Archiwum

Eques – nowe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Plejada TFI, po zmianie nazwy na Eques TFI rozszerza ofertę funduszy. Oprócz dotychczasowego głównego obszaru biznesu (fundusze zamknięte niepubliczne) są to cztery fundusze otwarte.

W ramach parasola EQUES SFIO są to Eques Akcji, Eques Aktywnej Alokacji, Eques Obligacji, Eques Pieniężny. Czyli standardowy zestaw startowy TFI.

Za szybki start?

Na stronach internetowych funduszy brak wielu informacji. Nie można pobrać statutu (jedyny dziś dostępny pobrałem z Analiz Online, jeszcze z nazwą Plejada TFI). Nie jest dostępna Tabela Opłat.

Dla kogo fundusze?

Na stronach http://funduszsekurytyzacyjny.pl/brak informacji o sieci dystrybucji. Być może fundusze te mają być wabikiem do przyciągnięcia inwestorów z dużym majątkiem na oferty prywatnych, niepublicznych funduszy typu FIZ? O próby konkurencji z innymi TFI jakoś nie posądzam nowego TFI. Choć z drugiej strony ustanowienie limitu pierwszej wpłaty na 100 zł, a dopłat na 50 zł wskazuje raczej na poszukiwanie Klienta stricte detalicznego.

Z uwagi na model biznesu nowych TFI raczej zakładam, że fundusze Eques będą raczej stawiały na pobieranie opłat likwidacyjnych zamiast dzielić się zyskiem (niewielkim z uwagi na niewielki zgromadzony kapitał) z platformami bez opłat. I głównie z tego powodu oferta (poczekajmy na wyniki) nie wydaje się specjalnie atrakcyjna.

Krótka charakterystyka polityki inwestycyjnej

EQUES Akcji: okruszek akcji zagranicznych

Subfundusz akcji polskich. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. W celu ograniczenia zmienności fundusz może lokować do 30% wartości aktywów obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w akcje polskich spółek, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

EQUES Aktywnej Alokacji – model, który u konkurencji nigdy się nie sprawdził (jeżeli chodzi o zyski dla inwestorów)

Subfundusz zmiennego zaangażowania. W zależności od sytuacji rynkowej przez zarządzających zmienia strukturę swoich aktywów. Subfundusz może lokować od 0 do 70% wartości aktywów w akcje, pozostałe aktywa subfundusz lokuje w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji.

EQUES Obligacji – otwarta droga do inwestycji częściowo zagranicznych

Subfundusz obligacji. Subfundusz lokuje do 100% w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego Subfundusz może przejściowo lokować do 50%. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

EQUES Pieniężny – otwarta droga do inwestycji częściowo zagranicznych

Subfundusz płynnościowy. Subfundusz lokuje do 100% środków w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych lokując w krótkoterminowe instrumenty dłużne na rynkach zagranicznych.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz