Archiwum

?Opiekun Zysku 10/15? ? wersja podstawowa i wersja aktywna (wyniki)

Stosując bardzo prostą modyfikację zakresu doboru funduszy – udaje się podnieść zyski przeciętnie o 3% średniorocznie. Czym zatem jest „wersja aktywna” strategii Opiekun Zysku?

Strategia „Opiekun Zysku 10/15” w oparciu o swoje zasady wskazuje dni, w których warto zmienić sposób inwestowania. Ale w jakie fundusze inwestować?

Jest kilka możliwości:

Wersja podstawowa.
Zakłada inwestowanie w fundusze polskich akcji dużych spółek, lub fundusze polskie pieniężne.
Wersja aktywna.
Zakłada inwestowanie w dowolne fundusze polskich akcji (także MiŚ), lub fundusze polskie pieniężne i obligacji.
Wykorzystanie funduszy zagranicznych, funduszy alternatywnych
To indywidualne możliwości modyfikowania strategii i korzystania z dowolnych funduszy. Także tych o podwyższonym ryzyku.

Czy warto inwestować bardziej aktywnie niż wersja standardowa?

Warto. Wykorzystanie pełnej gamy funduszy akcyjnych oraz funduszy obligacji na czas spadków na giełdach zwiększyły średnioroczne wyniki strategii o prawie 3%.


W analizach nie uwzględniamy wyników przy wykorzystaniu funduszy zagranicznych lub funduszy alternatywnych.  Fundusze te umożliwiają uzyskanie wyższych stóp zwrotu, jednocześnie są obarczone większym ryzykiem. Ryzyko to w portalu można w prosty sposób monitorować poprzez system Kroczącego Stop Loss oraz dodatkowe powiadomienia.

Wersja podstawowa strategii ogranicza się wyłącznie do stabilnych funduszy akcji dużych spółek a podczas spadków do funduszy pieniężnych – bez żadnego ryzyka oferujących zysk minimalnie przekraczający inflację.

Wersja aktywna strategii – zmiany sposobu inwestowania mają miejsce w te same dni. Różnica polega na dostępie do innych funduszy. Ta wersja strategii wykorzystuje większe wzrosty funduszy np. małych i średnich spółek – i jak pokazują wyniki systematycznej analizy – odpowiednio wczesne zabezpieczanie zysków dawało dotychczas wynik zawsze dodatni. Fundusze Małych i Średnich spółek z reguły szybciej zarabiają w czasie wzrostów na giełdach – ale też szybciej tracą. Strategia na tyle szybko generuje sygnał zmiany sposobu inwestowania na fundusze pieniężne, że ryzyko uzyskania wyniku niższego niż wersja standardowa jest niewielkie.

Wersja z wykorzystaniem funduszy rynków zagranicznych i funduszy alternatywnych, specjalistycznych – może znacznie podnieść końcowy wynik, ale jednocześnie jest już obarczona większym ryzykiem uzyskania wyniku nawet kilka procent gorszego od wyników standardowej strategii. Tu występuje już duża premia za ryzyko. Do tego typu inwestowania warto już znać zasady rządzące funduszami zagranicznymi, ryzykiem walutowym (które jest często nie tam, gdzie większości inwestorów się wydaje), specyfiką działania funduszy, wykorzystaniem rozwiązań short/ lev, funduszy surowcowych, selektywnych i korzystania z rynków zagranicznych. Wyniki mogą być tutaj różne. Działania z wykorzystaniem dodatkowych funduszy wymagają już większej niż podstawowa wiedzy o rynkach finansowych – wybór funduszu np. akcji tureckich tylko dlatego, że mówi się iż będzie świetnie zarabiał nie będzie tu dobrym rozwiązaniem. Fundusze, o których mowa mają często większą zmienność niż fundusze rynku polskiego. Można zastosować całkiem bezpieczną strategię „odstrzelania” na rynkach zagranicznych. Ale zawsze z odrobiną rozwagi – i ustawieniem zestawu powiadomień.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz