Archiwum

Ile jest cukru w cukrze – czyli sprawdź w co inwestuje Twój fundusz

Inwestowanie na rynku funduszy jest proste. Ale nie jest trywialne. Nie wystarczy ślepo patrzeć w rankingi – warto sprawdzić w co inwestuje fundusz i wyciągnąć z tego wnioski. Tym bardziej, że – szczególnie w grupie funduszy niskiego ryzyka – może okazać się, że coś co wygląda jak fundusz obligacji korporacyjnych w rzeczywistości jest bardziej funduszem obligacji skarbowych – ze wszelkimi tego  konsekwencjami (szczególnie w roku 2013/2014).

Case study: fundusze obligacji korporacyjnych

Kupując taki fundusz inwestorzy zakładają, że … fundusz inwestuje głównie w obligacje korporacyjne. A jak jest w rzeczywistości?

Sprawdziłem skład portfeli (stan na marzec 2014) kilku fundusz z tej kategorii:

  • Arka Obligacji Korporacyjnych – nawet w statucie nie zakłada inwestowania w obligacje przedsiębiorstw 🙂 Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Tu udział obligacji korporacyjnych to 62%.
  • Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych  (minimalna wpłata do funduszu to 250.000 zł) ma identyczne założenia co ‚zwykły’ fundusz Arka. W założeniach inwestycyjnych czytamy „Subfundusz koncentruje się na inwestycjach w obligacje korporacyjne”. A w rzeczywistości udział obligacji korporacyjnych w portfelu na dziś to mniej niż połowa – dokładnie 47,5%.
  • Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych – tu dłużne papiery nieskarbowe stanowią ledwie 45% portfela. Dodatkowo połowa portfela oparta jest o aktywa wyceniane w innej walucie niż PLN
  • BPS Obligacji Korporacyjnych – to już przyzwoite 66% wartości portfela w obligacjach przedsiębiorstw
  • Copernicus Obligacji Korporacyjnych – przed swoimi problemami z początku roku – w październiku 2013 w portfelu miał 91% obligacji przedsiębiorstw. To się nazywa typowy fundusz obligacji korporacyjnych (obecnie – po przejściach – to 84% wartości portfela)
  • Millenium Obligacji Korporacyjnych – to porządne 77% czystych obligacji przedsiębiorstw. Z istotną informacją: połowa środków inwestowana jest poza Polską…
  • Novo Obligacji Przedsiębiorstw – w polityce inwestycyjnej zakłada inwestowanie od 40-100% w obligacje przedsiębiorstw. I na dziś jest nawet poniżej tej dolnej granicy – obligacje korporacyjne w tym funduszu to ledwie 38% wartości portfela.
  • BPH Obligacji Korporacyjnych – niestety nie publikuje miesięcznych informacji o składzie portfela.

Trzy fundusze z grupy 8 funduszy ze słowem obligacje korporacyjne w nazwie inwestują … mniej niż połowę środków w obligacje korporacyjne. Inwestor, który tego nie sprawdził musiał liczyć się ze słabymi wynikami tych funduszy w okresach spadku wycen obligacji skarbowych, przykładowo w okresie maj-czerwiec 2013 gdzie rynek obligacji tracił, a fundusze obligacji korporacyjnych zależnie od zaangażowania w obligacje skarbowe traciły wraz z tą sytuacją od 1 do 3%. Za wyjątkiem funduszy czystych obligacji korporacyjnych – wtedy to Copernicus Obligacji Korporacyjnych ani przez chwilę nie tracił (z uwagi na znikomy udział obligacji skarbowych w portfelu).

obligacje-korporacyjne

Co udział obligacji skarbowych w portfelu oznacza w praktyce?

Patrząc na wyniki obligacji korporacyjnych wtedy (i podobnie we wrześniu 2013) można było zastanawiać się: skąd te spadki? Bynajmniej – nie były one spowodowane upadłościami spółek (emitentów obligacji) a jedynie spadkiem wartości obligacji skarbowych w portfelach tych funduszy.

Gdzie szukać tych informacji?

W karcie funduszu (karta publikowana jest przez fundusze raz w miesiącu). Większość funduszy publikuje w tych dokumentach informacje o składzie portfela.

Karta wygląda różnie dla różnych funduszy. Dla Novo Obligacji Przedsiębiorstw jest to przykładowo taki dokument:

 novo-obligacji-przedsiebiorstw-karta novo-obligacji-przedsiebiorstw

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

komentarze 2