Archiwum

Dokument: Kluczowe informacje dla inwestorów. UCITS IV wchodzi w życie także w Polsce

28 grudnia 2012 roku Prezydent podpisał zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych – wprowadzające wymagania unijnej dyrektywy UCITS IV. Zmiany mają obowiązywać od połowy stycznia. To co zauważą inwestorzy to wprowadzenie tzw. dokumentów z Kluczowymi Informacjami Dla Inwestorów. Ale nie tylko. Cóż to jest ten UCITS?

O dyrektywie UCITS IV w Polsce mówi się od 2010 roku?

Temat dyrektyw UCITS jest mi dobrze znany – dwukrotnie uczestniczyłem jako prelegent oraz w panelu dyskusyjnym na branżowych warsztatach poświęconych tej dyrektywie. Zaproszono mnie jako przedstawiciela prywatnych inwestorów – w moich wykładach poruszałem temat dokumentu KIID (Kluczowe Informacje dla Inwestorów).

W roku 2010 była to konferencja „Implementacja dyrektywy UCITSIV dla polskiego ustawodawstwa. Szanse czy zagrożenia”, gdzie dyskutowaliśmy nad założeniami ustawy i tego w jaki sposób wpłynie na krajowy rynek funduszy inwestycyjnych. Minął rok i w III kwartale 2011 roku dyskutowaliśmy na kolejnych warsztatach: „Nowelizacja ustawy o FI, najważniejsze zmiany, palące problemy”, tu już poruszając problemy, których oczywiście unijni ustawodawcy nie przewidzieli 🙂

Jeżeli kogoś interesują aspekty prawne lub teoretyczne – odsyłam do ustawy. Ja przedstawię najważniejsze elementy ustawy, które mają (mniejsze lub większe) znaczenia dla prywatnych inwestorów, lokujących środki w fundusze inwestycyjne.

A czym jest ta dyrektywa?

Formalnie to: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

  • Z ważniejszych dla nas, inwestorów elementów, ustawa:wprowadzenie dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestorów (KII) – nowego dokumentu (2 strony A4) opisującego w maksymalnym skrócie fundusz inwestycyjny w ujednolicony sposób. O samym dokumencie przygotuję osobny artykuł (pokazując kilka błędów merytorycznych, które przeoczył ustawodawca). I to co mnie martwi – to perspektywa wycofania Kart Funduszy w obecnej postaci. Jeżeli Karty Funduszy zostaną zastąpione ujednoliconym dokumentem KII będę załamany – zmiana ta będzie ‚ustawowo’ pomagać, a w praktyce znacznie utrudni inwestowanie (ale o tym w artykule o dokumencie KII)
  • upraszcza procedurę paszportowania zagranicznych funduszy UCITS do Polski – czyli ułatwia wprowadzanie na nasz rynek funduszy zagranicznych, z krajów, które wdrożyły UCITS. Teoretycznie wprowadzenie nowego TFI do Polski może zająć kilka tygodni – wystarczy tylko znaleźć sieć dystrybucji. Ale po wycofaniu się funduszy HSBC ze sprzedaży detalicznej nie wydaje mi się, abyśmy mieli oczekiwać nagłego napływu funduszy zagranicznych do Polski
  • upraszcza procedurę paszportowania naszych funduszy UCITS do innych krajów UE – czyli także w drugą stronę. Ale nie oszukujmy się – nie będzie to często wykorzystywane. Był kiedyś fundusz WIOF Polish Opportunities (co ciekawe, zarządzanie było zlecone zarządzającym jednego z krajowych TFI), ale ilość kapitału zgromadzonego w tym funduszu spowodowała jego wchłonięcie do funduszu akcji europejskich, po prostu popyt na fundusze inwestujące w Polsce nie jest na świecie zbyt duży. O ile wyjścia na cały świat nie oczekiwałbym – ale może do mniejszych krajów ościennych – tu w mojej ocenie prędzej takie ruchy mogą nastąpić;
  • wprowadza możliwość zarządzania krajowymi funduszami przez zarządzających z innych krajów UE – nasze prawo blokowało taką możliwość (a w drugą stronę takie przypadki miały miejsce – jak choćby WIOF Polish Opportunities)
  • i wiele innych regulacji dotyczących szczegółów łączenia się funduszy, działania funduszy, oraz funkcjonowania samych TFI

Podsumowując

To co już można zauważyć – to pojawiające się dokumenty KII w niektórych TFI, przykładowo w Union Investment. Zagraniczne TFI (Shroders, Fidelity, BlackRock) takie dokumenty prezentują. Krajowe TFI chyba nieco się ociągają z wdrożeniem tej usługi (to dla każdego TFI dodatkowy koszt).

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz