Archiwum

Fundusze inwestycyjne: rok 2011 nie należał do udanych…

Od wielu lat z nastaniem stycznia  publikowane są rankingi i zestawienia wyników funduszy. Rankingi te zawsze zakładają, że … inwestor kupuje fundusz na początku roku, i na końcu roku fundusz sprzedaje. Nie patrząc na to co się dzieje w ciągu roku. Ba… dokładnie takie samo założenie (pasywnego inwestora) przyjmuje się w badaniach długoterminowych.

Ale nie będę się wyłamywał. Postaram się w tym artykule jakoś skomentować „surowe” wyniki funduszy za rok 2011. A nasz doroczny szczegółowy raport w modelu dynamicznym opublikujemy już niebawem.

[stextbox id=”grey” caption=”Jeżeli w funduszach inwestowaliśmy zamiast po prostu wpłacać – nie musiało być źle. „]Zgodnie z zasadą – nieco więcej czasu (i wiedzy) poświęconej na inwestowanie to szansa na znacznie lepszy wynik inwestowania. I tego nie da się przeskoczyć…[/stextbox]

Metodologia obliczeń

Analiza obejmuje:

  • fundusze, które działają co najmniej rok
  • roczny wynik to wynik od pierwszego notowania funduszu w 2011 roku do pierwszego notowania z roku 2012
  • jeżeli fundusz zanotował zysk (były takie przypadki :)) to pobrany został podatek (19%)
  • dodatkowo wyniki funduszy skorygowano o 4,6% inflacji.

Podsumowanie roku 2011 na rynku funduszy inwestycyjnych

Poniżej prezentuję zbiorcze zestawienie wyników wybranych grup funduszy.

[FI2011-rok-pl]

Dla każdej z grup funduszy prezentowane są następujące informacje:

  • najgorszy wynik – czyli ile zarobił (stracił) w ciągu roku najgorszy z funduszy w danej kategorii
  • najlepszy wynik – czyli ile zarobił (stracił) w ciągu roku najlepszy z funduszy w danej kategorii
  • mediana  – czyli taka wartość, którą przekroczyła połowa funduszy z danej grupy. Innymi słowy wybierając losowo fundusz mieliśmy 50% szans na zysk większy niż wartość mediany

Komentarz

Porównanie z inflacją i z lokatą bankową

Inflacja uwzględniona jest już w obliczeniach. W przypadku porównania z lokatą bankową należy uwzględnić nie dzisiejsze lokaty, ale lokaty, które dostępne były na początku stycznia 2011 roku. Zakładamy przecież inwestycję trwającą równo rok, od początku roku 2011.

[stextbox id=”grey”]Lokaty założone w styczniu 2011 zarabiały netto około 5%. Uwzględniając 4,6% inflacji, realny zysk z lokaty bankowej po opodatkowaniu wyniósł 0,6%. I tę wartość należy porównywać z wynikami funduszy inwestycyjnych.[/stextbox]

Fundusze pieniężne i gotówkowe (PL)

Bezpieczeństwo przede wszystkim – choć i tu zauważymy jak duże różnice występują między funduszami tej samej grupy. Przebieg inwestycji w funduszu Lukas Lokacyjny (najgorszy wynik) a Opera Pecunia.pl (najlepszy wynik) nie różni się wiele. Systematyczny, w miarę powolny wzrost. Przy czym w funduszu Lukas – dwa razy wolniejszy…

[stextbox id=grey” caption=”Wynik inwestycji: „]W większości przypadków poniżej lokaty bankowej, często gorzej niż inflacja.[/stextbox]

Fundusze obligacji (PL)

W tej grupie funduszy na wykresach widoczna jest bardzo wyraźna prawidłowość. Pierwsze półrocze 2011 roku było bardzo udane, w drugiej połowie roku wyniki tych funduszy zaczęły zarabiać zdecydowanie mniej, pojawiła się też większa zmienność wyników.

Nieco pechowo rok kończą oba fundusze BPH: BPH Obligacji i BPH Obligacji 2, oraz fundusz HDI LEO po 2-4% spadkach w okolicach wakacji. Efekt – wynik gorszy niż 2% ponad inflację, a w przypadku BPH Obligacja rok zakończony stratą (minimalną, ale zawsze).

Pozytywnym zaskoczeniem jest najlepszy w rankingu fundusz PZU Obligacji Polonez. Doskonale znany uczestnikom moich szkoleń. O ile przez kilka lat można było „w ciemno” wskazywać ten fundusz jako jeden z najgorszych, to po zmianach kadrowych na początku 2011 roku, w ciągu kilku miesięcy wdrożona w życie polityka inwestycyjna zaczęła dawać doskonałe i stabilne efekty. Wynik 5,6% to wynik po opodatkowaniu i ponad inflację. Nominalnie fundusz zarobił w 2011 roku: 12,9%.

[stextbox id=”grey” caption=”Wynik inwestycji: „]Prawie połowa funduszy obligacji zarabiała ponad inflację. Często lepiej niż lokata bankowa.[/stextbox]

Fundusze mieszane (stabilnego wzrostu i zrównoważone)

Po prostu mieszają. Już od strony merytorycznej fundusze te nie mają większych szans generować dobrych zysków dla inwestorów. Wynika to ze stosowania „marketingowego mitu dywersyfikacji”. Podział „trochę w akcje” a „trochę w obligacje” nie sprawdza się.

A w roku, w którym giełda (WIG) straciła 21%, fundusze o tej konstrukcji także musiały tracić.

Niekorzystnie na tle tej grupy wygląda Pioneer Zrównoważony … ze stratą 34% po uwzględnieniu inflacji. Od drugiego od końca funduszu dzieli go … aż 11%. To chyba najgorszy rok w  historii tego funduszu (zresztą bohatera kilku moich artykułów).

[stextbox id=”grey” caption=”Wynik inwestycji: „]Zaskakująco słabe. Mediana minus 12% to bardzo słaby wynik.[/stextbox]

Po co takie fundusze istnieją? … Ponieważ jest na nie duże zapotrzebowanie ze strony mniej świadomych inwestorów.

Fundusze akcji

O ile pierwsza połowa roku była jeszcze do zaakceptowania (praktycznie brak zysków), to druga połowa roku to prawdziwy kryzys na rynku akcji. 15% tąpnięcie na giełdzie zaraz na początku sierpnia i następne miesiące dużej zmienności nie pozostawiły na funduszach akcji suchej nitki.

Giełda (WIG) straciła 21%, mediana wyników funduszy akcji jest poniżej tej wartości. Także tutaj dwa ostatnie miejsca zajmują fundusze z grupy Pioneer. Pioneer Akcji Małych i średnich spółek oraz fundusz Pioneer Akcji. „Honor” ratują dwa fundusze z grupy selektywnych: Quercus Selektywny stracił 11%, a Allianz Selektywny jest jedynym, którego wynik był … lepszy niż minus 10%, ba – fundusz zarobił. I po odjęciu podatku i inflacji jest na plusie 0,5%. Porównując wykres tego funduszu do innych funduszy w grupie widać tu bardzo wysoką zmienność będącą skutkiem selektywnego składu portfela.

[stextbox id=”grey” caption=”Wynik inwestycji: „]Katastrofa. ponad 3/4 z 60 badanych funduszy zanotowało wyższą stratę niż średnia giełdy.[/stextbox]

Po co takie fundusze istnieją? … Ponieważ jest na nie duże zapotrzebowanie ze strony mniej świadomych inwestorów.

Fundusze aktywnej alokacji

To całkowita porażka w roku 2011. Niechlubnie prym ponownie wiedzie Pioneer Aktywnej Alokacji z wynikiem minus 48%. Drugi od końca Skarbiec Aktywnej Alokacji jest już „znacznie lepszy” z wynikiem minus 27%.

Fundusze alternatywne rynku polskiego

Fundusze te pokazały, że nie należy utożsamiać słów „ochrona kapitału” z gwarancją bezpieczeństwa. PKO Ochrony Kapitału 100 zakończył rok z wynikiem -6,7%, t.j.  -10,7% poniżej inflacji. Najlepszy w tej grupie Quercus Ochrony Kapitału zakończył rok z wynikiem 1,1% poniżej inflacji.

Szeroka dywersyfikacja w tej grupie funduszy najczęściej kończy się mizernymi zyskami, akurat w tym trudnym roku fundusze tego typu nie traciły znacznie.

 

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

komentarze 2