Archiwum

Fundusze stabilnego wzrostu? W długim okresie stabilnie 1,5% ponad inflację.

Fundusze Stabilnego Wzrostu i Zrównoważone to fundusze z grupy mieszanych. Niech ich wyniki dadzą do myślenia inwestorom, którzy oczekują dobrych zysków dzieląc część pieniędzy na fundusze bezpieczne a część na akcyjne.  Fundusze Stabilnego Wzrostu i Zrównoważone taki podział realizują w imieniu inwestora.

Efekt: w długim 10-letnim okresie zyski w przedziale jedynie 0%-2% średniorocznie ponad inflację!

A w krótkich, 4-letnich inwestycjach fundusze stabilnego wzrostu można podsumować takim zdaniem: stabilne z nazwy, a zysk? Czasami.

Zachęcam do lektury analizy dwóch działających ponad 12 lat na rynku funduszy z grupy mieszanych: PKO Stabilnego Wzrostu i PKO Zrównoważony.

Fundusze mieszane PKO

Analiza przeprowadzona w oparciu o dynamiczny model prezentacji danych.

Fundusze Stabilnego Wzrostu i Zrównoważone to nieco inna polityka inwestycyjna.

PKO Stabilnego Wzrostu zakłada co najmniej 50% udział obligacji w portfelu. PKO Zrównoważony jest bardziej „aktywny” i zakłada już tylko co najmniej 30% inwestycji w obligacje, co umożliwia delikatne zmiany udziału akcji w portfelu.

PKO Stabilnego Wzrostu zakłada większe bezpieczeństwo. Potwierdza to jego benchmark – gdzie WIG stanowi jedynie 25% – podczas gdy w przypadku funduszu PKO Zrównoważonego benchmark (czyli coś do czego porównuje się fundusz) „zawiera” 60% wyników giełdy w Warszawie.

Analiza 4-letnich inwestycji

Zbadano 97 pojedynczych inwestycji. Czyli sytuacji, w których inwestor dokonał wpłaty w określonym dniu, i następnie po dokładnie 4 latach dokonał wypłaty pieniędzy z funduszu. Dla każdej takiej inwestycji odjęto podatek, inflację a następnie policzono zysk średnioroczny. Będący faktycznym zyskiem inwestora ?na czysto? w realnej wartości pieniądza.

Widać wyraźnie czym różnią się oba fundusze. Fundusz Zrównoważony, jako bardziej „agresywny” – ponieważ więcej inwestuje na rynku akcji czasem zarabia lepiej od funduszu Stabilnego Wzrostu, a czasem gorzej. Zależy od sytuacji na giełdach.

A fundusz Stabilnego Wzrostu? Stabilny wzrost w krótkim okresie występuje tylko w nazwie. Wszystkie (!) 4-letnie inwestycje rozpoczęte po wrześniu 2004 roku zarobiły mniej niż inflacja. W tych okresach „pechowo” układały się wykresy giełdy. Ale czy na to inwestor miał wpływ? I czy nazwa „Stabilnego Wzrostu” nie sugeruje jednak zysków zamiast strat? Sprawdzimy w dalszej części tej analizy kiedy wzrosty stają się stabilne.

Realna stopa zwrotu wahała się w przypadku tych funduszy od minus 7% do +13%  (Zrównoważony) oraz -5% do 8% (Stabilnego Wzrostu).

Fundusz PKO Stabilnego Wzrostu w krótkim 4-letnim okresie:

a) co czwarta inwestycja (28%) kończyła się zyskiem mniejszym niż inflacja.

b) tak samo często uzyskano zysk od 0-4% oraz 4-6%

c) 29% inwestycji zarobiło ponad 6%.

Podobnie jak w przypadku funduszy akcji wszystko zależało od szczęścia. Różne były tylko wyniki.

[stextbox id=”info” caption=”Porównanie krótkoterminowych inwestycji w fundusze mieszane z funduszami akcji”]

W funduszach akcji, inwestor, który szczęśliwie trafił dobry dzień na początek 4-letniej inwestycji zarabiał często ponad 20% średniorocznie ponad inflację. Te „szczęśliwe” dni praktycznie pokrywają się z tymi „najlepszymi” dla funduszu mieszanego – tylko tutaj … można było liczyć na zysk 6% ponad inflację.

W funduszach akcji, inwestor, który nieszczęśliwie trafił zły dzień na początek 4-letniej inwestycji mógł stracić nawet kilkanaście procent średniorocznie. Te „nieszczęśliwe” dni praktycznie pokrywają się z tymi „najgorszymi” dla funduszu mieszanego – jedyna korzyść z funduszu mieszanego jest taka, że traciło się znacznie mniej (nie więcej niż 7%).

[/stextbox]

Wyniki 10-letnie

Przy 10-letnich inwestycjach mamy do czynienia z faktycznym, stabilnym wzrostem. Niestety bardzo niskim wzrostem.

Fundusz PKO Stabilnego Wzrostu zarabiał średniorocznie od 0,8% do 2,2%. A fundusz Zrównoważony od -0,2% do 2,1%. To wynik gorszy niż funduszy obligacji…

Fundusze mieszane: tylko mieszają różne inwestycje

Długoterminowe wyniki raczej rozczarowują. (kliknij rysunek aby otworzyć pełen diagram wyników)

Kliknij aby powiększyć i obejrzeć pełen diagram 4,5,6,7,8,9 i 10-letnich inwestycji.

Komentarz Opiekuna Inwestora

Fundusze mieszane mają za zadanie wypełnić lukę między funduszami akcji i funduszami pieniężnymi. Reklamy funduszy mówią: jeżeli nie chcesz bardzo ryzykować w funduszach akcji (ponieważ można tam dużo zarobić ale też dużo stracić) wybierz fundusz mieszany.

Możesz, drogi inwestorze, oczywiście sam zbudować taki portfel – część pieniędzy wpłacając w fundusze bezpieczne, a część w fundusze akcyjne. Ale – my zrobimy to za Ciebie lepiej. Dlatego dajemy możliwość korzystania z funduszy Stabilnego Wzrostu lub nieco bardziej ryzykownych funduszy Zrównoważonych.

Tyle reklama – wyniki mówią same za siebie.

[stextbox id=”alert” caption=”Fundusze mieszane odzwierciedlają zasady budowy portfela różnych funduszy.”]

Czyli to co często proponuje się inwestorom: trochę zainwestuj w fundusze akcji, a trochę w fundusze obligacji. Wtedy ograniczamy ryzyko. To prawda – ograniczmy ryzyko ale w niewłaściwy sposób. Taki podział powoduje tylko to, iż dla części akcyjnej nadal inwestor ma się godzić na duże straty – co prawda z mniejszej kwoty, gdyż część jest zainwestowana bezpiecznie. Efekt? Wynik się uśredni.

Wystarczy teraz spojrzeć na analizy funduszy akcji i obligacji w ostatnich artykułach aby uzmysłowić sobie, że wynik musi być w długim okresie niższy niż inwestycji tylko w fundusz akcji. Stąd nie może zaskakiwać końcowy wynik funduszu mieszanego na poziomie ledwie 2% ponad inflację.

[/stextbox]

Warto podkreślić dlaczego w tego typu funduszach pokazanie wpływu inflacji jest bardzo istotne. W latach np. 1998 i 1999 wyniki tych funduszy były „windowane” w górę przez wysokie zyski z obligacji – a te wynikały z wysokiej inflacji. Oczywiście – fundusz nigdy nie poda swoich wyników z uwzględnieniem inflacji. A inwestorzy na podstawie takich niekompletnych wyników mają po prostu błędny obraz sytuacji.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz