Archiwum

Opiekun Zysku 10/15 w wybranych produktach inwestycyjnych

Wyniki strategii Opiekun Zysku podane w raportach wyliczono w oparciu o wszystkie dostępne (na dany dzień) fundusze inwestycyjne z zakresu funduszy w ramach strategii (polskie fundusze akcji/ polskie fundusze pieniężne/ polskie fundusze obligacji).  Ograniczając wybór zależnie od „wersji strategii”. Czyli w przypadku strategii podstawowej: fundusze akcji polskich dużych spółek lub fundusze pieniężne polskie. W przypadku strategii aktywnej poszerzając listę o dodatkowe fundusze.

Nie ma produktu, który udostępniałby wszystkie z badanych funduszy. Dlatego zbadaliśmy wyniki w „ograniczonym” zakresie funduszy w różnych produktach. Oto wyniki.

Założenia:

  • wyniki zbadano dla mBanku oraz 5-ciu największych dostawców polis inwestycyjnych. Wyniki dla wersji podstawowej i wersji aktywnej posortowane są (w części polisy inwestycyjne) rosnąco.  Polisa z „najgorszym wynikiem” w wersji standard nie jest tą „z najgorszym wynikiem” w wersji aktywnej
  • w polisach przyjęto założenie: 3% opłaty za zarządzanie, w mBanku – pobierania podatku przy konwersjach.

Komentarz:

  • włączenie „bardziej ryzykownych funduszy” akcji polskich wszelkiego rodzaju oraz funduszy obligacji znacznie polepszyło wyniki strategii. Nadal nazywamy tę wersję strategii „aktywną” – istnieje nieco większe ryzyko funduszy akcji Małych i Średnich Spółek a także minimalnie większe ryzyko związane z funduszami obligacji. Wyniki były praktycznie zawsze o ponad 2% średniorocznie lepsze. Co nie musi mieć miejsca w przyszłości, ale… raczej trudno przewidywać aby miało być nagle gorzej (szczególnie gdy wykorzysta się powiadomienia Kroczącego Stop Loss)
  • ilość dostępnych funduszy ma znaczenie – ale tylko w przypadku produktów z małą ilością funduszy. Po przekroczeniu pewnego progu kolejność nie jest ściśle związana z ilością dostępnych funduszy.
  • wyniki inwestowania w mBanku zbliżyły się do średniej wyników inwestowania w polisach inwestycyjnych. Pokazuje to, że warto mieć większy dostęp do różnych funduszy. Choć po przekroczeniu pewnej bariery (kilkadziesiąt) to czy funduszy mamy 50, 75, 100 czy 200 nie robi dużej różnicy
  • ograniczenie listy dostępnych funduszy zmniejszyło „czyste” wyniki strategii przeciętnie o 2% średniorocznie. Nadal jednak średni wynik na poziomie 7,3% jest znacznie większy niż pojedynczych funduszy na zasadzie Kup i Trzymaj.
  • aktywne inwestowanie działa – nawet gdy dodaliśmy kolejne ograniczenie i utrudnienie, czyli mniejszą dostępność różnych funduszy.

Dlaczego nie podajemy wyników dla poszczególnych polis inwestycyjnych z nazwy?

  • wynik zależy od dostępnych w polisie funduszy – a ta lista ulega zmianom
  • strategie to nie wyścigi – celem jest pokazanie zasadności aktywnego inwestowania – a nie przekonywanie, który produkt jest lepszy w oparciu o wyniki strategii na danych z przeszłości (wyobrażam sobie te dyskusje: produkt A jest o cały procent lepszy od produktu B)
  • strategie sprawdziły się w każdym z produktów, nawet przy zawyżonej opłacie za zarządzanie.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz