Archiwum

Gwarancja kapitału w produktach strukturyzowanych – nie zawsze 100%…

Potocznie produkty strukturyzowane określa się mianem produktów z gwarancją kapitału. A gdy w reklamie widzimy historyczny zysk ponad 50% w kilka lat … można zapomnieć dopytać się o szczegóły tej gwarancji. W produktach strukturyzowanych: im większe potencjalne zyski tym większe ryzyko.

Inwestor pyta, sprzedawca odpowiada.

– Panie Andrzeju, mamy w ofercie nowy produkt strukturyzowany.
– O, to świetnie. A czy jest w nim gwarancja kapitału?
– Tak, oczywiście.
– A jaka jest ta gwarancja?
– Oferujemy gwarancję kapitału na poziomie 80%…

Jak widać Gwarancja Kapitału nie musi oznaczać Gwarancji Kapitału na poziomie 100%. Może oznaczać gwarancję kapitału na niższym poziomie.

Co oznacza: Gwarancja Kapitału na poziomie 80%?

Na poniższych rysunkach znajduje się porównanie struktury ze 100% gwarancją kapitału i struktury z 80% gwarancją kapitału.

[stextbox id=”info” caption=”Co może zaoferować struktura z 80 Gwarancją kapitału?”]

Po pierwsze: możliwość większych zysków. Znacznie większa część inwestycji może być użyta do zakupu opcji.
Po drugie: jeżeli scenariusz założony w opcji się nie sprawdzi inwestor otrzyma zwrot 80% wpłaconej kwoty (czyli stratę 20%).

Czyli coś za coś…

[/stextbox]

Jakieś przykłady? Proszę bardzo.

Struktura FOOD3, NWAI, 30 miesięcy

Produkt oparty o ceny 3 surowców rolnych: 1/3 Pszenica, 1/3 Kukurydza, 1/3 Soja.

Gwarancja kapitału: 80%

Mechanizm zwrotu kapitału, w zależności od warunków rynkowych daje inwestorom pewność zwrotu 80% lub 110% wpłaconej sumy,

 • Zysk 20% jest wypłacany w przypadku kiedy ceny wszystkich surowców rolnych w dacie zapadalności inwestycji będą wyższe niż w dacie rozpoczęcia inwestycji.
 • Zysk 10%  jest wypłacany w przypadku kiedy cena żadnego ze składników Koszyka w trakcie trwania inwestycji nie spadnie poniżej 60% wartości tej ceny z dnia 2008-03-14,
 • Strata 80% (czyli gwarancja kapitału na poziomie 80%) wpłaconej składki, w przeciwnym wypadku.

Wynik ostateczny: I edycja zakończona w 2010 roku zakończyła się wynikiem: strata 20%.

Struktura Szybki Kurs Na Zysk, Noble Bank, 24-36 miesiące

Produkt oparty o indeks WIG20.

Gwarancja kapitału: 80,%. Formalnie 80%, ale produkt pobierał opłatę manipulacyjną do 2,5%.

Zysk stanowi iloczyn zainwestowanej składki, wzrostu indeksu w dwóch latach, ze współczynnikiem partycypacji  (różnym w różnych edycjach, czasem nawet ponad 100%). W przypadku spadku wartości indeksu, inwestor otrzyma 80% zainwestowanej składki. Niektóre edycje ograniczały zysk z góry do np. 274,35%.

Reklama kontra fakty…W reklamie podano wyniki najlepszych edycji tego produktu. W ramce obok błędnie sugerując 100% gwarancji kapitału (ramka dotyczy INNYCH produktów z oferty Noble). Nie ma ostrzeżenia, o tym, że mówimy tu o 80% gwarancji kapitału. I (co zrozumiałe) ani jednego przykładu innej edycji produktu, które wyglądały… jakże inaczej od reklamy.

Do dziś zakończyły się już 23 edycje tego produktu. Oto wszystkie wyniki (na pewno nie pokazywał ich sprzedawca w Noble Banku).

 • Szybki Kurs na Zysk I (1) (zakończona: 09-03-2011), wynik: 60.89%
 • Szybki Kurs na Zysk I (2) (zakończona: 24-03-2011), wynik: 49.67%
 • Szybki Kurs na Zysk I (3 subskrypcja) (zakończona: 09-04-2011), wynik: 35.85%
 • Szybki Kurs na Zysk I (4 subskrypcja) (zakończona: 11-05-2011), wynik: 32.78%
 • Szybki Kurs Na Zysk I (5 subskrypcja) (zakończona: 08-06-2011), wynik: 28.79%
 • Szybki Kurs na Zysk I (6 subskrypcja) (zakończona: 14-07-2011), wynik: 29.34%
 • Szybki Kurs na Zysk II (1 subskrypcja) (zakończona: 12-08-2011), wynik: -9.56%
 • Szybki Kurs na Zysk II (2) (zakończona: 09-09-2011), wynik: -15.14%
 • Szybki Kurs na Zysk II (3 subskrypcja) (zakończona: 13-10-2011), wynik: -17.89%
 • Szybki Kurs na Zysk II (4 subskrypcja) (zakończona: 16-11-2011), wynik: -20.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (5 subskrypcja) (zakończona: 12-12-2011), wynik: -20.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (6 subskrypcja) (zakończona: 13-01-2012), wynik: -20.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (7 subskrypcja) (zakończona: 10-02-2012), wynik: -15.04%
 • Szybki Kurs na Zysk II (8 subskrypcja) (zakończona: 12-03-2012), wynik: -20.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (9 subskrypcja) (zakończona: 13-04-2012), wynik: -20.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (10 subskrypcja) (zakończona: 14-05-2012), wynik: -20.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (11 subskrypcja) (zakończona: 08-06-2012), wynik: -20.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (12 subskrypcja) (zakończona: 09-07-2012), wynik: -20.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (13 subskrypcja) (zakończona: 06-08-2012), wynik: -20.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (14 subskrypcja) (zakończona: 07-09-2012), wynik: 0.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (15 subskrypcja) (zakończona: 05-10-2012), wynik: 0.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (16 subskrypcja) (zakończona: 08-11-2012), wynik: -20.00%
 • Szybki Kurs na Zysk II (17 subskrypcja) (zakończona: 07-12-2012), wynik: -20.00%

Jak widać – pierwszym inwestorom się udało. Ale kolejne edycje kończyły się wypłatą … gwarancji kapitału.

Nie tylko struktury w Noble generowały straty

Na rynku mieliśmy wiele produktów z gwarancją kapitału niższą niż 100%. Statystyka jest nieubłagana. Takie inwestycje czasami musiały kończyć się wypłatą ‚gwarancji kapitału’.

Poniższe struktury wyższego ryzyka … w żadnej swojej edycji nie dały inwestorom zarobić…

 • Wealth Solutions – 28-miesięczna struktura: Błękitna Energiaa (NATURAL GAS-HENRY HUB-NYMEX).
  Na 8 edycji żadna nie zakończyła się zyskiem. Cztery zakończyły się wynikiem 0%, dwie straciły 10% i dwie straciły 20%
 • Wealth Solutions – 3 letnia struktura: Mocna Piątka (Altria, Deutsche Post, Merck & Co., Danone, E.ON).
  Na 6 edycji żadna nie zakończyła się zyskiem. Trzy zakończyły się wynikiem 0%, trzy straciły 20%
 • Butik Inwestycyjny- 3 letnia struktura: Super Skarby Ziemi (BNP Paribas Commodity Active (COMAC) Long Short Isovol20 ER Index).
  Na 5 edycji żadna nie zakończyła się zyskiem. Dwie zakończyły się wynikiem 0%, pozostałe straciły 10, 11 i 15%.
 • NWAI w swojej 5-letniej strukturze Climate Core (Zależna od kilku funduszy inwestycyjnych) zakończyła się stratą 20%
 • Butik Inwestycyjny- 3 letnia struktura: Zyskowna Strategia (Commodity Twister Index).
  Na 5 edycji żadna nie zakończyła się zyskiem. Dwie zakończyły się wynikiem 0%, pozostałe straciły 10,10 i 7%.
 • Butik Inwestycyjny- 12 miesięczna struktura: Efektywna Strategia (Risk Stabilised Aquantum Pegasus EL Strategy (QuampoTM PLN)).
  Na 9 edycji żadna nie zakończyła się zyskiem. Trzy zakończyły się wynikiem 0%, trzy stratą 7% a trzy stratą 10%.

Czasem pojawiają się zyski:

 • Euro Index – październik 06 oferowany przez BZ WBK (DJ EuroStoxx 50) produkt z gwarancją kapitału 80% zarobił w 5 lat 50%
 • I to … poza wynikami kilku edycji Szybki Kurs Na Zysk i Kurs Na zysk … jedyne lepsze niż 8% średniorocznie zyski ze struktur z wyższym ryzykiem (gwarancją kapitału niższą niż 100%)

Więcej (liczbowo) świetnych zysków przyniosły struktury ze 100% gwarancją kapitału (ale też znacznie więcej przyniosło zysk 0%). Na prawie 1000 produktów nic dziwnego, że raptem około 40-tu zarobiło ponad 8% średniorocznie 🙂

Znajdziemy też struktury .. bez gwarancji kapitału

Tu czasem pojawiały się spektakularne zyski:

 • obligacje strukturyzowane AutoCall50 – Gold and Platinum T2 i T12 zarobiły po 3 latach po58,2%
 • obligacja strukturyzowana AutoCall50 – WIG20 – Offensive zarobiła po 30 miesiącach 45%

Ale też spektakularne straty:

 • Skarby Rosji – zakończona w grudniu 2008 roku półroczna struktura straciła … 62,83%
 • Certyfikat Limitowany Worst of Bonus zakończony w lipcu 2012 stracił w ciągu roku 40,37%

Te dwa przykłady zakładały gwarancję kapitału, przy spełnieniu określonego warunku.

Przykładowo w Worst Of Bonus założenie dające gwarancję kapitału nie spełniło się. Brzmiało następująco:

Gwarancja Kapitału 100%  – pod warunkiem, że akcje KGHM ani PKN Orlen nie spadną więcej niż 30 % w stosunku do wartości początkowej z dnia 22 lipca 2011 oraz wartość żadnej z akcji w dacie zapadalności 23 lipca 2012 nie będzie niższa od jej wartości początkowej.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

1 komentarz