Blog

Ile jajek mieć w koszyku? Czyli pułapki pasywnej dywersyfikacji

Zwyczaj święcenia pokarmów w Polsce pojawił się już w XIII wieku, nie dalej niż 100 lat po pierwszych wzmiankach na ten temat. Zwyczaj ten ma wczesnośredniowieczną tradycję. A błogosławieństwo żywności zgodnie z tradycją sięga VII wieku, natomiast z chlebem i jajkami odnotowane od XII wieku. W...

Jak inwestować w projekty Venture Capital aby ograniczać ryzyko?

I Ty możesz zostać aniołem biznesu. Dziś aby inwestować w projekty Venture Capital nie potrzeba dużego kapitału. Czasem wystarczy kilka tysięcy złotych aby stać się udziałowcem w takiej spółce. Od kilku lat starannie dobieram tego typu projekty dla inwestorów. Jeżeli interesują Cię takie inwestycje -...

KNF chce zrobić niedźwiedzią przysługę inwestującym w fundusze…

Zobacz też część pierwszą artykułu. Co zapowiedziała KNF? Przy okazji wprowadzania przepisów dyrektywy MIFIDII KNF chciałaby dodatkowo (wykraczając poza wymogi dyrektywy) wprowadzić szereg dodatkowych zapisów, z których dwa są istotne dla tego artykułu: wprowadzenie przepisu, który ograniczy wysokość wynagrodzenia stałego pobieranego przez TFI za zarządzanie FIO lub...

KNF chce uderzyć w fundusze. Niestety ze szkodą dla inwestorów…

Obyśmy za rok, dwa nie musieli powiedzieć "Chciano dobrze, a wyszło jak zwykle". W ten sposób podsumowałbym propozycje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące narzucenia odgórnie zmian poziomów opłat w funduszach inwestycyjnych. Nie-inwestorzy lubią takie deklaracje O deklaracji KNF piszą gazety. Rozmawia się w radio i tv. I...

Kierunek: Rynki wschodzące – wykład Marka Mobiusa na Fund Forum 2017

Prognozy dla rynków wschodzących wg Marka Mobiusa dr Mark Mobius (Franklin Templeton) to dla mnie ikona świata funduszy inwestycyjnych. Sama możliwość kontaktu na żywo warta jest kosztów udziału w konferencji. Ponad 40 lat związany z inwestycjami na rynkach wschodzących, w 1999 roku w raporcie Carson Group uznany...

Zjeść ciastko i mieć ciastko (wykład inauguracyjny Fund Forum 2017)

Na tegorocznej konferencji Fund Forum (21.03.2017) pierwszy wykład istotnie odbiegał od analiz rynków, szczegółów działania funduszy. W kuluarach przemilczany. W relacjach marginalizowany. Dlatego zdecydowałem się go znacznie szerzej opisać.   Temat nie jest prosty. Z ciekawostek: W 2012 roku na konferencji "Jak oferować produkty inwestycyjne" miałem swoje wystąpienie na temat...

Relacja z konferencji Fund Forum 2017

To już siódmy raz. Kolejna edycja największej (i w mojej ocenie najlepszej) konferencji poświęconej wyłącznie funduszom inwestycyjnym  organizowanej przez firmę Analizy Online już za nami. Miałem przyjemność być na każdej dotychczasowej edycji Dlaczego? Ta inwestycja szybko się zwraca. To nie jest konferencja naukowa. Tu nie ma miejsca na...

Doradcy finansowi – ostatnia szansa na certyfikację na starych zasadach!

Rynek doradztwa finansowego nie jest regulowany. Każdy może otworzyć biuro, firmę i mianować się doradcą finansowych. Deregulacja kwitnie - a my regulujemy. No, może nie my :) My tylko wspieramy i pomagamy w szerzeniu wiedzy i dobrych praktyk, które promuje Europejska Federacja Doradców Finansowych,...

Jak oferowano 10- i 15-letnie produkty strukturyzowane?

Dotarłem do jednej z decyzji KNF o nałożeniu na Getin kary ponad 5 mln zł w związku z procesem oferowania produktów strukturyzowanych. Dokument zawiera odpowiedzi Getin na zarzuty KNF. A w treści 53 stronicowego dokumentu także cytaty ze skryptów sprzedażowych. To powinno dać możliwość...

Nie zgadzam się, aby fundusz akcji w czasie bessy przenosił większość kapitału na rynek obligacji!

I to kategorycznie. Choć pierwsza reakcja części czytelników będzie zapewne krytyczna, po chwili przynajmniej część przyzna mi rację. A Tobie jak podoba się deklaracja zawarta w tytule? Jak inwestuje fundusz akcji? Przypomnijmy: dokładnie tak jak obiecał to w swojej polityce inwestycyjnej. A obiecuje wyłącznie to, że będzie...

Najnowsze artykuły

Czy już czytałeś?