Dostępny jest już 56-stronicowy raport pokazujący miesiąc po miesiącu przebieg inwestycji według zasad strategii „Opiekun Zysku 10/15” wraz z dodatkowym komentarzem.

Tym razem – dokładny przebieg inwestycji w polisie inwestycyjnej. Można przekonać się w jaki sposób mimo pobieranych opłat (przyjęto wysoką opłatę roczną 3%) końcowy zysk (po opodatkowaniu) po uwzględnieniu inflacji był ponad 50% większy niż ze stosowania tej samej strategii poza polisą inwestycyjną.

Pobierz skróconą wersję raportu Pobierz pełen raport z przebiegiem inwestycji według wskazań strategii.
Dokładna analiza, komentarze + 171 miesięcy z opisem kiedy, które fundusze, po jakiej cenie kupowano/ sprzedawano.

Co zawiera raport?

To 56 stron szczegółowych informacji pokazujących skuteczność strategii nawet przy inwestowaniu w platformie inwestycyjnej, gdzie każdorazowo pobierany był podatek.

Kilkustronicowy komentarz dotyczący strategii
Podstawowe zasady, na co zwrócić uwagę, wyjaśnienia
Analiza dynamiczna 4,5,6,7,8,9 oraz 10 letnich inwestycji
Dla inwestycji rozpoczynających się pierwszego dnia każdego miesiąca
Analiza uwzględnia opłaty w polisie oraz
podatek pobrany na końcu inwestycji.
Porównanie wyników do indeksu giełdy w Warszawie: WIG
oraz do najlepszego i najgorszego funduszu akcji/ mieszanego/ obligacji
Prezentacja wyników z uwzględnieniem inflacji
Czyli ile można było zarobić w realnej wartości pieniądza
171 kolejnych miesięcy szczegółowo opisanej inwestycji
Kiedy, po jakiej cenie i jakie fundusze były kupowane, jaki podatek pobrano
Lista dotychczasowych sygnałów zmiany sposobu inwestowania
Kiedy dokonywano zmiany funduszy akcji na pieniężne i odwrotnie
Szczegółowe uzasadnienie każdego sygnału
Czyli wskazanie dlaczego nastąpiła zmiana sposobu inwestowania
? jako potwierdzenie wystąpienia sytuacji opisanych w zasadach strategii

Zachęcam do lektury pełnego raportu.

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here