Archiwum

Co obiecują produkty strukturyzowane oparte o wirtualne indeksy? Lekcja historii.

Ulotka marketingowa nie zagwarantuje zysków. Średnia z rocznych zysków 240 zakończonych struktur tego typu to … 0,78% średniorocznie. Mniej niż 1%. W poprzednim artykule przedstawiłem analizę historycznych wyników produktów strukturyzowanych opartych o wirtualne indeksy. Dystrybutorzy w materiałach reklamowych mówią o dywersyfikacji, sprawdzonych strategiach zarządzania ryzykiem, zarabiania na spadkach. Powoływanie się na teorię Markowitza (laureat Nagrody Nobla z ekonomii) także nie pomogło. Żaden dotychczas zakończony produkt nie zarobił obiecanych kilkunastu procent średniorocznie.

Co obiecywał produkt: Global Market (Getin Bank)

W materiałach reklamowych Getin Banku czytaliśmy:

Lokata ?Global Market? ? to 4-letnia inwestycja ze 100-proc. gwarancją kapitału. Produkt został oparty o aktywnie zarządzany indeks o z góry ograniczonym ryzyku ? BNP Paribas Millennium Index. Jego zarządzający inwestują na całym świecie na rynkach: akcji, nieruchomości, surowców oraz walutowym.

Lokata ?Global Market? pozwala zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach na wymienionych rynkach, dzięki możliwości zajmowania krótkich pozycji.

Wyjątkowość modelu zarządzania zastosowanego w indeksie, w oparciu o który została przygotowana inwestycja ?Global Market? Noble Banku, polega na: zastosowaniu szerokiej dywersyfikacji geograficznej (Europa, Chiny, Japonia, USA, zróżnicowaniu pod względem aktywów (akcje, surowce, nieruchomości i waluty, znacznym ograniczeniu ryzyka, co chroni indeks przed nagłymi zmianami koniunktury, oraz wspomnianej już możliwości uzyskania zysku także w sytuacji spadków. Strategia zarządzania oparta jest na teorii, za której wynalezienie Harry M. Markowitz otrzymał nagrodę Nobla.

Pomijając już małą ‚manipulację’ poprzez porównanie indeksu do WIG20 zamiast WIG, widać, że na podstawie wykresu można było w roku 2009 mieć prawie ‚pewność’ co do skuteczności i świetnych perspektyw takiej inwestycji…
[stextbox id=”warning”]

Po 3-4 latach można już patrzeć na fakty:

 • Trzy dotychczas zakończone produkty Global Market dały inwestorom zarobić dokładnie 0%.
 • 41 produktów opartych o indeksy BNP Paribas Millenium Index zapewniło inwestorom następujące wyniki: Trzy subskrypcje zakończyły się zyskiem ponad 3% średniorocznie (rekordowy wynik to 3,81%). 15 subskrypcji oddało kapitał (zysk 0%), trzy straciły (od 1,6 do 3,4% średniorocznie).
[/stextbox]

Co obiecywał produkt: Kapitał Bezpieczeństwa VI (Getin Bank)

Kapitał Bezpieczeństwa VI to inwestycja oparta na indeksie Risk Stabilised CYD MarketNeutral Plus 1 Strategy powiązanym z rynkami towarowymi. Pozwala on osiągać zyski niezależnie od kierunków zmian cen poszczególnych towarów. Strategia została opracowana i jest realizowana we współpracy z CYD Research GmbH – powstałą w otoczeniu Uniwersytetu w Bazylei szwajcarską instytucją badawczą.

Wykres w reklamie – ciągłe wzrosty.[stextbox id=”warning”]Fakty: trzy dotychczas zakończone produkty w ciągu 2 lat zarobiły od 0% do 2,45% średniorocznie.[/stextbox]

Co obiecywał produkt: Rok Platinum (Deutsche Bank / Nordea)

Reklamowe prezentacje informowały:

BNP Paribas Platinium Index Series 2 PLN ER jest to indeks absolutnych zwrotów mający na celu generowanie stabilnych wyników niezależnie od trendów na Światowych giełdach, poprzez wykorzystanie sprawdzonych i popularnych strategii na rynkach akcji, transakcji walutowych, surowców oraz wykorzystujących zmienność, pozwalający zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach na w/w rynkach, dzięki możliwości zajęcia krótkiej pozycji.

Atrakcyjność indeksu polega na: wbudowanym mechanizmie kontroli ryzyka, co czyni inwestycję bardziej stabilną, ograniczając ryzyko nagłego znacznego spadku wartości indeksuƒ stanowi innowacyjną strategię inwestycyjną opartą o 4 komplementarne strategie, z których każda zależy od wyników innego mechanizmu dostosowywaniu się do zmieniających się trendów rynkowych poprzez regularną realokację.

W materiałach reklamowych uczciwie zapisano:Potencjał zysku z db Gwarancja ? Rok Platinium jest nieograniczony i zależy jedynie od wyników strategii opartej o indeks BNP Paribas Platinium Index Series 2 PLN ER.[stextbox id=”warning”]Wyniki zakończonych produktów opartych o ten indeks: Jeden produkt zarobił 7,9%, 7 produktów od 1-3%, 3 produkty między 0-1% a dwie edycje straciły ponad 6%.[/stextbox]

Co obiecywały produkty: Fabryka Zysków, Efektywna Strategia, Dama Pik?

Inwestycję opartą o wirtualny indeks.

Risk Stabilised Aquantum Pegasus EL Strategy (QuampoTM PLN) to o jeden z bardziej zyskownych indeksów na rynku finansowym. Risk Stabilised Aquantum Pegasus EL Strategy (QuampoTM PLN) to indeks w skład którego wchodzą 24 towary z sektora: energetycznego, Metali, surowców rolnych, żywca.

Założeniem strategii jest zmiana zaangażowania poprzez nałożenie na indeks Aquantum Pegasus EL mechanizmu stabilizacji zmienności na poziomie 6%. Zalety:

 • wbudowany mechanizm kontroli ryzyka, który zabezpiecza inwestycje przed nagłymi spadkami i sprawia, że jest to inwestycja bardzo stabilna,
 • strategia inwestycyjna oparta o inwestycje w towary na światowych giełdach (np. ropa naftowa, gaz naturalny, pszenica, kawa, miedź),
 • stabilna stopa zwrotu, niezależnie od trendów światowych, duża odporność strategii na wahania rynkowe,
 • historyczne symulacje pokazują, że strategia w długim terminie przyniosła dodatnie stopy zwrotu, gdy inne indeksy odnotowały spadki,
 • zarządzający portfelem w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników może zajmować na rynku zarówno pozycje długie jak i krótkie.
Jak bardzo ten wykres mógł podobać się inwestorom na materiałach marketingowych? [stextbox id=”warning”]A wyniki? Na 39 zakończonych produktów tylko 5 zarobiło ponad 6% (rekordzista 7,75%), 7 zarobiło 4-6%,  większość uzyskała wynik od 0-4%, trzy straciły 7% a trzy straciły 10%[/stextbox]

Przykłady można mnożyć…

Jak widać marketingowe zachowanie się ‚wirtualnych indeksów’ nie sprawdziło się w praktyce. Można mieć wrażenie, że producenci tych rozwiązań poszukują na świecie historycznych indeksów wirtualnych, które mają świetne wyniki, lub tworzą sztuczne indeksy dopasowując je do danych historycznych.

W prawie każdej reklamie znajdujemy te same frazesy: mechanizm kontroli ryzyka, zarabianie na spadkach, na wzrostach, stabilna stopa zwrotu :), nieograniczone zyski. A efekty – pokazałem w kilku ostatnich artykułach.

Nie oszukujmy się – w inwestowaniu nie ma gotowych rozwiązań dających pewne i wysokie zyski. W produktach strukturyzowanych gwarancja kapitału słono kosztuje. Koszt Gwarancji Kapitału to małe szanse na zyski większe niż lokata. Inaczej być niestety nie może. Niezależnie od tego czy struktura trwa rok, dwa, pięć czy też 15 lat.

10- i 15-letnie struktury, którymi grupa Getin/Noble zasypała Polskę w ostatnich kilku latach niewiele różnią się od krótkotrwałych produktów strukturyzowanych. W dłuższym terminie w mojej ocenie jeszcze trudniej jest mieć przekonanie co do skuteczności zachowania się wirtualnego indeksu. Zresztą – wyniki zakończonych 240 produktów pokazały, że takie sztuczne indeksy nie sprawdziły się nawet w krótkich terminach (1-5 lat). Nie oczekuj lepszych efektów działając tak jak dotychczas – mów stare powiedzenie. Banki na różne sposoby (choćby gratisami) próbują przekonać inwestorów, że ‚tym razem będzie inaczej’.

Tworzenie produktów 10 i 15-letnich ma jeszcze jedną ciekawą cechę. Dopiero za 10/15 lat będzie można mówić o ich wynikach. Do tego czasu inwestorzy muszą po prostu czekać. Jeżeli wyniki będą słabe – będzie o te 10-15 lat mniej na świadome pomnażanie kapitału.

‚Porażki’ struktur opartych o sztuczne indeksy nie przeszkadzają aby w nowych rozwiązaniach powtarzać klasyczne ‚wykresy reklamowe’ i dopisywać mądre sformułowania o dywersyfikacji i zarabianiu w każdych warunkach rynkowych.

A co mówią ostatnio oferowane ‚struktury’ oparte o te indeksy?

Czy zauważasz pewne podobieństwo do materiałów z przeszłości?

TU Warta Surowce Na plus

Indeks S&P GSCIjest jednym z najbardziej znanych indeksów surowcowych na świecie, zarządzany i administrowany przez S&P GSCI Dow Jones Indices. Obecnie w skład indeksu wchodzą 24 surowce. Waga każdego z nich uzależniona jest od ich udziału w globalnej produkcji surowców. W indeksie dominują surowce energetyczne z ropą naftową na czele, metale przemysłowe, surowce rolne oraz metale szlachetne.Jeżeli przez cały okres obserwacji indeks nie wzrośnie więcej niż 25% w stosunku do jego wartości początkowej, wówczas premia będzie równa wzrostowi indeksu, ale maksymalnie 25%. Jeżeli w dowolnym okresie umowy wartość indeksu przekroczy poziom 25%, premia wyniesie 2%. Jeżeli wartość końcowa indeksu będzie niższa od wartości początkowej, wówczas, dzięki pełnej ochronie kapitału, Klienci otrzymają zwrot składki alokacyjnej.

Popyt na surowce naturalne rośnie dynamicznie od wielu lat, jednakże ze względu na skomplikowany proces technologiczny ich wydobycia oraz ograniczone zasoby, możliwość szybkiego wzrostu podaży jest ograniczona. Efektem napiętego bilansu popytu i podaży jest wzrost cen. Sprzyjające wzrostowi cen surowców jest także coraz większe zainteresowanie inwestorów tym rynkiem.

Wpływ na wysokość premii z produktu będą miały ceny następujących surowców: ropa, miedź, srebro oraz kukurydza.

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII

Kolejne wcielenie „Dziesięciokrotki” tym razem w ofercie Deutsche Bank oparte jest o koszyk trzech indeksów Nomura: GoPoland, GoBrazil, GoChina. Jego celem jest uzyskanie pozytywnychrezultatów z inwestycji na wschodzących rynkach akcji: Polski, Brazylii i Chin.Wykresy indeksów GoPoland, GoBrazil, GoChina wyglądają znajomo… mała zmienność – czyli sprawdzone hasła reklamowe.

Lokomotywa Europy II w Idea Bank

Lokomotywa Europy II to produkt oparty na strategii Credit Suisse Germany Index 9% Volatility Target, w skład którego wchodzą notowania 20 niemieckich spółek. Jest to strategia oparta na notowaniach indeksu Credit Suisse Germany Index, z wbudowanym mechanizmem kontroli zmienności.

Indeks  o wysokim potencjale wzrostu1 Stworzony przez Credit Suisse CS Germany Index 9% Volatility Target na który składają się akcje 20 spółek niemieckich o najwyższej kapitalizacji rynkowej, dobieranych na podstawie kryteriów fundamentalnych spośród 400 spółek notowanych na niemieckiej giełdzie.

To indeks stworzony przez zespół analityków banku Credit Suisse zajmujący się oceną spółek giełdowych z całego świata przy użyciu własnej, unikalnej metodologii(Credit Suisse HOLT).W materiałach reklamowych nie mogło zabraknąć wykresu…

 

 

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

komentarzy 10

 • Artykuł bardzo przydatny na przyszłość. Z popełnionych błędów w inwestycjach należy wyciągnąć wnioski.
  A co sądzisz o inwestycjach w PZU Życie – „Świat zysków” okres 3 letni z gwarancją zwrotu kapitału?

 • Po przeczytaniu powyższych informacji z bloga,dochodzę do wniosku,że produkt który posiadam czyli Strzał w dziesiątkę -UFK Europa Fund(Open Finance) oparty na obserwacjach koszyka 5 spółek: Deutsche Bank,Coca Cola Crp.,GlaxoSmithKline Plc.,Bank of China,France Telecom, nie ma szans na odrobienie w perspektywie do 08.2014r strat,jakie przyniósł (ok.10% od lipca 2011r).Jeśli wytrwam do końca to zwrócą to co wpłaciłam + kupon (10% jeśli w/w koszyk w dniu ostatniej obserwacji wyjdzie na „0” lub „+” ,w stosunku do startu).Czyli po 3 latach w najlepszym razie zarobię 10%.Czy to ma sens czy lepiej uciekać z tego i odrabiać straty na zwykłej lokacie.?Wydawało mi sie ,że tak skonfigurowany koszyk ma szansę na te 10% rocznie ( za każdy rok miał być kupon 10% pod wspomnianym warunkiem).Po przeczytaniu o tych uśrednieniach zwątpiłam.Jaka jest Pana opinia.

 • Jeżeli średnia z rocznych zysków 240 zakończonych struktur tego typu to ? 0,78% średniorocznie, to naprawdę nie ma najmniejszego sensu interesować się tego typu produktami ? już lepiej oszczędzać nawet w pierwszym lepszym banku

  • Średnia zysków i strat na GPW wynosi „0” w takim razie pewnie też nie ma sensu kupować akcji ….Ludzie otwórzcie oczy ten człowiek pisze te „pomocne” artykuły tylko po to by sprzedawać swoje usługi … obłuda ble … już nie raz opisywał produkty strukturyzowane jako zło wcielone, ludzie dziękowali że dzięki niemu nie skorzystali z produktu i super a potem finalnie produkt zarabiał 10% i …. no właśnie no i co ?

   • Temat wirtualnych indeksów w strukturach jest oczywiście kontrowersyjny. Ale nie można porównywać działania struktury do indywidualnej inwestycji na GPW 🙂 Inwestorzy giełdowi jakoś nie narzekają – i nie przejmują się tym, że czasem akcje tracą, czasem zarabiają – ponieważ na giełdzie mają możliwość zarządzać swoją inwestycją.

    Artykuł, który Pan komentuje proszę rozpatrywać w nieco szerszym kontekście. Nigdzie nie napisałem, że produkty strukturyzowane są do niczego. Co więcej – nawet przy największych aferach, z których jedną z nich wywołałem swoimi artykułami -https://blog.opiekuninwestora.pl/kwartalne-zyski-historia-afery/ wyraźnie informowałem – że sam produkt od strony swojej konstrukcji (mowa o Kwartalnych Zyskach) nie jest zły (o ile inwestor wiedział jak działa) – to zwykła długoterminowa struktura. Prosiłbym więc nie wkładać w moje wypowiedzi sformułowań, których nie wypowiadałem.

    W artykułach o produktach strukturyzowanych jedynie pokazuję ich faktyczne wyniki. Wyniki, o których przy nabywaniu produktu inwestor nie usłyszy w okienku bankowym 🙂 Inwestor chce słyszeć, że nic nie robiąc zarobi – i to słyszy. Zapominając o tym jak działa produkt strukturyzowany i przede wszystkim o tym, że gwarancja kapitału jest bardzo kosztowna. Ten koszt to małe szanse na końcowy zysk.

    Wyników produktów nie wymyślam 🙂 to oficjalnie znane dane – które po prostu przytaczam. Temat wyników poruszałem w 2011 roku: https://blog.opiekuninwestora.pl/struktury-2011/ Jeżeli w Pana ocenie istnieją przekonujące argumenty podważające historyczne wyniki takich rozwiązań proszę o ich udostępnienia – możemy wspólnie przygotować artykuł na ten temat.

    Produkty strukturyzowane – jak pokazuję choćby i w tym artykule – czasem zarabiają. Ba – co 10-ty zarabiał nawet ponad 10% średniorocznie. I nie ma nic dziwnego w tym, że jedna z edycji produktu akurat zarobiła. Inwestorzy mający produkt powinni się tylko cieszyć. A inwestorzy, którzy produktu nie wybrali – dokonali świadomego wyboru.

    Osobiście uważam, że lepiej nie zainwestować w produkt A mając wiedzę, która nie daje mi przekonania o możliwości zarabiania niż nieświadomie zainwestować i (w tym modelu podejścia do własnych pieniędzy) przypadkowo zarobić. Kolejne przypadkowe inwestycje mogą nie być już tak szczęśliwe.

    Takich przykładów, gdzie pierwsze edycje zarabiały znajdziemy sporo. Przykładowo – proszę skomentować wyniki produktu Szybki Kurs Na Zysk, które opisałem w tym artykule:
    https://blog.opiekuninwestora.pl/gwarancja-kapitalu-w-produktach-strukturyzowanych/

    zybki Kurs na Zysk I (1) (zakończona: 09-03-2011), wynik: 60.89%
    Szybki Kurs na Zysk I (2) (zakończona: 24-03-2011), wynik: 49.67%
    Szybki Kurs na Zysk I (3 subskrypcja) (zakończona: 09-04-2011), wynik: 35.85%
    Szybki Kurs na Zysk I (4 subskrypcja) (zakończona: 11-05-2011), wynik: 32.78%
    Szybki Kurs Na Zysk I (5 subskrypcja) (zakończona: 08-06-2011), wynik: 28.79%
    Szybki Kurs na Zysk I (6 subskrypcja) (zakończona: 14-07-2011), wynik: 29.34%
    Szybki Kurs na Zysk II (1 subskrypcja) (zakończona: 12-08-2011), wynik: -9.56%
    Szybki Kurs na Zysk II (2) (zakończona: 09-09-2011), wynik: -15.14%
    Szybki Kurs na Zysk II (3 subskrypcja) (zakończona: 13-10-2011), wynik: -17.89%
    Szybki Kurs na Zysk II (4 subskrypcja) (zakończona: 16-11-2011), wynik: -20.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (5 subskrypcja) (zakończona: 12-12-2011), wynik: -20.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (6 subskrypcja) (zakończona: 13-01-2012), wynik: -20.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (7 subskrypcja) (zakończona: 10-02-2012), wynik: -15.04%
    Szybki Kurs na Zysk II (8 subskrypcja) (zakończona: 12-03-2012), wynik: -20.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (9 subskrypcja) (zakończona: 13-04-2012), wynik: -20.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (10 subskrypcja) (zakończona: 14-05-2012), wynik: -20.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (11 subskrypcja) (zakończona: 08-06-2012), wynik: -20.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (12 subskrypcja) (zakończona: 09-07-2012), wynik: -20.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (13 subskrypcja) (zakończona: 06-08-2012), wynik: -20.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (14 subskrypcja) (zakończona: 07-09-2012), wynik: 0.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (15 subskrypcja) (zakończona: 05-10-2012), wynik: 0.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (16 subskrypcja) (zakończona: 08-11-2012), wynik: -20.00%
    Szybki Kurs na Zysk II (17 subskrypcja) (zakończona: 07-12-2012), wynik: -20.00%
    Jak widać ? pierwszym inwestorom się udało. Ale kolejne edycje kończyły się wypłatą ? gwarancji kapitału.

   • „Średnia zysków i strat na GPW wynosi ?0? w takim razie pewnie też nie ma sensu kupować akcji?” Jeżeli inwestor nie ma pojęcia o rynku kapitałowym ani o inwestowaniu na giełdzie – wtedy się zgodzę. Co do średniej zysków i strat już nie – giełda i akcje jakoś od początku tego rynku częściej zarabiają – nie wiem skąd to porównanie. Różnica między strukturami a inwestowaniem jest zasadnicza. W strukturze nie mamy wpływu na wynik. Inwestując w instrumenty dające sobą zarządzać – na wynik mamy wpływ. To zasadnicza różnica.

    Nawet gdyby w uproszczeniu przyjąć, że połowa zakupów akcji na giełdzie daje zysk 50% a połowa stratę 50% – to ja wyciągam z tego bardzo pozytywne wnioski – na połowie inwestycji zarabiam po 50%, a na drugiej połowie – dzięki monitorowaniu inwestycji i stosowania chociażby stop loss na poziomie np. 10% tracę 10-15%. Sumarycznie uzyskując zysk. Każdy sposób inwestowania czymś się charakteryzuje – giełda wymaga jakiejś aktywności, fundusze inwestycyjne – znacznie mniejszej (choć też nie polecam zostawiać inwestycji losowi), produkty strukturyzowane z założenia nie pozwalają na aktywne zarządzanie inwestycją.

    Z moich doświadczeń – działa prosta reguła – każda dodatkowa wiedza pozwala inwestować z większym zyskiem przy mniejszym ryzyku. Rozwiązania nieangażujące inwestora – proste, wygodne, bezobsługowe muszą statystycznie generować niskie stopy zwrotu. Gdyby było inaczej świat byłby pełen milionerów… Niestety – pewny zysk przy braku ryzyka daje jedynie lokata bankowa (o ile nie była założona w SKOK Wspólnota…)