Archiwum

Likwidacja IDEA Ochrony Kapitału

No i mamy pierwsze poważne skutki problemów IDEA TFI. IDEA Ochrony Kapitału zostaje zlikwidowany. Inwestorzy posiadający w sumie nieco poniżej 10 milionów zł w tym funduszu mają problem.

IDEA TFI ogłasza likwidację funduszu (6.06.2012)

Dokument z informacją o likwidacji został utworzony 6.06.2012 o godzinie 16:34 i upubliczniony niewiele później. A jeszcze rano o 9:04 analityk IDEA TFI pisząc biuletyn tygodniowy o likwidacji funduszu nie wspominał. Decyzje zapadły więc (oficjalnie) późno w ciągu dnia:

Niniejszym IDEA TFI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, działając na podstawie § 11  ust.  3  statutu  IDEA  Parasol  FIO,  w  związku  z  wystąpieniem  przesłanki umożliwiającej  podjęcie  przez  IDEA  TFI  S.A.  decyzji  o  likwidacji  subfunduszu  Idea Ochrony Kapitału Subfundusz (?Subfundusz?), przewidzianej w statucie IDEA Parasol FIO  (§ 11 ust. 2 pkt 1), Zarząd  Idea TFI S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem  6 sierpnia 2012 r. likwidacji subfunduszu Idea Ochrony Kapitału Subfundusz.

Przytoczę tutaj pierwsze kilka ustępów z paragrafu 11 statutu funduszu:

§ 11.  Likwidacja Subfunduszy

 1. Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu.
 2. Subfundusz  może  zostać  zlikwidowany  w  przypadku  wystąpienia  co  najmniej  jednej  z  następujących przesłanek:
  1)  w przypadku spadku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej kwoty 10.000.000 PLN,
  2)  w  przypadku,  gdy  po  6  miesiącach  działalności  Subfunduszu,  w  trzech  kolejnych  miesiącach kalendarzowych  wynagrodzenie  Towarzystwa,  nie  pozwalało  na  pokrywanie  kosztów  działalności Subfunduszu obciążających Towarzystwo (…)
 3. Decyzję  o  likwidacji  Subfunduszu,  w  przypadkach  określonych  w  ust.  2  może  podjąć  Towarzystwo działające w imieniu Funduszu.
 4. W przypadkach, o których mowa ust. 2, Fundusz nie może zlikwidować wszystkich Subfunduszy. 

Od strony formalnej mamy następującą sytuację:

 • wartość aktywów netto funduszu spadła poniżej 10 milionów PLN. Częściowo to niestety wynik spadków tego funduszu (nieco ponad 21% w ostatnim czasie)
 • stąd zadziałał § 11. ust 2, p 1)
 • fundusz może (nie musi) dokonać likwidacji subfunduszu, a decyzję tą może (nie musi) podjąć TFI działające w imieniu funduszu
 • i IDEA TFI taką decyzję podjęła

Co to oznacza dla inwestorów

Tym razem IDEA całkowicie zignorowała inwestorów. Tak odbieram brak jakichkolwiek wyjaśnień. Zapis w komunikacie dostępnym na stronach IDEA TFI jest co najmniej niewystarczający.

[stextbox id=”info”]Wypłata  środków  pieniężnych  uczestnikom  Subfunduszu,  które  pozostaną  w  Subfunduszu po dokonaniu  czynności wskazanych powyżej, na wskazany przez uczestników Subfunduszu  rachunek bankowy, planowana  jest na dzień 31 grudnia 2012 r.[/stextbox]

Ale co to są czynności wskazane powyżej? Czy czynnością tą jest powzięcie decyzji o likwidacji funduszu? Jeżeli tak, to decyzja ogłoszona po godzinie 16:30 z dnia bieżącego nie daje inwestorom żadnych szans złożenia zlecenia – a tym samym blokuje zgromadzone środki prawdopodobnie do końca roku.

Warto uspokoić:

 • likwidacja funduszu nie oznacza niewypłacalności
 • likwidacja funduszu nie oznacza znacznego spadku wartości jednostki uczestnictwa.
 • Fundusz musi sprzedać posiadane aktywa – to fakt.  Ale tak jak w przypadku IDEA Premium – ma na to czas. Nie musi natychmiast rzucać na rynek posiadanych akcji czy obligacji. Przy utrzymaniu się wzrostów na giełdach można pewnie liczyć na wzrost wartości jednostki
 • Musi spłacić wierzycieli, ściągnąć należności. To nie powinno wpłynąć na wyceny. Fundusz z założenie nie zaciąga kredytów. Chodzi tu o formalne bieżące należności – takie same jak w trakcie normalnego funkcjonowania funduszu – czyli nie wpływające na wyniki.
 • Wstępnie (to należy zweryfikować) – na wypłaty z funduszu można liczyć dopiero na koniec roku. (rozwijam ten wątek w dalszej części artykułu)

A wyniki funduszu? W ostatnich 6 tygodniach koszmarne

Wystarczyło posiadać standardowy alarm Kroczącego Stop Loss dla tego funduszu na wzorcowym poziomie 5% aby przynajmniej otrzymać informację, że dzieje się coś niedobrego. To z pewnością pomogłoby szybciej podjąć decyzję. A już po spadkach z 18.07 można było widzieć, że coś jest nie tak. Brak aktualnej informacji skończył się obecnymi problemami inwestorów.

Pozostaje śledzić wykres Idea Ochrony Kapitału i mieć nadzieję, że podobnie jak w ostatnich dniach – przy powolnej, rozłożonej w czasie wyprzedaży aktywów nie dojdzie do dalszych spadków. Choć śledzenie nie potrwa długo. O ile dobrze pamiętam w takiej sytuacji fundusz przestaje publikować wyceny (ale to sprawdzę w kilka dni – i zaktualizuję artykuł).

W ostatnim czasie fundusz ten został dotknięty tym samym problemem co Idea Premium – nie dość, że inwestorzy sami wycofywali środki z funduszu w oparciu o jego ostatnie wyniki, to jeszcze ubezpieczyciele dołożyli się do tej swoistej egzekucji funduszu wycofując jeden po drugim fundusze IDEA TFI ze swojej oferty.

Nagła decyzja – czyli zablokowanie inwestorów

Nie śledziłem dokładnie każdego przypadku likwidacji funduszy. Ale sposób realizacji likwidacji był raczej inny niż w przypadku IDEA Ochrony Kapitału. IDEA postawiła inwestorów pod ścianą – publikując informację o fakcie dokonanym, bez możliwości żadnych działań ze strony inwestorów. Standardowe postępowanie? Niekoniecznie.

W roku 2008 fundusze DWS Top 50 Europa oraz DWS Euroobligacji w listopadzie ogłaszają likwidację dając inwestorom miesiąc (do 16 grudnia 2008) na złożenie zleceń odkupienia. Dopiero zignorowanie tej informacji i nie złożenie takiego zlecenia skutkuje koniecznością oczekiwania do końca procesu likwidacji funduszu.

W czerwcu b.r. zlikwidowany został fundusz HSBC Mena. Tu przenosiny środków do innych subfunduszy HSBC czy też dokonanie wypłaty także możliwe było w ciągu miesiąca.

[stextbox id=”info”]Z komunikatu IDEA TFI (żadnych wyjaśnień na stronie IDEA nie ma) wynika, że w tym przypadku inwestorom nie dano miesiąca na wypłaty. I całość środków będzie przeliczona i wypłacona dopiero po zakończeniu całego procesu likwidacji.[/stextbox]

 

 

 

 

 

 

 

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

komentarzy 5

 • Likwidacja – nie pierwsza i nie ostatnia w świecie funduszy. Tylko dlaczego w taki „surowy” sposób? IDEA zachowuje się schematycznie, nawet nie próbują uspokoić inwestorów jakimś dobrym słowem. Tak jakby im już w ogóle nie zależało. A te ich tygodniowe biuletyny to sobie mogą w d…. wsadzić. Pisane jakby przez zaprogramowany komputer kiepskiej jakości.

  • W przypadku wpadki z DSS IDEA jeszcze się starała. Teraz jak widać – nie. Biuletyny – cóż – coś trzeba było napisać. To w sumie sztuka nie wspomnieć ani słowem o wynikach idea akcji, idea ochrony kapitału – choćby wyjaśnić inwestorom co się stało, dlaczego i jakie mogą być dalsze scenariusze. Smutne.

   A można było wtedy (kwiecień) pochwalić IDEA za dodatkowe i bieżące informacje o sytuacji w DSS (od strony informacyjnej poległ wtedy UNIWIBID pisząc, że nagły 2,7% spadek w tym z kolei funduszu nie miał znaczenia, gdyż w ciągu roku i tak inwestorzy powinni wyjść chociaż na zero …: https://blog.opiekuninwestora.pl/uniwibid-traci-prawie-3-procent-szok/).

   • Dziwię się, że w przypadku tego funduszu KNF nie zastosował przynajmniej takich środków, jak w przypadku funduszu Idea Premium.

 • Dzienniki Rzeczpospolita i Parkiet co podały na ten temat?

  wcześniej Idea TFI była nagradzana przez redakcje obu gazet, o czym można przeczytać:

  (…)

  • Raz już komentowałem informacje z poland securities. Nie siejmy teorii spiskowych. Nagrody IDEA TFI otrzymała w latach 2007-2009 – wtedy te fundusz uzyskiwały doskonałe wyniki. Dziennikarze przyjęli jakieś założenia, opracowali ranking i pokazali, kto wygrał w rankingu. Kropka. Decyzji inwestycyjnych nie powinno zresztą podejmować się w oparciu o rankingi czy medale – ale bieżące wyniki, które należy monitorować. A tym bardziej nie dać się nabrać na dźwięczne nazwy. Informowałem w 2009 roku (wtedy Idea Ochrony Kapitału nazywała się Idea Protect):

   https://blog.opiekuninwestora.pl/fundusze-inwestycyjne-o-niebezpiecznych-nazwach/

   Naprawdę nie widzę powodu, aby gazeta, która kilka lat temu przyznała funduszowi nagrodę miała potem przez lata śledzić jego wyniki… Do śledzenia wyników funduszy są dedykowane portale – nie prasa. Mamy Bankiera, Money.pl czy choćby Opiekun Inwestora.

   Fakt, fundusz poniósł totalną klęskę – i na kolejne medale (w tym roku) nie ma co liczyć.