Archiwum

Certyfikacja Europejskiej Akademii Planowania Finansowego

W ramach Europejskiej Akademii Planowania Finansowego doradcy finansowi i ubezpieczeniowi mogą uzyskać europejskie certyfikaty na trzech poziomach: European Financial Guide (I stopień certyfikacji), European Financial Consultant (II stopień certyfikacji), European Financial Planer – Planer finansowy (III stopień certyfikacji).

W pytaniach, które ostatnio otrzymałem przewija się często temat samej certyfikacji. Warto przybliżyć te informacje.

Kto wydaje certyfikaty i na jakiej podstawie?

Instytucją certyfikującą (wydającą certyfikaty) jest EFFP Europe ? European Federation of Financial Professionals (Bad Homburg, Niemcy www.effp-online.de). W Polsce działa  EFFP Polska (www.effp.pl), która jest krajową jednostką posiadającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na certyfikaty EFFP w Polsce (umowa w EFFP Europe).

Jest to jedyna instytucja w Polce, która ma uprawnienia do przeprowadzania w/w egzaminów. EFFP Polska nie prowadzi szkoleń. EFFP Polska jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, której główna działalność polega na dbaniu o najwyższe standardy wykonywania zawodu doradcy finansowego.

Jedną z instytucji, która w Polsce posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń na certyfikaty jest EAFP Polska (www.eafp.pl)

Czy certyfikaty to certyfikaty Unijne?

Żadna instytucja unijna nie posiada uprawnień do wydawania Certyfikatów ani takich uprawnień nie udziela:)  Certyfikaty wydaje EFFP Europe. EFFP Polska jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie tworzy certyfikatów. Na mocy uprawnienia, które posiada na podstawie umowy z EFFP Europe ma prawo do przeprowadzania egzaminów certyfikujących.

Czy wydawanie certyfikatów jest zgodne z prawem?

EFFP Polska działa zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach i w związku z tym wszystkie podejmowane działania muszą być zgodne ze Statutem organizacji, który umożliwia m.in. przeprowadzanie egzaminów na certyfikaty EFFP, nadzorowanie procesu kształcenia doradców finansowych, działalność na rzecz etyki w zawodzie doradcy finansowego.

EFFP Polska jest aktywna również na terenie UE głównie poprzez członkostwo w FECIF (www.fecif.org), organizacji międzynarodowej, która zrzesza krajowe organizacje doradców finansowych i pośredników finansowych. Członkostwo w FECIF jest potwierdzeniem działań również na terenie UE. Dzięki członkostwu w FECIF i co rocznych spotkaniach członków jesteśmy na bieżąco informowani o kierunkach rozwoju rynku doradztwa finansowego w Europie oraz o podejmowanych inicjatywach w UE.

EFFP Polska jest stowarzyszeniem zawodowym. Stowarzyszenia zawodowe mogą działać i wydawać certyfikaty zawodowe na 2 sposoby. Mogą działać w sposób samorządowy czyli tak jak EFFP Polska aktualnie funkcjonuje lub w sposób regulowany poprzez nadzór instytucji nadzoru lub administracji państwowej.

Aktualnie EFFP Polska stara się o to, aby nadzór nad stowarzyszeniem posiadał nadzór finansowy lub instytucje administracji państwowej,  tak jak to ma miejsce nap w Wielkiej Brytanii lub USA.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz