Archiwum

?Opiekun Zysku? ? podstawowe założenia

Strategia „Opiekun Zysku 10/15” opiera się o 6 zasad. Zasady nastawione są na: zabezpieczanie już wypracowanych zysków gdy giełdy tracą oraz włączanie się do funduszy akcyjnych podczas gdy giełdy zaczynają zarabiać.

Strategia nie jest próbą „gry” na rynkach finansowych. Zmiany sposobu inwestowania pojawiają się średnio 2-3 razy w ciągu roku, choć dla zwiększenia zysków warto dodatkowo podążać za najlepszymi funduszami dokonując weryfikacji składu portfela np. raz w miesiącu.

Strategia oferuje spokojne, oparte o fakty podejście rozsądnego inwestowania. Efekt? Wyniki w okresach 10-letnich lepsze o od wyników najlepszego funduszu akcji średnio o 1,5% średniorocznie i … o ponad 10% średniorocznie lepiej od najgorszych funduszy akcji.

Podstawy strategii Opiekun Zysku 10/15

Poniżej prezentuję krótki opis idei strategii inwestowania.

Dla przypomnienia: krótko o rynku funduszy

Fundusze inwestycyjne dzielą się na kilka głównych grup. Najważniejsze to:

Fundusze akcji: statut tych funduszy „zmusza” zarządzających do inwestowania powierzonych pieniędzy na giełdzie. Zawsze. Także gdy na giełdzie trwają spadki (bessa). Jeżeli inwestor nie sprzeda jednostek funduszu akcji w czasie gdy giełdy tracą – nie może mieć pretensji do zarządzających funduszem akcji. Fundusz akcji musi tracić gdy giełdy tracą.
Podczas wzrostów na giełdach – fundusze akcji zarabiają. I w te fundusze podczas wzrostów na giełdzie należy inwestować.
Fundusze mieszane (stabilnego wzrostu/ zrównoważone/ aktywnej alokacji). Wystarczy spojrzeć na długoterminowe wyniki funduszy tego typu aby zrozumieć dlaczego oczekując zysków większych niż lokata bankowa wybór tego typu funduszy na długoterminowe inwestowanie jest raczej skazany na niepowodzenie. Tymi funduszami strategia nie będzie się zajmować.
Fundusze pieniężne: bardzo bezpieczne, odpowiednio dobrane będą uzyskiwać zyski większe niż lokata bankowa. Fundusze te nie inwestują na rynku akcji – dlatego są doskonałe na czas spadków na giełdzie. Gdy giełdy tracą (a tym samym fundusze akcji) fundusze pieniężne zarabiają.
Fundusze obligacji: bezpieczne, choć potrafią także niewiele tracić. Potencjalne zyski są wyższe niż funduszy pieniężnych. Ryzyko niewielkich strat można zniwelować poprzez ustawienie alarmów w portalu Opiekun Inwestora. Przy minimalnym ryzyku – pozwalają zarabiać dodatkowo 1-2% średniorocznie. Są bardziej zyskowną alternatywą na czas spadków na giełdzie.
Fundusze alternatywne: fundusze, których wykorzystanie wiąże się z większym ryzykiem i wymaga nieco większej wiedzy o zasadach działania. Mogą znacznie zwiększyć zyski, ale jednocześnie mogą końcowy zysk obniżyć poprzez większe ryzyko szybszych spadków lub mniejszych wzrostów niż tradycyjne fundusze.

Najważniejsze cechy funduszy, dzięki którym możliwe jest aktywne inwestowanie według wskazań strategii (zasady te nie będą działały na rynku akcji) to: mała zmienność (dzienna zmiana cen funduszy jest niewielka i rzadko większa niż 1%, to powoduje, że nie mają znaczenia dwu czy trzydniowe opóźnienia w reagowaniu na informacje), duża płynność (fundusze można każdego dnia sprzedać/ kupić).

Strategia: podstawowe założenia

Celem strategii jest wskazanie:

  • kiedy zmienić sposób inwestowania z funduszy bezpiecznych na fundusze akcyjne – co oznacza przeniesienie wszsytkich zainwestowanych pieniędzy do funduszy akcyjnych aby korzystać z potencjalnych wzrostów na rynku akcji. Kolejne wpłaty należy także dokonywać w fundusze akcyjne.
  • kiedy zmienić sposób inwestowania z funduszy akcyjnych na fundusze bezpieczne – co oznacza przeniesienie wszystkich zainwestowanych pieniędzy do funduszy bezpiecznych aby nie uczestniczyć w stratach. Kolejne wpłaty należy także dokonywać w fundusze pieniężne (nie zalecamy stosować zasady „uśredniania ceny”, która w większości przypadków nie działa w praktyce i jest jedynie chwytem sprzedażowym.

Strategię można stosować w dowolnym produkcie inwestycyjnym

Nie ma tu znaczenia czy inwestujemy w platformie inwestycyjnej bez opłat (np. mBank) czy też inwestując w polisie inwestycyjnej. Co prawda w polisie inwestycyjnej zysk będzie w długim okresie nawet dużo większy. Strategia także sprawdza się w inwestowaniu poza polisą – konieczność płacenia podatku nie przeszkadza aby wyniki strategii były lepsze niż najlepsze fundusze akcji.

Jakie fundusze wybrać?

W wersji podstawowej strategii:

  • jeżeli strategia wskazuje: inwestowanie w fundusze akcyjne – należy inwestować w dwa fundusze akcji polskich dużych spółek (tzw. fundusze akcji polskich uniwersalnych). Bez obaw – portal Opiekun Inwestora wskazuje, które fundusze tego typu dostępne są w poszczególnych platformach inwestycyjnych
  • jeżeli strategia wskazuje: inwestowanie w fundusze pieniężne – należy inwestować w dwa fundusze polskie rynku pieniężnego

Należy zachować zdrowy rozsądek przy realizacji zasad strategii. Jeżeli zalecamy inwestowanie w dwa fundusze pieniężne – nic nie stoi na przeszkodzie aby zainwestować w trzy, albo w jeden, jeżeli uzyskuje doskonałe wyniki.

Dlaczego zalecamy wybór dwóch funduszy? Ponieważ trudno wskazać ten, który będzie najlepszy. Zasady doboru funduszy w portalu Opiekun Inwestora pozwalają wskazać, te „z górnej półki”. I wybór dwóch zwiększa szanse uzyskania bardzo dobrego wyniku.

W wersji aktywnej strategii:

  • jeżeli strategia wskazuje: inwestowanie w fundusze akcyjne – należy inwestować w dwa fundusze akcji dowolnego rodzaju (także Małych i Średnich Spółek)
  • jeżeli strategia wskazuje: inwestowanie w fundusze pieniężne – należy inwestować w dwa fundusze polskie rynku pieniężnego lub fundusze polskie obligacji

Przy minimalnie większym ryzyku uzyskania nieco gorszego wyniku niż strategia w wersji podstawowej – fundusze te najczęściej pozwalały zwiększyć zyski ze stosowania strategii o 1-3% średniorocznie.  Dodatkowo (opcjonalnie) można się tutaj zabezpieczyć korzystając z dostępnych w portalu powiadomień Kroczącego Stop Loss

Dalsze modyfikacje strategii.

Także są możliwe – będziemy opisywać przykładowe propozycje zwiększania zysków – tu jednak należy liczyć się z większym ryzykiem.

Korzystanie z podstawowej i aktywnej strategii nie wymaga wiedzy o rynkach finansowych

Aby korzystać z gotowej strategii wystarczy konto w portalu Opiekun Inwestora. Strategia dostępna jest także w najprostszym abonamencie: podstawowym. Inwestowanie sprowadza się wtedy jedynie do reagowania na wiadomości e-mail /SMS zawierające dokładną informację o dalszych działaniach. Koszt abonamentu:  87 zł./rok to 24 grosze dziennie za bezpieczny sen i monitorowanie własnych inwestycji.

Oczywiście zachęcamy do poszerzania wiedzy o funduszach inwestycyjnych – nie trzeba wiele, aby zacząć dodatkowo wykorzystywać np. fundusze zagraniczne stosują mniej lub bardziej złożone modyfikacje strategii.

Fundusze inwestycyjne to nie giełda – nie trzeba bardzo specjalistycznej wiedzy aby skutecznie inwestować.

Oszczędność czasu

Aby stosować zasady strategii bez dodatkowych modyfikacji wystarczy 15 minut w miesiącu. Tylko tyle potrzeba aby odebrać wiadomość e-mail i ewentualnie zalogować się do Panelu Zarządzania platformy, na której inwestujemy – i wykonania zlecenia zmian między funduszami. Tylko tyle.

Czas niezbędny naszym zdaniem do wykorzystania dodatkowych możliwości portalu – t0 2-3 godziny w miesiącu. Wystarczy poświęcić własnym inwestycjom naprawdę niewiele czasu aby zwiększyć możliwości zysków.

Zadaniem strategii nie jest wskazanie konkretnych funduszy

Celem strategii Opiekun Zysku jest określenie: kiedy inwestować w fundusze bezpieczne, a kiedy inwestować w fundusze akcyjne.

Wybór konkretnych funduszy to drugi krok: należy po prostu z grupy funduszy akcji wybrać te najlepsze, albo  z grupy funduszy pieniężnych (obligacji) wybrać te najlepsze.

W tym oczywiście także pomaga portal – stosując opracowany przez Opiekuna Inwestora model analizy dynamicznej (za ten model doboru funduszy firma otrzymała tytuł Innowacja Roku 2009) wybieramy te fundusze, które w ostatniej sytuacji rynkowej zarabiały w sposób systematyczny lepiej od innych.

Nie dywersyfikuj na jednym rynku…

Jeżeli wybieramy fundusze akcji polskich – zgodnie z zasadami strategii należy wybrać dwa takie fundusze. Nic się nie stanie gdy wybierzemy trzy. Natomiast wybór 5-ciu lub 10-ciu funduszy akcji polskich do portfela jest błędem. W ten sposób inwestor ma pewność, że zarobi średnią z wyników tych funduszy – czyli świadomie zaniży wynik… Wybierając dwa fundusze w oparciu o dokładną analizę, którą udostępnia Opiekun Inwestora – z bardzo dużym prawdopodobieństwem inwestujemy w fundusze lepsze od średniej (choć oczywiście raczej nie te najlepsze – do takiego wyboru potrzebna byłaby wróżka). Stosowanie jednej z zasad strategii: podążaj za najlepszymi dodatkowo zwiększa możliwości zarabiania.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz