu nie istniał.

[/stextbox]

To kolejny przykład (mowa o jednym  najlepszych funduszy obligacji w długim terminie), jak bardzo strategie „profili inwestora” pozbawione były jakiejkolwiek merytorycznej weryfikacji.

Jeżeli celem inwestora jest zarabiać – a nie tylko odkładać pieniądze na emeryturę (w przypadku funduszy obligacji w długim okresie można zakładać zyski na poziomie niwelującym inflację) – to pozostawienie pieniędzy w  funduszach samym sobie nie będzie dobrym rozwiązaniem… I należy o swoje zyski zadbać.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz