Archiwum

130% zysku w funduszach w 35 dni? Tak – to możliwe.

Kto powiedział, że fundusze inwestycyjne nie potrafią zarabiać? Fundusz Quercus Wheat Lev od początku działalności (maj 2012) do dziś zarobił (3,5 miesiąca) … 97,4%. A licząc(tak marketingowo :)) od dołka do górki w 35 dni (14.05 do 20.07) zarobił 133,7%. Czyżbyśmy mieli Supermana w grupie zarządzających funduszami w Polsce?

Spójrzmy na wykres

Jak widać nie jest to błąd obliczeniowy.Fundusz faktycznie wygenerował zysk na poziomie 100% w 2 miesiące.

(kliknij w rysunek po lewej aby obejrzeć wykres w powiększeniu)

Co to za fundusz! Skąd te zyski?

Strategia funduszu … i wszystko jasne!

Zgodnie ze statutem: Celem  subfunduszu  jest  odwzorowanie  zmian  ceny  pszenicy  z  dźwignią  2x.  Subfundusz  realizuje  swoją  politykę  inwestycyjną  poprzez  lokowanie  środków  głównie  w  kontrakty  terminowe  na  pszenicę  notowane  na  giełdzie  Chicago  Board  of  Trade.  (…)  Subfundusz  może  być  wykorzystywany w okresach,  gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu  cen pszenicy,  a  Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na  ten rynek większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS Wheat  short  daje możliwość  uzyskania  dowolnej  ekspozycji  na  rynek  pszenicy w zakresie od  -100% do +200%. Subfundusz charakteryzuje  się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym niż w przypadku funduszy surowcowych i akcji.

A tłumacząc na ludzki język: fundusz zarabia 2x więcej niż wzrosty ceny pszenicy (gdy pszenica drożeje o 50% fundusz zarabia ok 100%), jednocześnie traci 2x więcej niż spadki ceny pszenicy (gdy pszenica tanieje 20% fundusz … traci ok. 40%). Ot – to takie proste.

Czy to oznacza, że zarządzający przewidzieli wzrosty ceny pszenicy?

Nie. Quercus TFI uruchomił po parę funduszy:

  • Quercus Wheat Lev – zyski i straty 2 razy większe niż wahania ceny pszenicy, oraz
  • Quercus Wheat Short – fundusz, który zarabia gdy ceny spadają, a traci gdy ceny pszenicy rosną.

Czyli jeden fundusz który nastawiony jest na wzrosty, a drugi który nastawiony jest na spadki.

W ten sposób podczas gdy fundusz Quercus Lev zarobił 100% fundusz Short stracił 40%.

Jak widać to nie żadna magia zarządzających 🙂Zresztą … zarówno w funduszu Short i Lev zarządzają te same osoby.Równie dobrze można zarzucić: dlaczego zarządzając funduszem Short zarządzający stracili 40%? Ponieważ … inaczej być nie mogło. To fundusze o pasywnej strategii inwestowania odzwierciedlające wyniki indeksu ceny pszenicy.

A dlaczego fundusz short stracił 40% a nie 50% skoro zachowuje się ‚podwójnie odwrotnie’ w porównaniu do swojego brata funduszu Lev? Przy tak dużych wahaniach wzrostach cen pszenicy muszą tu wystąpić różnice. Wyniki przy dużych zmianach nie mogą być dokładnie odzwierciedleniem cen pszenicy (2x in plus, czy 1x in minus). Gdyby cena pszenicy wzrosła o 120% to funsusz Short musiałby … stracić 120% 🙂

Ilu inwestorów wykorzystało tę okazję?

Raczej nikt…

Minimalna wpłata do funduszu to 200.000 zł. A na dzień 31.07.2012 wartość aktywów funduszu Quercus Lev wynosiła … 401.000 zł.

A to wcale nie oznacza, że ktoś zainwestował 200.000 na początku działania funduszu i czekał na wzrosty. Czytając sprawozdanie funduszu widać, że w ramach parasola tych dwóch funduszy (lev/short) było sporo operacji zmian.

a) prawdopodobnie mamy tu … jednego inwestora, który zainwestował ok. 200.000 zł i zysk 100% daje wynik 400.000 zł
b) lub pod koniec lipca patrząc na duże wzrosty do funduszu napłynęło 400.000 zł kapitału w końcowej części fali wzrostów, lub
c) nikt nie zainwestował 200.000 zł, a zgromadzony kapitał związany jest z udostępnieniem tego funduszu w jednej z polis inwestycyjnych (gdzie nie ma limitów wpłat)

Bardziej prawdopodobny scenariusz to jednak wersja a)

Fundusze Quercus Wheat (lev/short) nie boją się słowa spekulacja

W statucie wyraźnie informują:  Zalecany okres inwestycji:  długoterminowy lub spekulacyjny.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Odpowiedz na „polismanAnuluj

1 komentarz