Archiwum

Agio Opportunity FIZAN zarobi na problemach IDEA Premium?

TFI AgioFunds zamierza uruchomić fundusz (Agio Opportunity), który odkupi od IDEA Premium obligacje ze znacznym dyskontem (sprzedaż wymuszona). Zysk funduszu to wynik uzyskany na portfelu obligacji, oraz dodatkowy zysk początkowy wynikający z korzystnej ceny odkupienia obligacji od funduszu Idea Premium. Tym samym AgioFunds wykorzysta problemy IDEA Premium. Co to oznacza dla inwestorów? Jakie ryzyka niesie nowy fundusz? Moją analizę umieszczam w dalszej części artykułu

Agio Opportunity

Dla kogo nowy fundusz?

Fundusz Agio Opportunity to funduszy zamknięty. Dodatkowo jest to fundusz aktywów niepublicznych – co w praktyce oznacza, że zainwestować w funduszu może maksymalnie 99 podmiotów, a wybór inwestorów, którzy ostatecznie przystąpią do funduszu podejmie Agio TFI.

Śledzenie bieżących wyników funduszu będzie utrudnione. Fundusze typu FIZ publikują wyceny rzadko (co miesiąc, co kwartał), a wyniki funduszy aktywów niepublicznych nie są ogólnodostępne na portalach publikujących wyceny.

FIZ – czyli fundusz zamknięty

Cel inwestycyjny funduszu to 2 lata. W tym czasie fundusz zakupi od Idea Premium pakiety obligacji korporacyjnych, takim portfelem będzie zarządzał, i do końca 2-go roku trwania tego funduszu te obligacje sprzeda (lub nastąpi ich wykup przez emitentów).

Koszty uczestnictwa, które prezentuje wstępnie AGIO Funds są następujące:

 • prowizja od zakupu: 1%
 • możliwość wcześniejszego wykupu z prowizją: 1% (ale nie wcześniej niż po 1-ym roku)
 • opłata za zarządzanie, stała: 1,5%
 • opłata za zarządzanie, zmienna: 15% od nadwyżki zysku ponad 12% w skali roku

Pierwsze kroki zarządzających

Fundusz rozpoczyna budowę tzw. księgi popytu. Oferty przystąpienia do funduszu składać można w dniach 20-24.08 b.r. Fundusz nie rozpocznie działalności, jeżeli wartość zapisów nie przekroczy 50 mln zł (portfel Idea Premium to ok 500 mln zł). To jeden z warunków uruchomienia funduszu.

Zarządzający mają zaplanowany wstępnie poziom dyskonta, przy którym uznają za słuszne uruchomienie funduszu. Jeżeli w negocjacjach z Idea Premium nie uda uzyskać się takiej ‚obniżki’ fundusz nie rozpocznie działalności – przekazując inwestorom zainwestowane pieniądze.

Skąd wiedza o możliwych zyskach?

Na jakiej podstawie fundusz zakłada zyski na poziomie 12% rocznie lub więcej (nie mówi tego wprost, ale wynika to ze zmiennej opłaty za zarządzanie – dającej funduszowi bonus za przekroczenie zysku ponad 12% w skali roku)?

 1. Fundusz zakłada pewien poziom dyskonta przy zakupie portfela obligacji. Osobiście zakładam, że jest to poziom 7-10%. Portfel Idea Premium ‚potrafił’ zarabiać najczęściej 6-8% w skali roku, i dodając zakup z wysokim dyskontem wyniki ponad 10% są tu bardzo realne
 2. Agio Funds doskonale zna skład portfela IDEA. W komunikacie oficjalnie potwierdzają się nieoficjalne informacje o tym, że IDEA Premium przekazała skład portfela innym podmiotom rynku finansowego. A to pozwala oszacować ryzyko tych obligacji, czyli aktualnego składu portfela
 3. Agio Funds nie zakłada tu odkupienia całego portfela funduszu Idea Premium – minimalne zaangażowanie planuje na 50 mln zł – a to oznacza, że z portfela Idea Premium może wykupić ‚perełki’ inwestycyjne

Co to oznacza dla inwestujących w Idea Premium

Potwierdzenie informacji o poszukiwaniu przez Idea Premium Inwestorów na posiadane obligacje poprzez wysyłkę ofert do instytucji finansowych (swoją drogą to całkiem rozsądne rozwiązanie w sytuacji gdzie na rynku brakuje popytu.

A pomysł Agio Funds? Poniżej moje przemyślenia na ten temat:

 • mało prawdopodobne aby fundusz zebrał zapisy na ponad 250 mln zł – wtedy skupiłby połowę portfela Idea Premium
 • mniejszy poziom inwestycji powoduje, że nawet zakup z dużym dyskontem nie wpłynie znacząco na cały wynik portfela Idea Premium
 • z drugiej strony – Agio może dobierać obligacje. Raczej skupując te ‚lepsze’. A tu dyskonto musi być niższe – z pewnością Agio Funds nie jest jedynym podmiotem, który chętnie zakupi takie obligacje
 • w takim przypadku mamy jednak z popytem – a to powoduje, że Idea Premium nie musi oddawać tych obligacji z dużym dyskontem – odkupienie dobrych i pewnych obligacji z dyskontem 2% jest także sukcesem inwestycyjnym dla inwestorów
 • gdyby w innych źródłach sprzedaż obligacji byłaby bardzo trudna ruch ze strony Agio może być nawet korzystny dla inwestorów. Próba sprzedaży na rynku przy braku popytu mogłaby wymagać gorszych warunków przy sprzedaży
 • ciekawie zapowiada się dalszy rozwój sytuacji. Naturalnym jest, że obecna sprzedaż obligacji z portfela Idea Premium, jeżeli ten portfel jest w branży ogólnie znany … powoduje, że kupujący będą wybierać raczej te lepsze spółki. To oznacza, że fundusz po sfinalizowaniu takich transakcji będzie w portfelu posiadał już wyłącznie te mniej atrakcyjne obligacje. A to, w przypadku kolejnych fal umorzeń po odwieszeniu funduszu we wrześniu skutkować może koniecznością ich sprzedaży – a z kolei ich mała atrakcyjność powoduje potencjalne duże poziomy dalszych spadków.

Powyższe to moje osobiste przemyślenia. Proszę nie traktować ich jako pewnika dla przyszłej sytuacji funduszu. Raczej jako jeden z możliwych scenariuszy. Inwestujący o tak nie mają obecnie wpływu na to co dzieje się w funduszu (poza Radą Inwestorów, która jaki widać po ogłoszeniach TFI jeszcze się nie utworzyła).

Aktualizacja: 22.08.2012 (IDEA TFI na temat Agio Opportunity)

I mamy już odpowiedź ze strony IDEA TFI.

A tym samym:
1) oficjalne potwierdzenie o udostępnieniu przez IDEA TFI zawartości portfela kilkudziesięciu podmiotom.
2) jednym z nich musiał być Agio TFI – skąd bowiem posiadałby te informacje i dodatkowo publicznie to deklarował
3) skoro informacje posiada Agio to można założyć, że posiadają ją także inne fundusze inwestycyjne

4) Idea TFI deklaruje oczywistą zasadę: sprzedawać będziemy tym, którzy zaoferują najlepszą cenę
5) Czy fundusz Opportunity to tylko chwyt marketingowy ze strony Agio TFI? Nie chciałbym być w skórze Agio TFI gdy inwestorzy po zapisaniu się na księgę popytu i zainwestowaniu środków pozostawieni zostaliby na lodzie i fundusz uznałby, że nie będzie uruchamiany. Chyba, że Agio TFI ma przekonanie, że z pewnością nie zbierze się grupa inwestorów o wartości inwestycji ponad 50.000.000 zł.

Aktualizacja: 1.09.2012

AGIO TFI poinformowało na początku o zebraniu zapisów na poziomie nieco ponad 7 milionów złotych. A chwilę później o pojawieniu się dodatkowego inwestora gotowego zainwestować 50 mln zł. W ten sposób spełnione zostały warunki (zebranie minimum 50 mln zł), przy których AGIO TFI gotowe jest uruchomić fundusz. Sytuacja jest interesująca – Idea TFI zastrzega się, że sama wybiera oferty, i patrzy na cenę a jednocześnie nie chce sprzedawać wyłącznie ‚najlepszych’ obligacji. AGIO informuje też, że oczekiwania ‚dużego’ inwestora są bardzo konkretne co do poziomu uzyskanego dyskonta w odkupieniu obligacji – a tego Agio nie może zagwarantować nie mogąc podejmować żadnych formalnych negocjacji zakupowych przed powstaniem funduszu.

Będziemy sytuację obserwować na bieżąco.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz