Archiwum

Ile kosztuje polisa: Plan Inwestycyjny Axa Multi

W cyklu „Ile kosztuje polisa” prezentuję szczegółowe analizy inwestowania w różne produkty inwestycyjne z uwzględnieniem kosztów, podatków i inflacji w oparciu o opisany na blogu szczegółowo model analizy.

W tym artykule analizuję produkt Plan Inwestycyjny Axa Multi (który zastąpił plan PI AXA). Sprawdzimy czy faktycznie jest dużo droższy mimo marketingowych zapewnień „3 lata bez opłaty za zarządzanie”

Założenia

Dla każdej z symulacji przyjmuję następujące założenia:

 • Stała opłata miesięczna: co roku indeksowana o inflację.
 • Średnioroczny zysk: 12%
 • Inflacja: 3%
Kształt krzywej inwestycji: nie jest to stały i ciągły zysk. W ten sposób w rzeczywistości działa tylko lokata bankowa 🙂 Raz w roku mamy obsunięcie kapitału 10%, raz w roku chwilowy wzrost o dodatkowe 5% (zaraz potem skorygowane). Ma to znaczenie przy urealnieniu obliczeń podatku przy inwestowaniu poza polisą , gdzie konwersje podejmujemy po tym jak pojawiają się chwilowe straty/ zyski.
[stextbox id=”info”]Przy poszczególnych analizach podaję także wynik identycznej inwestycji przy inwestowaniu w platformie bez opłat (dwie zmiany między funduszami „poza parasol” w ciągu roku). To ważne, ponieważ patrząc na sumę opłat, które pobierane są w polisie inwestycyjnej (które mogą wynieść w kilkanaście lat nawet … połowę sumy dokonanych wpłat) można uznać, że … są one gigantyczne. Ale… warto pamiętać za co w takiej polisie płacimy: za brak podatku przy zmianach między funduszami. A każdy niezapłacony podatek „pracuje” na zyski przez kolejne lata. W ten sposób dając w rezultacie wynik wyższy niż inwestowania poza produktem opakowanym w polisę.[/stextbox]

Wszystkie szczegółowe obliczenia uwzględniają inflację, indeksację składek oraz kosztów, podatki i tym podobne ważne dla rzetelnego odzwierciedlenia inwestycji elementy. Następnie każdy pojedynczy koszt, podatek a także końcowy zysk jest „przeliczany” na realną na dziś wartość pieniądza.

Inwestycja 300 zł miesięcznie

Założenia

Plan Inwestycyjny Axa Multi to produkt o następujących kosztach:

 • opłata za zarządzanie (pierwsze 3 lata): 0%
 • opłata za zarządzanie (od 4-go roku): 1,95%
 • nieco zagmatwana opłata administracyjna liczona jako % od wartości rachunku zbudowanej z wpłat systematycznych w pierwszych 2 latach. Dla kwoty 300 zł miesięcznie opłata ta wynosi 0,39% miesięcznie!
 • groszowe opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe (nie uwzględniam w analizie)

W zamian oferuje dostęp do ok. 70 funduszy, w tym wielu funduszy rynków zagranicznych.

Wyniki analizy (10/ 15/ 20 lat inwestycji)

Plan Axa Multi w „sprytny” sposób znacząco podwyższył koszty w porównaniu do poprzednio dostępnego produktu. W zamian za „3 lata bez opłaty za zarządzanie” wprowadzono bardzo niekorzystne inne zapisy w tabeli opłat:

 • zamiast stałej opłaty administracyjnej 11,18 zł miesięcznie, opłata jest zmienna i zależna od kapitału i zysków wypracowanych z wpłat w pierwszych dwóch latach. Co przy składce 300 zł generuje opłatę na poziomie średnio 15 zł w 2-gim roku, średnio 40 zł miesięcznie w 5-tym roku aż do średnio 70 zł miesięcznie w 10-tym roku. Opłata ta (administracyjna) nie jest pobierana po 10-tym roku. Cóż z tego, skoro w pierwszych 10 latach jest ona większa niż 30 lat dotychczasowej opłaty administracyjnej po 11,18 zł 🙂
 • opłata za zarządzanie nie maleje po 10-tym roku. Tym samym, po 10-tym roku (gdzie mamy już większy zgromadzony kapitał) koszt jest znacząco większy niż w poprzedniej wersji produktu (dla kwoty 300 zł miesięcznie kosz ten wynosił 1,25%, obecnie 1,90%)…

Efekt wprowadzenia tych „korzystnych dla inwestora” zmian jest następujący:

 • przy tych samych założeniach (12% zysku rocznie, zmienność 10/5) w porównaniu do identycznej inwestycji poza polisą w okresie 10-letnim produkt (od strony zysków) w tej symulacji przegrywa. Czysty zysk po opodatkowaniu poza polisą wyniósł w symulacji o 23% więcej niż w produkcie Axa Multi.
 • Warto przypomnieć, że w przypadku dotychczas dostępnego produktu PI AXA polisa PI Axa zarobiła o 10% więcej niż identyczna inwestycja poza polisą.
 • Urealniona wartość kosztów i podatku w produkcie Axa Multi w 10 lat to 14.438 zł. W porównaniu do 12.725 zł w produkcie PI Axa. Różnica to… 32% zysku więcej w PI Axa.
 • W dłuższym okresie (10/15 lat) – wygrywa już z inwestowaniem poza polisą (tu działa efekt czasu, który nawet przy drogich produktach działa na korzyść inwestora). Zysk inwestora to 45.148 zł, w porównaniu do 54.249 zł w PI Axa. Różnica – prawie 10.000 zł, czyli 20% zysku mniej!

Inwestycja 1000 zł miesięcznie

Założenia

Dla wpłat 1000 zł miesięcznie Axa proponuje Plan Inwestycyjny Axa Multi Prestiż to produkt o następujących kosztach:

 • opłata za zarządzanie (pierwsze 3 lata): 0%
 • opłata za zarządzanie (od 4-go roku): 1,40%
 • nieco zagmatwana opłata administracyjna liczona jako % od wartości rachunku zbudowanej z wpłat systematycznych w pierwszych 2 latach. Dla kwoty 300 zł miesięcznie opłata ta wynosi 0,25% miesięcznie!
 • groszowe opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe (nie uwzględniam w analizie)
 • dodatkowa premia 15% od sumy deklarowanych wpłat w pierwszym roku

W zamian oferuje dostęp do ok. 70 funduszy, w tym wielu funduszy rynków zagranicznych.

Wyniki analizy (10/ 15/ 20 lat inwestycji)

Przy większym poziomie inwestycji (i stosunkowo niskich kosztach) wynik w porównaniu do inwestycji poza polisą już po 10 latach jest wyższy o ponad 24%. Suma kosztów i końcowego podatku … jest imponująca – dla inwestycji 20-letniej jest to … ponad 220.000. Ale mimo to wynik jest o 43% czyli ponad 80.000 (netto, do wypłaty) wyższy niż z takiego samego inwestowania poza polisą.

Porównanie stary/nowy produkt Axa

Już analiza samej tabeli opłat pokazuje niekorzystny kierunek zmian w nowej ofercie produktowej. Ale nawet z tymi opłatami produkty te pozwalają korzystać z korzyści podatkowej i innych (korzyści prawne) korzystania z produktów typu Unit Link. Jest drożej – fakt. O ile drożej:

 • dla inwestycji 300 zł miesięcznie i 15 lat wpłat systematycznych zysk inwestora w nowym produkcie wynosi 19.714 zł, i jest o 18% niższy niż w „starym produkcie”. Zysk dla firmy Axa zwiększył się o 4298 zł (w uproszczeniu: 23 zł miesięcznie)
 • dla inwestycji 1000 zł miesięcznie i 15 lat wpłat systematycznych zysk inwestora w nowym produkcie wynosi 87.829 zł, i jest o 8% niższy niż w „starym produkcie”. Zysk dla firmy Axa zwiększył się o 7813 zł (w uproszczeniu: 43 zł miesięcznie)

Szkoda.

Choć nie można produktom Axa odmówić także pozytywnych cech. O ile kosztowo będą po prostu droższe niż dotychczas, to nadal oferują:

 • szeroki zestaw funduszy do wyboru, w tym bogaty zestaw funduszy akcji zagranicznych
 • szybką konwersję (w dniu D+2/ D+3)
 • dla większych wpłat systematycznych – ponad 1000 zł dodawany w I roku bonus znacznie zmniejsza niekorzystną różnicę kosztową

Chcąc świadomie inwestować – warto z oferty Axa wybrać produkt Axa Multi zamiast aż nadto przereklamowanego „Axa Selekt” oferującego „gratisy” dochodzące nawet do 100% pierwszorocznej składki. Ile tak naprawdę taki gratis jest wart – opiszę w osobnym artykule.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz