Archiwum

FIZ z symulatorem wyników na Android? Ciekawe narzędzie do symulacji wyników nowego funduszu UniKorona

Na poniedziałkowym II Forum Funduszy Inwestycyjnych Rzeczpospolitej zaprezentowano m.in.fundusz zamknięty Union Investment: fundusz UniSystem. Fundusz z kilku powodów interesujący. To prawdopodobnie pierwszy FIZ zarządzany poprzez automatyczne algorytmy inwestycyjne. To także fundusz, który wyposażył doradców w aplikację na system Android do symulacji wyników funduszy. Miesiąc temu zmieniłem telefon i jak tylko ta aplikacja wpadła w moje ręce postanowiłem sprawdzić co doradcy będą prezentować potencjalnym Klientom funduszu? O posiadają telefon wyposażony w system Android…

UniSystem – automatyczne systemy zarządzania w funduszach typu FIZ

Rozwiązania, które od lat istnieją na rynku funduszy na świecie (choć nadal mało popularne w Polsce) zastosowano w funduszu UniSystem. Znajdziemy fundusze otwarte o automatycznych strategiach, natomiast pojawienie się funduszu zamkniętego traktuję jako rodzaj premiery w branży.

A założenia tego funduszu to inwestowanie pieniędzy inwestorów na wielu rynkach, w oparciu o zoptymalizowane dla każdego rynku strategie inwestycyjne. Uwaga – są to strategie zautomatyzowane wykluczające ‚uznaniowość’ zarządzającego. Strategie sterowane przez komputery.

Mamy tu pewną hierarchię:

  • Model inwestycyjny UniSystem FIZ składa się z wielu (jak dobrze pamiętam z konferencji: pięciu) Systemów,
  • a każdy System z wielu niezależnych Strategii.
  • Systemy inwestycje zostały tak zbudowane, aby korelacja (czyli zależności) między stopami zwrotu z tych systemów była zbliżona do zera.

Teorie inwestowania podkreślają, że takie podejście, oparte o wiele nieskorelowanych systemów inwestycyjnych (czy też klas aktywów) znacząco obniża ryzyko, jednocześnie stabilizując wyniki inwestycji.

Automatyczne, ale z nadzorem człowieka

Gdy na konferencji padło to sformułowanie uznałem, że coś jest nie tak. Jak to – jest zautomatyzowana strategia, ale ostateczną decyzję o kierunku inwestycji podejmuje człowiek? Na szczęście nie.

Jeżeli dana strategia decyduje (automatycznie) o chwilowym zarabianiu na spadkach np. kursu złota, to człowiek nie może zadecydować aby jednak nastawić się na zarabianie na wzroście złota. Człowiek może jedynie wyłączyć daną strategię lub zmienić jej procentowy udział. W mojej ocenie jest to rozsądny i uzasadniony kompromis między automatyzacją a zarządzaniem funduszem ludzką ręką (a raczej głową).

I dodatkowe zarządzanie ryzykiem

Automatyczne systemy mają wbudowany szereg dodatkowych zabezpieczeń. Są to:

  • Stop Loss / Take Profit – dla każdej strategii. Czyli tak jak proponujemy to w Opiekunie Inwestora. Ufaj strategiom, ale dodatkowo je monitoruj!
  • Kontrola ryzyka inwestycyjnego – poprzez określenie warunków brzegowych dla ryzyka i rentowności systemów
  • i wspomniane już połączenie pięciu systemów inwestycyjnych w jeden model inwestycyjny UniSystem FIZ.

Na konferencji padła też deklaracja, że zarządzający funduszem będzie na bieżąco monitorował dopasowanie funduszu do sytuacji rynkowej, i ciągle optymalizował stosowane strategie inwestowania.

Wyniki historyczne?

Tu oczywiście możemy mówić o backtestach. Podane zostały za okres od czerwca 2008 roku. Wyniki (symulowane) w tym przedziale czasu to:

  • zysk średnioroczny 24,51% – czyli zysk w nieco ponad 4 lata 153%
  • i zaskakująco niskie progi zmienności: maksymalny chwilowy spadek wartości funduszu (symulacja) to 3,58%, a czas odrabiania chwilowych korekt historycznie (symulacja) nie przekraczał 5 miesięcy

Wyniki wyglądają zachęcająco – warto pamiętać, że to oczywiście symulacja, za ostatnie 4 lata, obejmująca końcówkę bessy, wzrosty w 2009 roku i dużą zmienność rynków w ostatnich kilkunastu miesiącach. Co jakiś czas przyjrzę się wynikom funduszu. Jest to co prawda fundusz zamknięty (wyceny raz na miesiąc), ale będzie też w obrocie jako certyfikat notowany na GPW.

A z ciekawostek – aplikacja na Android

Na moim nowym telefonie pojawiła się aplikacja dedykowana dla dystrybutorów. Z moich dotychczasowych obserwacji jedynie BPH udostępnia aplikację dla inwestorów (wyceny funduszy BPH), Skandia dla korzystających z polis inwestycyjnych. Czy ktoś słyszał o innych? Proszę o informację – z przyjemnością przetestuję.

Aplikacja Union Investment to narzędzie, które ma pokazać działanie funduszu potencjalnym Klientom. To prosty program pokazujący zachowanie się funduszu UniSystem (symulacja na danych historycznych) w porównaniu do pięciu wybranych indeksów: WIG20, S&P500, Złoto, Ropa Naftowa oraz Pszenica. Programik pokazuje po prostu wynik hipotetycznej inwestycji w tym funduszu do trzech indeksów, pokazując wynik w formie prostej tabelki lub wykresu. W trakcie symulacji można pokazać inwestorowi wynik za ostatnie 12/18/24/30/36/42 i 48 miesięcy.

Załączam kilka zrzutów ekranu z komórki. W symulacjach widać wyraźnie efekt ‚ograniczania ryzyka’, choć w pewnych okresach fundusz teoretycznie zarabiał lepiej niż każdy z indeksów z osobna. Wyraźnie widać, że czasem bardzo gra na ‚spadki’ – szczególnie porównując wykres za 48 miesięcy z wykresem za 42 miesiące.

Cóż – to nowe i dość innowacyjne narzędzie w procesie sprzedaży. Możliwość ‚pobawienia się’ parametrami (czasem inwestycji, doborem indeksów) na pewno jest bardziej przekonująca dla Klienta niż oglądanie jednego czy dwóch wydrukowanych wykresów w materiałach informacyjnych.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz