Archiwum

Fundusze pieniężne ? oczekuj nie więcej niż 1% ponad inflację

Fundusze rynku pieniężnego inwestują w bezpieczne instrumenty finansowe. Czasem w krótkoterminowe obligacje. Są to narzędzia na ma wpływ inflacja. I akurat fundusze rynku pieniężnego bardzo szybko swoje wyniki do poziomu inflacji dopasowują. Wyniki funduszy pieniężnych za okres 12 lat (1999-2011) są bardzo podobne. I wynoszą około 130%.

To 7,1% średniorocznie. Brutto. Bez uwzględniania podatku i bez inflacji. Fundusz ING Gotówkowy w roku 2000 i 2001 zarabiał 16% w ciągu roku! A w 2010 tylko 4%. Czy to efekt bardzo złej pracy zarządzających? Nie – to wynik inflacji, dzięki której na początku 2000 i 2001 roku dostępne były wysokooprocentowane lokaty (odpowiednio 13% i 15%).

Dopóki nie uwzględnimy inflacji w obliczeniach wyniki są po prostu niewiarygodne.  Analiza pokazuje ciekawą zależność…

Fundusze rynku pieniężnego: ING Gotówkowy oraz Skarbiec Kasa

Analiza przeprowadzona w oparciu o dynamiczny model prezentacji danych.

Wyniki funduszy są bardzo zbliżone. Zresztą jak większości funduszy pieniężnych w długim okresie. Natomiast w przypadku wyników krótkoterminowych (np. jednorocznych) występują już znaczne różnice – i warto wtedy także poszukiwać tych lepszych funduszy pieniężnych.

Analiza 4-letnich inwestycji

Zbadano 97 pojedynczych inwestycji. Czyli sytuacji, w których inwestor dokonał wpłaty w określonym dniu, i następnie po dokładnie 4 latach dokonał wypłaty pieniędzy z funduszu. Dla każdej takiej inwestycji odjęto podatek, inflację a następnie policzono zysk średnioroczny. Będący faktycznym zyskiem inwestora ?na czysto? w realnej wartości pieniądza.

Wykres może być nieco zaskakujący. Dlaczego fundusze pieniężne wiele lat temu zarabiały dużo więcej niż wynosi inflacja? A w ostatnich latach wyniki są znacznie, znacznie niższe?

Wynika to ze zmienności poziomów inflacji. Banki ustalają poziom oprocentowania lokat opierając się o znany na danym moment poziom inflacji. Trudno zaoferować Klientom coś znacznie niższego niż wynosi inflacja. Nawet przeczuwając, że inflacja będzie malała bank niejako nie ma wyjścia – ryzykuje, że Klientom odda więcej niż wyniosła inflacja – ale sam i tak na tych pieniądzach doskonale zarobi 🙂 Wystarczy zajrzeć do artykułów: o inflacji i o lokatach bankowych i sprawdzić jak lokaty dostosowywały się do inflacji w poprzedzającym roku.

I fundusze rynku pieniężnego te duże zmiany inflacyjne wykorzystały na swoją korzyść.

W przypadku tych funduszy (tak jak funduszy obligacji) siła przedstawianej analizy dotyczy osobnego obliczania poziomu inflacji w każdym z badanych okresów. Inna inflacja była w 4-lata od marca 2000 do marca 2004, a inna od października 2005 do października 2009.

Realna stopa zwrotu wahała się w przypadku funduszy pieniężnych od 0% do +6%  (Zrównoważony) oraz -5% do 8%. A w ostatnich 2-latach na poziomie mniej niż 0,5% średniorocznie ponad inflację.

Fundusz ING Gotówkowy.

a) 41% inwestycji zakończyło się zyskiem niższym niż 1%

b) 20% inwestycji zarobiło od 1-3%

c) pozostałe wyniki rozłożyły się po równo: połowa na wynik 3-5% i połowa na wynik ponad 5%.

Analiza okresów 4,5,6,7,8,i 9-letnich

Analizując wyniki coraz dłuższych okresów inwestycji zauważamy, że wyniki w ostatnich latach stają się „coraz lepsze” w porównaniu do analiz 4-letnich. To efekt „lepszej skuteczności” funduszy pieniężnych w dalszej przeszłości.

[stextbox id=”info” caption=”Na jaki zysk można liczyć w funduszach pieniężnych?”]

Jeżeli inflacja utrzyma się na poziomie 3-4% to historia wskazuje na to, że będzie to mniej niż 1% średniorocznie ponad inflację…[/stextbox]

Wyniki 10-letnie

Przy 10-letnich inwestycjach wyniki bardzo się uśredniają. Mieszcząc się w przedziale 2,3% do 3,1% średniorocznie.

Fundusze pieniężne: warto analizować różne okresy

(kliknij rysunek aby otworzyć pełen diagram wyników)

Kliknij aby powiększyć i obejrzeć pełen diagram 4,5,6,7,8,9 i 10-letnich inwestycji.

Komentarz Opiekuna Inwestora

Warto analizować w tym przypadku kształt wykresów dla inwestycji krótkoterminowych. Wyniki tych funduszy nie zależą od sytuacji na giełdzie. Są powiązane z inflacją. I jeżeli w przeszłości wygrywały z inflacją nawet o 5% to nie można tego oczekiwać obecnie. Co wyraźnie pokazują prezentowane wykresy.

Taka przekrojowa analiza pozwala zweryfikować skąd w 10-letnich wynikach zyski na poziomie 2-3% średniorocznie.  Wynika wprost z wysokiej nadwyżki ponad inflację 8-12 lat temu. Na przyszłość należy moim zdaniem przyjąć wynik znacznie gorszy. Czyli mniej niż 1% średniorocznie ponad inflację.

[stextbox id=”info” caption=”Analiza pokazuje też jedną prawidłowość:”]Fundusze pieniężne w dłuższych niż 5 lat okresach wygrywały z inflacją (i to już po opodatkowaniu).[/stextbox]

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz