Archiwum

Fundusze inwestycyjne DB Funds FIO

W połowie kwietnia rozpoczęły działalność 3 subfundusze DB Funds FIO. To kolejne nowe fundusze inwestycyjne na krajowym rynku. Mamy tu ciekawostkę. To czwarty pierwszy przypadek w Polsce, gdzie jedno TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) tworzy kilka funduszy inwestycyjnych na wyłączność dla innego podmiotu (tutaj: Banku Deutsche Bank) i nadaje im nazwę związaną z tym podmiotem.

DB Funds FIO

DB Funds FIO nie jest więc nowym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. To po prostu trzy fundusze Opera TFI oferowane pod nazwą ‚zbliżoną’ do nazwy Banku, dla którego zostały stworzone.

To trzy fundusze pod parasolem podatkowym: DB Fund Instrumentów Dłużnych, DB Fund Dynamiczny, DB Fund Globalny Zrównoważony.

Co mówi się w reklamie

DB Funds FIO to rozwiązanie dla wytrawnych inwestorów, którzy cenią mozliwość systematycznego pomnażania powierzonego kapitałui przemyślane inwestowanie.Unikalna na polskim rynku metodologia Best Managers da Ci pewność, że Twoje inwestycje są w zaufanych rękach.Pomyśl o stabilnej i rozważnej inwestycji, poznaj db Funds FIO.

Wytrawny inwestor, który ogranicza się świadomie do trzech funduszy? Chyba jednak nie.

Stabilna i rozważna inwestycja sugeruje bezpieczeństwo – czego o DB Fund Dynamicznym akurat powiedzieć nie można.

Przyjrzyjmy się nowym funduszom

Informacja prasowa o wprowadzeniu funduszy do oferty tradycyjnie jest miejscem gdzie warto wyjaśnić i skomentować kilka zapisów.

Po pierwsze: nowe fundusze to fundusze funduszy…

Czyli coś na wzór „Portfeli Modelowych”. Czyli: inwestorze, nie martw się, będziemy w Twoim imieniu dobierać fundusze z rynku i w nie inwestować.

[stextbox id=”alert” caption=”Problem”]Fundusze pobierają dość wysoką opłatę za zarządzanie. DB Fund Dynamiczny: 3%, DB Fund Globalny Zrównoważony: 2%, DB Fund Instrumentów Dłużnych: 1,5%.[/stextbox]

Dlaczego wysoką? Ponieważ są to fundusze inwestujące w inne fundusze – tym samym zarządzający będzie musiał się dość mocno napracować (szczególnie w funduszu DbFund Instrumentów Dłużnych) aby uzyskać dobre wyniki.

Po drugie: zabawny zapis o Opłacie Manipulacyjnej 🙂

Tu szczerze pojawił się u mnie uśmiech na twarzy. Cytuję:

[stextbox id=”alert”]Nowością w przypadku DB Funds FIO jest również struktura opłat manipulacyjnych ? bez względu na kwotę wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa pobierana będzie jedna opłata (…)[/stextbox]

Standardowe opłaty manipulacyjne to: dla DB Fund Dynamicznego 2 proc., dla DB Fund Globalnego Zrównoważonego 1,5 proc. i 0,5 proc. dla DB Fund Instrumentów Dłużnych. W ramach promocji do końca sierpnia br. opłaty manipulacyjne nie będą pobierane.

Faktycznie nowość 🙂

  • połowę funduszy w Polsce można nabyć bez żadnych (i do tego zawsze, bez promocji) opłat manipulacyjnych (więcej informacji tutaj). Ale tego kupujący fundusz DB Funds FIO nie dowiedzą się w okienku Deutsche Bank
  • zwyczajowo opłata manipulacyjna (jeżeli już ktoś chciałby ją płacić) w innych funduszach maleje wraz ze wzrostem inwestowanej kwoty. Wprowadzenie stałej opłaty jest tu mało ‚kreatywne’. Choć przyznaję, poziom opłat manipulacyjnych (pomijając to, że są) nie jest jakiś bardzo wysoki.

Po trzecie: polityka inwestycyjna

Cytuję:

W ramach DB Funds FIO subfundusze będą zarządzane według unikalnej metodologii Best Managers, wypracowanej przez ekspertów Deutsche Bank w Belgii i dostosowanej do specyfiki polskiego rynku przez zarządzających Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC. Metodologia Best Managers zakłada alokację aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy ? lokalnych i SICAV zgodnie z koncepcją polegającą na doborze do portfela rozwiązań, które w długim terminie osiągają ponadprzeciętnie dobre wyniki inwestycyjne ? wyraźnie lepsze niż stopa zwrotu z portfela rynkowego ? przy jednocześnie wysokiej stabilności osiąganych wyników. W tym celu badane są m.in. oddzielnie roczne stopy zwrotu z funduszy za co najmniej ostatnie 4 lata (wyniki osiągane zarówno w warunkach hossy, jak i bessy). ? W związku z tym bierzemy pod uwagę fundusze istniejące na rynku przynajmniej 4 lata, mające  potwierdzony track record wyników oraz stabilny zespół zarządzających. Nie znaczy to jednak, że jeżeli w danym funduszu nastąpi zmiana zespołu zarządzającego to automatycznie usuniemy fundusz z portfela. Zakładamy wówczas, że TFI zarządzające tym funduszem, będzie w stanie utrzymać pierwotną jakość zarządzania, ale uważnie będziemy przyglądać się, jak ta zmiana będzie wpływała na osiągane wyniki w kolejnych okresach ? tłumaczy Dariusz Kazalski, Dyrektor Departamentu Centrum Inwestycyjne, Deutsche Bank PBC. Jeśli nastąpi pogorszenie wyników, fundusz straci swoją pierwotną pozycję rankingową i zostanie zastąpiony innym. ? Nasza metodologia pozwala przede wszystkim dobierać najlepsze dostępne rozwiązania, a co za tym idzie eliminować ryzyko złego wyboru, co jest niezwykle istotne na rynku oferującym szerokie spectrum funduszy.

Co to oznacza w praktyce?

Fundusz Dynamiczny – to po prostu portfel funduszy akcji. Gdy giełdy szybko tracą będzie także szybko tracić.

Fundusz Instrumentów Dłużnych – będzie zachowywać się podobnie do wyników krajowych funduszy obligacji. Co przy pobieraniu dodatkowej opłaty 2% za zakupy innych funduszy może w mojej ocenie nie być takie proste aby utrzymać się w czołówce rankingów.

Fundusz Globalny Zrównoważony – Tu nieco dokładniej przedstawię politykę inwestycyjną. Do 60% aktywów może być lokowane bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Aktywa funduszu mogą być denominowane w złotych, euro i dolarach amerykańskich.

W przypadku funduszu DB Fund Globalny Zrównoważony możemy spodziewać się wyników podobnych do zrównoważonych funduszy zagranicznych. Generalnie idea ‚funduszy zrównoważonych’ nie jest w mojej ocenie warta uwagi (gdy giełdy zarabiają – takie fundusze zarabiają wolniej, gdy giełdy tracą – takie fundusze ‚świadomie’ tracą – co prawda wolniej niż giełdy, ale zawsze…, gdy giełdy odrabiają straty – te fundusze odrabiają je powoli – część środków – nawet 60% może być w instrumentach bezpiecznych, które blokują tempo odrabiania strat). To krytyczne podejście do tego typu funduszy przedstawiłem w tym artykule.

Problemem w przypadku techniki ‚Best Managers’ może być sposób doboru funduszy do portfela. Jeżeli fundusz inwestuje w fundusze zagraniczne (notowane w EUR, USD) to pozostaje mieć nadzieję, że zarządzający nie będą patrzeć na wyniki tych funduszy w walucie USD/EUR, gdyż taki dobór funduszy bez uwzględnienia prawdziwego ryzyka walutowego spowoduje, że metoda ‚Best Managers’ zamieni się w ‚Luck Seekers’ (poszukiwacze szczęścia) – wybór funduszy patrząc po wycenie w EUR/USD jest po prostu dość losowy (szczególnie, że w wielu przypadkach kurs PLN/EUR i PLN/USD nie ma tu żadnego znaczenia). Ufam, że zarządzający mają tę wiedzę…

Bechmarki – czyli do czego porównują się fundusze

Tu przyjęto dość bezpieczne założenie. Celem funduszu jest plasować swoje wyniki powyżej średniej 5-ciu najlepszych funduszy w swojej grupie.

DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO): 92,5% średnia stopa zwrotu pięciu FIO dłużnych polskich uniwersalnych o największej WAN + 7,5% WIBID 6M

DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO): 92,5% średnia stopa zwrotu pięciu FIO akcji polskich uniwersalnych o największej WAN + 7,5% WIBID 6M

DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO): 40% MSCI AC World Index (EUR) + 60% EURIBID 6M

Moja ocena

Nie jestem zwolennikiem funduszy funduszy (czyli funduszy typu fund of funds), jeżeli te same możliwości można realizować samodzielnie.

Kto będzie inwestować? Klienci Deutsche Banku. Posiadanie funduszy z własną marką jest nobilitujące i z pewnością będzie się dobrze sprzedawać – większość odwiedzających okienko bankowe nie będzie nawet próbować sprawdzić innych możliwości – ufając, swoją drogą doskonale brzmiącej, strategii Best Managers. Bez wytłumaczenia czym jest fundusz np. DB Fund Dynamiczny (mało prawdopodobne aby inwestorowi dokładnie to tłumaczono) budowane będzie przekonanie, że funduszem ktoś zarządza tak, aby zarabiał inwestor. Zapominając (nie wiedząc) czym tak naprawdę jest fundusz akcji. Czy w tym przypadku fundusz funduszy akcji. Dla przypomnienia: co oznacza zarządzanie w funduszu akcji.

 

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz