Archiwum

Nowy fundusz: Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące

Nowy fundusz TFI Pioneer to fundusz, który jak pisze Pioneer „stwarza szansę uzyskania wysokich dochodów przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego„. Oferując ponadprzeciętny potencjał wzrostu, dąży do ochrony 90% kapitału na koniec okresu rozliczeniowego.

Zasady inwestowania stosowane przez fundusz

Fundusze inwestycyjne PioneerZarządzający tak ustala proporcje poszczególnych inwestycji, aby część portfela o niższym ryzyku (obligacyjna) stwarzała możliwość ochrony 90% zainwestowanego kapitału w zdefiniowanym okresie (ustalony na 3,5 roku). Zadaniem części udziałowej funduszu (zbudowanej np. z akcji) jest wypracowywanie zysków z inwestycji na rynkach akcji w państwach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, a więc takich, które charakteryzuje ponadprzeciętny potencjał poziomu rozwoju gospodarczego.

Pierwsze 5 tygodni działania funduszu to swoista  „rozgrzewka” – tygodni aktywa są inwestowane w bezpieczne papiery wartościowe lub depozyty bankowe. Potem fundusz zaczyna stosować własną strategię inwestowania.

W drugim i następnych okresach rozliczeniowych (trwających 3,5 roku każdy) aktywa są inwestowane na rynku akcji lub obligacji w zależności od sytuacji rynkowej.  Oznacza to, że wraz ze wzrostem wartości rynkowej aktywów w części udziałowej fundusz redukuje część portfela złożoną głównie z obligacji i zwiększa ilość instrumentów udziałowych (nawet do 60%). W przypadku niekorzystnej sytuacji na rynku akcji ich udział jest zmniejszany (nawet do 0%) na rzecz obligacji. Dzięki temu inwestycja jest lepiej chroniona przed spadkiem wartości jednostek uczestnictwa poniżej ustalonego poziomu na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Początek działalności: Fundusz działa od 11 stycznia 2011 roku.

[stextbox id=”info” caption=”Moim zdaniem…”]Fundusz wpisuje się w lukę na rynku funduszy oferujących bezpieczną inwestycję w zadanym okresie czasu. Realność gwarancji oceniam bardzo wysoko. To sprawdzona, i prosta konstrukcja przypominająca proponowaną przeze mnie budowę „struktury na funduszach” z bieżącym monitorowaniem części agresywnej. Średnioroczne zyski jakich można się spodziewać w tego typu inwestycji mogą przekroczyć 2-3 x lokatę bankową. Przy czym bardzo często mogą być niższe. Nawet dużo niższe. Ale to jest cena bezpieczeństwa. Na wielkie zyski nie liczyłbym.[/stextbox]

Rozwiązanie Pioneer przypomina proponowane przez nas podejście: zbuduj strukturę na funduszach

Jak uzyskać podobne rozwiązanie we własnym portfelu funduszy?

[stextbox id=”info” caption=”Zrób to sam!”]Zakładając 3,5 roczną „strukturę” z zakładaną gwarancją 90% kapitału odpowiednią część inwestujemy w fundusze obligacji/ pieniężne. Wyliczoną w sposób dający duże szanse na uzyskanie 90% zwrotu kapitału w 3,5 roku.  Część agresywną inwestujemy w fundusze akcji rynków wschodzących. Gdy wyniki naszego portfela zarabiają więcej, niż wymaga tego zachowanie bezpieczeństwa inwestycji – chwilowo możemy zwiększać udział portfela funduszy akcyjnych.[/stextbox]

Na ten temat przygotuję osobny artykuł. I tak jak zapowiadałem na szkoleniach – trwają prace nad wprowadzeniem podobnej strategii do portalu.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz