Archiwum

NWAI Obligacji SFIO – nowy fundusz obligacji. Co ma z tym wspólnego Forum TFI?

13 lutego rozpoczął działalność fundusz NWAI Obligacji. Nic nadzwyczajnego – to kolejny fundusz obligacji (o ciekawie opisanej polityce informacyjnej). Ciekawy jest tu model współpracy Domu Maklerskiego NWAI z mało znanym TFI Forum.

W jaki sposób NWAI ma własny fundusz nie będąc Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych?

To jeden z rzadko stosowanych modeli biznesowych na rynku funduszy inwestycyjnych. To sytuacja, w której Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny nie pod własną, ale pod obcą marką. Tu mamy do czynienia z jeszcze dalej idącą współpraca.  W zarządzaniu funduszem biorą udział specjaliści z Domu Maklerskiego NWAI.

Czyli NWAI nie jest twórcą funduszu, którego nazwa zaczyna się od NWAI, ale w całości odpowiada za zarządzanie tym funduszem.

Czym zajmuje się Dom Maklerski NWAI?

W latach 2007-2009 tworzył produkty strukturyzowane. I podobnie jak Wealth Solutions i kilka innych firm zaprzestał tej działalności (być może widząc tragiczną statystyczną skuteczność tego typu rozwiązań:)). Obecnie to firma, która specjalizuje się w inwestowaniu w instrumenty dłużne, przeprowadzaniu emisji obligacji oraz jest jednym z najaktywniejszych animatorów rynku obligacji Catalyst.

F0rum TFI? Nigdy o nim nie słyszałeś?

To bardzo prawdopodobne. Dotychczas Forum TFI specjalizowało się w tworzeniu Funduszy Zamkniętych. Ale nie tych dla detalicznych inwestorów. Osobną, najbardziej zyskowną dla TFI, grupą funduszy zamkniętych są fundusze zamknięte tworzone jako wehikuły podatkowe. Z dobrodziejstw tych za pomocą FIZów tworzonych przez Forum TFI korzystają m.in. firmy: Skalski, deweloper Gant, Comarch. Forum TFI nie jest jedynym tworzącym te rozwiązania. Choć Forum TFI wydaje się być tutaj liderem … aktywa wielkości 8 miliardów PLN (dane na 2012 rok) robią wrażenie. Dla porównania aktywa Arka TFI (dane na marzec 2013) to nieco ponad 10 miliardów PLN. Robi wrażenie, prawda?

Jeżeli prowadzisz stabilny wielomilionowy biznes – warto zainteresować się stworzeniem własnego funduszu FIZ. To się po prostu opłaca.

A fundusz NWAI Obligacji?

Nowy fundusz obligacji ma ciekawe możliwości. W informacjach podkreśla, że przewagą jest:

Nieobciążony portfel inwestycyjny: NWAI Obligacji SFIO rozpoczynając działalność stworzy nowy portfel inwestycyjny,
bez udziału obligacji podmiotów znajdujących się obecnie w trudnej sytuacji finansowej, które to papiery znajdują się w portfelach innych funduszy, nierzadko nadal z wysoką wyceną.

Polityka inwestycyjna Funduszu umożliwi lokowanie aktywów w różne segmenty rynku długu. Umożliwi to dostosowanie składu portfela do bieżącej sytuacji gospodarczej, koniunktury, przewidywanych zmian stóp procentowychitp., gdyż w każdym z możliwych scenariuszy inny segment staje się atrakcyjny. Pozwoli to osiągać atrakcyjne i stabilne wyniki inwestycyjne niezależnie od ogólnej sytuacji rynkowej.(kliknij rysunek)

To fundusz bez z góry określonej kategorii aktywów, w które inwestuje.

Koszty i limity? Miło.

Pierwsza wpłata to minimum 1000 zł, kolejne dopłaty to 100 zł.

Prowizja od zakupu funduszu: 0% (jeżeli realizowana przez Internet).

Prowizja od sprzedaży: występuje – w wysokości 0,25%. Tu trochę szkoda, ale jest to pomijalny koszt.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz