Archiwum

?Opiekun Zysków? zarabiał średnio 11%. A w Internecie są strategie oferujące 25%! (cz. 2)

W poprzednim artykule pokazałem jak „reklamowy” zysk 25% sprowadzić do 15% średniorocznie. Jednym zabiegiem – uwzględniając podatek przy zmianach między funduszami.

[stextbox id=”alert” caption=”Jak duże znaczenie ma podatek? Przypomnijmy.”]Gdyby nie uwzględniać podatku strategia Opiekun Zysku potrafiła w 12 lata zarobić 1340% (24,8% średniorocznie). A gdyby uwzględnić podatek przy zmianach funduszy wynik … to jedynie 480% (czyli 15% średniorocznie)[/stextbox]

Publikacje reklamowe strategii inwestowania będą bronić wyników zdaniem: „wyniki strategii wyliczono zakładając inwestowanie w parasolu jednego TFI„. Przyjrzyjmy się czy takie założenie jest merytorycznie poprawne?

Pytanie: A inwestowanie pod parasolem jednego TFI?

Zdarza się, że dowodzi się doskonałych wyników strategii pokazując jej działanie na przykładzie parasola funduszy jednego TFI. Teoretycznie – wynik może wydawać się poprawny. Ale tylko teoretycznie…

Przypomnijmy: większość TFI (Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych) tworzy „parasole funduszy”. Czyli kilka lub kilkanaście wybranych funduszy z tego samego TFI jest umieszczane „pod parasolem podatkowym”. I zmiany między funduszami nie powodują naliczenia podatku. Podatek pobierany jest dopiero przy wypłacie, o ile wypłacamy zyski.

Tylko jako ciekawostkę można przytoczyć, że początki działalności parasoli mogły pobrać podatek przy opuszczeniu parasola nawet gdy inwestor tracił 🙂 Nie była wtedy stosowana kompensacja zysków i strat a podatek był zapamiętywany i jedynie odraczany w czasie.

Wracając do „25% zysków strategii” opartych o parasol funduszy. Teoretycznie można wykazać, że działając według strategii pod parasolem jednego TFI uzyska się doskonały wynik – właśnie z uwagi na niepłacenie podatku.

[stextbox id=”alert” caption=”Jaki błąd popełniany jest przy publikacjach tego wyników strategii ograniczonych do jednego TFI?”]Do symulacji wyników historycznych „przypadkiem” wykorzystuje się akurat te fundusze, które w ostatnich kilkunastu latach zarabiały najwięcej. Najczęściej są to fundusze UniKorona Akcji/Pieniężne. Co złego jest w funduszach UniKorona Akcje? W końcu uzyskiwały najlepsze wyniki za ostatnie 10 lat!

I to jest główny problem przy takim sposobie symulacji strategii. Wyniki są oparte o jeden z ponad 10-ciu dostępnych 10 lat temu funduszy akcji. Akurat ten najlepszy.[/stextbox]

Sprawdźmy (wynik może zaskakiwać):

 • Fundusz UniKorona Akcje w okresie 1.1.2001 – 1.1.2011 zarobił 192,4%.
 • Fundusz Pioneer Akcji w okresie 1.1.2001 – 1.1.2011 zarobił 61,4%.
 • Gdyby wydawało się, że tak słaby wynik funduszu Pioneer to przypadek spójrzmy na wynik innego funduszu.
  Fundusz PKO Akcji w okresie 1.1.2001 – 1.1.2011 zarobił 67,1%.

Pytanie: czy wynik strategii sprawdzony akurat na najlepszym funduszu można uznać za wiarygodny? Sprawdźmy.

Strategia ‚Opiekun Zysku’ w parasolu UniKorona

Założenie: inwestujemy według wskazań strategii w okresie 1.1.1999 – 1.1.2011. Korzystamy z dwóch funduszy: UniKorona Akcji w czasie gdy strategia wskazuje fundusze akcyjne, a UniKorona Pieniężny – gdy strategia wskazuje fundusze pieniężne. Podatek – płacony dopiero na samym końcu, przy wypłacie pieniędzy z parasola.

Wynik:

 • zainwestowano: 10.000 zł
 • po 12 latach na koncie jest: 70.319 zł.
 • zysk: 603%.  Czyli 17,5% średniorocznie (bez opodatkowania).

Moim zdaniem wypada taki wynik jeszcze opodatkować:

 • zysk 603% bez podatku
 • po opodatkowaniu: 488% zysku
 • czyli średniorocznie: 15,9%

To w rzeczywistości niewiele lepiej niż działanie według strategii, ale korzystając z funduszy wielu różnych TFI i dokonywania (raz w miesiącu) weryfikacji – i często zmian funduszy na inne (np. z jednych akcyjnych na inne akcyjne).

[stextbox id=”alert” caption=”Nie ma co ukrywać: „]strategia w parasolu UniKorona zarobiła minimalnie lepiej niż działanie poza parasolem, ale… tylko dlatego, że „przypadkiem” wybrano parasol tego funduszu, który zarobił najlepiej w długim terminie.[/stextbox]

Czy to ma jakieś znaczenie? Aby to zweryfikować – sprawdziłem wyniki strategii w innym parasolu. Parasolu funduszy Pioneer.

Strategia ‚Opiekun Zysku’ w parasolu Pioneer

Niestety – fundusz pieniężny Pioneer nie działa tak długo aby móc dokonać obliczeń. Ale – ponieważ w długim okresie fundusze pieniężne mają bardzo zbliżone wyniki – zdecydowałem utworzyć „sztuczny” parasol. Są w nim dwa fundusze: Pioneer Akcji oraz UniKorona Pieniężny.

Założenie: inwestujemy według wskazań strategii w okresie 1.1.1999 – 1.1.2011. Korzystamy z dwóch funduszy: Pioneer Akcji w czasie gdy strategia wskazuje fundusze akcyjne, a UniKorona Pieniężny – gdy strategia wskazuje fundusze pieniężne. Podatek – płacony dopiero na samym końcu, przy wypłacie pieniędzy z parasola.

Wynik:

 • zainwestowano: 10.000 zł
 • po 12 latach na koncie jest: 45.224 zł.
 • zysk: 352%.  Czyli 13,3% średniorocznie (bez opodatkowania).

Moim zdaniem wypada taki wynik jeszcze opodatkować:

 • zysk 352% bez podatku
 • po opodatkowaniu: 285% zysku
 • czyli średniorocznie: 11,8%
[stextbox id=”alert” caption=”Tego można się było spodziewać „]strategia w parasolu innym niż najlepszy zarobiła znacznie, znacznie mniej. Zamiast 480% zysku mamy 285%. A po opodatkowaniu zamiast 15,9% średniorocznie – zostaje jedynie 11,8% średniorocznie.[/stextbox]

Wnioski z tego etapu analizy

Z 25% średniorocznie – po uwzględnieniu podatku schodzimy do 11-15%

Jeżeli stosujemy zasadę inwestowania w jednym parasolu: nasz wynik końcowy zależy od wybranego parasola.

Gdy mamy szczęście wybrać ten najlepszy – udało się zarobić 480% w 12 lat.
Gdy szczęścia nie mamy – i wybraliśmy ten gorszy parasol – udało się zarobić ledwie 285% w 12 lat.

Dlatego patrząc na „dowody” skuteczności strategii obliczone w jednym parasolu warto sprawdzić „który parasol” został wybrany.

Zasada „podążaj za najlepszymi” działa w praktyce

To jedna z zasad strategii „Opiekun Zysku”. Według tej zasady:

 • nie wiemy, który fundusz w długim okresie będzie najlepszy
 • wiadomo (na podstawie przeszłości), że w różnych miesiącach, latach różne fundusze akcji były tymi najlepszymi
 • według tej zasady warto co jakiś czas (np. co miesiąc) zmieniać skład portfela – wybierając fundusze, które aktualnie uzyskują lepsze wyniki
 • w ten sposób mamy szanse zarabiać nawet więcej niż pojedynczy najlepszy fundusz, a przynajmniej nasz wynik powinien być zbliżony do najlepszych funduszy.

Efekt testu praktycznego:

 • wynik w najlepszym parasolu: 488% (podatek zapłacony na końcu)
 • wynik w najgorszym parasolu: 285% (podatek zapłacony na końcu)
 • wynik strategii zgodnie z zasadą „podążaj za najlepszymi”” 480% (podatek płacony przy każdej zmianie funduszy).
[stextbox id=”info” caption=”Wnioski: „]Stosowanie zasady: podążaj za najlepszymi (nawet przy płaceniu podatku przy każdej konwersji) pozwoliło bezpiecznie uzyskać wynik zbliżony do najlepszego funduszu akcji i dużo lepszy od najgorszego funduszu akcji.[/stextbox]

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz