Znając już podstawowe założenia strategii czas na sprawdzić w jaki sposób uzyskuje tak doskonałe wyniki – lepsze nawet kilkukrotnie od najlepszych funduszy akcyjnych.

Swoje wyniki strategia zawdzięcza prostym regułom – regułom, które zamiast prognozować przyszłość – reagują bardzo szybko na to co już się wydarzyło.

W tym artykule prezentuję poszczególne zasady strategii.

Co monitoruje strategia?

Czyli w oparciu o jakie dane określa sposób inwestowania?

To analiza funduszy akcji polskich dużych spółek

Strategia na bieżąco (codziennie) analizuje wyniki funduszy akcji polskich dużych spółek. Liczą się wyłącznie dane o wycenach funduszy. Strategia nie analizuje stopy bezrobocia, indeksów giełdowych, wzrostu PKB, poziomu stóp procentowych. Reaguje wyłącznie na wyniki funduszy.

W Polsce dostępnych jest ponad 50 funduszy akcji polskich. W tej grupie znajdują się fundusze dużych spółek, fundusze MiŚ (małych i średnich spółek), fundusze surowcowe, nieruchomości… Najliczniejsza grupa to fundusze dużych spółek (określane jako fundusze akcji polskich uniwersalne). Ich ilość to aktualnie 27 funduszy.

Fundusze te analizowane są na kilka sposobów – o tym za chwilę.

Dlaczego fundusze akcji dużych spółek?

Fundusz akcji zgodnie ze statutem inwestuje pieniądze w akcje na giełdzie (fundusz akcji polskich – głównie na giełdzie w Warszawie). Fundusze dużych spółek ograniczają inwestowanie w akcje spółek dużych (takich spółek na giełdzie mamy kilkadziesiąt) – spółki te charakteryzują się niewielką zmiennością. O ile dzienna zmiana cen akcji spółek małych i średnich na poziomie kilkunastu procent nie jest niczym nadzwyczajnym – to w przypadku akcji dużych spółek  dzienna zmiana ponad 1% nie zdarza się często, a zmiana ponad 2% jest już bardzo rzadkim zjawiskiem.

Fundusz akcji zgodnie z ustawą musi stosować dywersyfikację – poza ścisłymi wyjątkami nie może inwestować ponad 5% w akcje jednej spółki (tutaj: dużej spółki). Tym samym w portfelu musi posiadać takich akcji co najmniej kilkanaście (nie wszystkie pieniądze fundusze akcji inwestują w akcje).

I do tego potrzebni są zarządzający – aby z grupy dostępnych dużych spółek wybierali te najlepsze a czasem – o czym będzie mowa za chwilę – aby wybrali te najgorsze spółki… Oba te przypadki są dla strategii bardzo ważne!

Zasady działania: gdy inwestujemy w f. akcji

Jeżeli aktualny stan strategii to inwestowanie w fundusze akcji to stosując zasady strategii wybieramy:

 • w wersji standard: w dwa fundusze akcji polskich dużych spółek
 • w wersji aktywnej: w dwa fundusze akcji polskich (wybór z ogólnodostępnych)
 • dodatkowe możliwości: fundusze zagranicznych akcji, fundusze surowcowe, fundusze alternatywne, lev… – większe ryzyko można ograniczyć stosując dodatkowe powiadomienia w portalu – polecamy wszystkim, którzy choć trochę interesują się rynkami finansowymi.

Zasada 10% (gdy inwestujemy w f. akcji)

Strategia monitoruje grupę funduszy akcji dużych spółek. Codziennie sprawdza wyniki funduszy za okres ostatnich 28 dni (czyli odpowiednik miesiąca).

Dlaczego 28 dni? Ponieważ w portalu Opiekun Inwestora miesiąc trwa 28 dni. W bankach nikogo nie dziwi, że każdy miesiąc (luty także) ma dni 30. W Opiekunie Inwestora miesiąc trwa 28 dni – są to dokładnie 4 tygodnie. Czyli wyniki funduszy badane są od poniedziałku do poniedziałku sprzed 4 tygodni, od wtorku do wtorku sprzed 4 tygodni itd. Stosowanie miesiąca kalendarzowego byłoby „niesprawiedliwe”. Przykładowo: luty czasem ma 28 dni. A marzec: 31. To o 3 dni więcej – to całe 10%. Porównywanie wyników funduszu w lutym i marcu byłoby obarczone 10% błędem przy porównaniach. Z tego powodu wyniki publikowane w portalu będą inne niż publikowane na innych portalach wyniki za ostatni miesiąc kalendarzowy.

Sprawdzanie wyników funduszy odbywa się codziennie. I codziennie obliczany jest zysk każdego z funduszy za ostatnie 28 dni. Licząc od ostatniej znanej wyceny.

Fundusze inwestycyjne publikują swoje wyniki z różnym opóźnieniem.  W przygotowywanym codziennie zestawieniu dane obliczane są na podstawie ostatnich znanych wycen. Na rysunku fundusz Novo Akcji (3) swoje wyceny publikuje już ok. godziny 18-ej. Dlatego 2-go maja możliwe było obliczenie jego wyniku na dany dzień. Wiele funduszy publikuje wynik z opóźnieniem 1 dnia (2). Wtedy liczony jest wynik w nieco innym okresie czasu. Czasami, jak w przypadku Skarbca (1) zdarza się, że wycena jest opóźniona o 2 dni. Wtedy jest liczona od dnia sprzed 2 dni.

Oto przykład aktualnego stanu badanych funduszy akcji na dzień 2.5.2011.

[stextbox id=”alert” caption=”Zasada 10% podczas wzrostów”]Badamy codziennie wyniki 28-dniowych inwestycji funduszy akcji dużych spółek w oparciu o najnowsze dane – i sprawdzamy czy dwa najgorsze z funduszy mają wynik gorszy niż minus 10%. Taka sytuacja oznacza sygnał zmiany sposobu inwestowania na fundusze pieniężne.[/stextbox]

Opóźnienia wycen funduszy: W przypadku tej strategii nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli na dany dzień portal posiada informacje o 8-iu funduszach i dwa z nich już pokazują wynik gorszy niż minus 10% – nie ma potrzeby czekać jakie wyniki udostępnią kolejne fundusze… Sygnał zmiany sposobu inwestowania już został wygenerowany.
Analiza funduszy wykonywana jest codziennie: wycen funduszy nie sprawdzamy w określonym dniu miesiąca. Analiza wykonywana jest codziennie. Także w weekendy. Portal Opiekun Inwestora kupuje dane o wycenach funduszy – a to umożliwia aktualizację wyników co 15 minut. W ten sposób już do godziny 20-ej bieżącego dnia dostępne są z reguły wyceny 2 lub trzech funduszy – a to może mieć wpływ na wcześniejsze wygenerowanie sygnału zmiany sposobu inwestowania niż gdyby dane te przeglądać na innych portalach.
Analiza obejmuje wszystkie fundusze akcji dużych spółek: a nie tylko te fundusze dużych spółek, które dostępne są w wybranym produkcie inwestycyjnym, np. polisie Axa czy też platformie mBanku. Celem strategii jest przekrojowe badanie sytuacji na rynku.
Dlaczego analiza funduszy a nie indeksu giełdowego: wśród funduszy akcji w czasie spadków na giełdach najgorsze z nich szybciej stracą 10% niż indeks giełdowy.  I po to są dla nas inwestorów potrzebni ci zarządzający funduszami akcji, którzy w czasie spadków uzyskiwali znacznie gorsze wyniki od innych…
Dlaczego dwa fundusze muszą uzyskać wynik gorszy niż minus 10%: ponieważ może zdarzyć się, że jeden fundusz w oparciu o absolutnie błędne decyzje zarządzającego uzyska nagle znacznie gorszy wynik niż pozostałe. Wymóg badania dwóch funduszy zdefiniowano w takim celu – aby takie wyjątkowe sytuacje nie generowały błędnego sygnału zmiany sposobu inwestowania.
Dlaczego próg 10%: chwilowe zmiany wycen na poziomie +/-5% są zjawiskiem częstym. Spadki 10% funduszy akcji kończyły się najczęściej dłuższą korektą/ bessą. Dlaczego nie jest to np. 8,5%? 11%? Ponieważ ma to być zasada nastawiona na przyszłość: stąd okrągła liczba: 10%. Nie jest to liczba dopasowana do przeszłości. Z pewnością można udowodnić, że na danych historycznych zysk byłby wyższy gdyby brać pod uwagę inny próg alarmowy. Ale – byłoby to „marketingowe” naciąganie wyniku. Wyniki przy progu 10% sprawdzone na danych historycznych są znakomite. Nie ma naszym zdaniem uzasadnienia „dopasowywania się do danych historycznych za wszelką cenę”. Strategia powinna raczej dokładnie tłumaczyć w jaki sposób będzie zachowywała się w przyszłości i jak będzie reagować na różne sytuacje na rynku. Strategia „Opiekun Zysku” takie informacje potrafi przedstawić i uzasadnić.
Dlaczego zasada 10% jest tak skuteczna: Co oznacza spadek 10% w miesiąc w fundusz akcji dużych spółek? To znak, że średnia cena akcji (akcji dużych spółek) w tym funduszu w ciągu 28 dni spadła o 10%. A skoro jest to średnia – to z pewnością w portfelu zarządzającego funduszem akcji znalazły się spółki (duże), które straciły więcej niż 10%. W ten sposób najgorsi zarządzający funduszami akcji „wyszukują” dla nas te duże spółki, które w ostatnim, krótkim okresie straciły ponad 10%. Spadek ceny akcji dużej spółki o kilka procent jest już informacją o tym, że „coś na giełdzie się dzieje”. A gdy duża spółka traci ponad 10% jest to przejaw zmiany trendu na giełdzie. Duże spółki z uwagi na wartość akcji, które posiadają w obrocie jest mało wrażliwa na nagłe reakcje prywatnych inwestorów – akcje tych spółek posiada wiele dużych instytucji finansowych, które nie sprzedają akcji bez powodu. Są to akcje płynne, o dużym obrocie. Korzystanie z funduszu akcji dodatkowo zmniejsza ryzyko „wyjątkowej spółki”. Aby fundusz akcji stracił 10% w miesiąc co najmniej kilka spółek w portfelu musi stracić ponad 10%. W tym przypadku dywersyfikacja portfela w funduszu akcji jest dla strategii bardzo ważna.
Badanie progu 10% dla inwestycji trwających miesiąc doskonale radzi sobie z trendem bocznym – dzięki temu nie są co chwilę generowane błędne sygnały. Naturalnym zjawiskiem jest, że giełdy mają chwilowe, nawet kilkunastoprocentowe korekty. Strategia radzi sobie z takimi sytuacjami doskonale – ponieważ nie bada 10% spadków „od górki” ale w okresie 28 dni. Tym samym niejako „przecina w poprzek” krzywe wykresu trendu bocznego – i w ten sposób zabezpiecza inwestorów przed zbyt częstymi (a przez to błędnymi) działaniami.

Ciekawa jest także analiza różnic między miesięcznymi wynikami funduszami akcji dużych spółek. W czasie trendu bocznego rozbieżność między najlepszym a najgorszym z funduszy czasem maleje do 2%. W czasach wzrostów lub rozpoczynających się chwilowych korekt – wyniki te różnią się nawet o kilkanaście procent. Większych różnic być nie może – wynika to ze specyfiki tych funduszy – inwestują w akcje dużych spółek, które z zasady są mało zmienne – stąd trudno o dużą zmienność między funduszami akcji dużych spółek.

Zasada 15% (gdy inwestujemy w f. akcji)

Zasada 10% zakłada badanie miesięcznych (28-dniowych) zmian zamiast badania 10% od „górki”. To pomaga w trendzie bocznym – strategia zabezpiecza się przed częstym generowaniem „fałszywych sygnałów”.

Ale… co w sytuacji gdy giełda (a tym samym fundusze akcji) będzie w okresie kilku-kilkunastu miesięcy tracić powoli, ale systematycznie? Tak, że w ciągu miesiąca żaden z badanych funduszy nie straci 10% w miesiąc, ale w okresie kilku miesięcy strata wynieść może nawet 20%?

[stextbox id=”alert” caption=”Rozwiązaniem jest zasada 15%”]Dla każdego z badanych funduszy dużych spółek strategia ustawia Kroczący Stop Loss z progiem 15% począwszy od dnia zmiany sposobu inwestowania na fundusze akcji. W ten sposób gdy tylko dwa z badanych funduszy stracą 15% od swojej najwyższej wyceny (od górki) generowany jest sygnał zmiany sposobu inwestowania na fundusze pieniężne.[/stextbox]

Tym samym strategia posiada dwie uzupełniające się reguły na określenie sytuacji zmiany sposobu inwestowania.

Zasada: podążaj za najlepszymi

Zgodnie z zasadami strategii podczas trwania sygnału inwestowania w akcje należy wzorcowo inwestować w dwa fundusze akcji. Zmiany sygnałów występowały dotychczas 1-5 razy w ciągu roku. To oznacza, że bywały okresy gdzie przez kilka miesięcy trwał sygnał inwestowania w fundusze akcji.

Jak postępować w takiej sytuacji?

[stextbox id=”alert” caption=”Zastosować zasadę: podążaj za najlepszymi.”]Co jakiś czas (np. raz w miesiącu) należy rozważyć zmianę składu portfela. Jeżeli aktualnie posiadane w portfelu fundusze akcji, które obecnie są już nieco gorsze niż inne fundusze akcji – warto rozważyć zmianę – i wykonać zmianę funduszy na inne fundusze akcji.[/stextbox]

Zalecamy tutaj podejście oparte o zdrowy rozsądek:

 • nie dokonywać zmian funduszy „na siłę” dokładnie co miesiąc, można to robić niesystematycznie lub po prostu „co jakiś czas”
 • jeżeli nasze fundusze to A i B a na pierwszym miejscu w rankingu pojawia się fundusz C, który jest minimalnie lepszy niż posiadane fundusze A i B to zmiany nie trzeba wykonywać. Decyzja oczywiście pozostaje w gestii inwestora
 • nie stosowanie się do tej zasady obniżyło średnioroczne wyniki strategii średnio o 1%. A 1% w długim okresie ma bardzo duże znaczenie. Dlatego warto to realizować – ale jeżeli dokonywanie zmian w portfelu raz na miesiąc wydaje się zbyt częste – można z tej zasady zrezygnować.

Zasady działania: gdy inwestujemy w f. bezpieczne

Jeżeli aktualny stan strategii to inwestowanie w fundusze akcji to stosując zasady strategii wybieramy:

 • w wersji standard: w dwa fundusze polskie rynku pieniężnego (pieniężne lub gotówkowe)
 • w wersji aktywnej: w dwa fundusze polskie: pieniężne, gotówkowe lub obligacji
 • dodatkowe możliwości: dla interesujących się rynkami finansowymi możliwy jest szereg bardziej ryzykownych możliwości jak np. korzystanie z funduszy, które zarabiają na spadkach na giełdzie, funduszy surowcowych typu indeksowego. To już dodatkowa wiedza, po którą zapraszam na szkolenia (www.funduszetonielokata.pl)

Zasada 10% (gdy inwestujemy w f. bezpieczne)

Zasady działania są identyczne jak w przypadku gdy strategia wskazuje inwestowanie w fundusze akcyjne. Z jedną różnicą.

[stextbox id=”alert” caption=”Zasada 10% podczas inwestowania w fundusze bezpieczne”]Badamy codziennie wyniki 28-dniowych inwestycji funduszy akcji dużych spółek w oparciu o najnowsze dane – i sprawdzamy czy dwa najlepsze z funduszy mają wynik lepszy niż plus 10%. Taka sytuacja oznacza sygnał zmiany sposobu inwestowania na fundusze akcyjne.[/stextbox]

Także w tym przypadku sygnał powrotu pojawia się szybciej niż gdyby monitorować indeks giełdowy. Tu korzystamy z wiedzy i doświadczenia zarządzających najlepszymi w danym momencie, funduszami akcji. I te fundusze, które już zarobiły ponad 10% (a to oznacza, że akcje dużych spółek, które te fundusze posiadają w portfelu zarobiły średnio ponad 10%) pozwalają na pojawienie się sygnału zmiany sposobu inwestowania na fundusze akcji aby przyłączać się do wzrostów.

UWAGA – wybór funduszy do portfela to osobny krok. Dwa fundusze, które zarobiły w miesiąc ponad 10% nie muszą być wcale najlepszymi funduszami,  w które warto zainwestować. Mogły mieć po prostu wyjątkowe szczęście, i w tym dokładnie dniu akurat uzyskać wynik miesięczny ponad 10% podczas gdy zazwyczaj mają wyniki średnie. Do wyboru funduszy portal Opiekun Inwestora stosuje autorską analizę dynamiczną pozwalającą wskazać fundusze, które w ostatniej sytuacji rynkowej systematycznie zarabiały więcej niż inne w tej samej kategorii.

Zasada 15% (gdy inwestujemy w f. pieniężne)

Zasada 10% zakłada badanie miesięcznych (28-dniowych) zmian zamiast badania 10% od „dołka”. To pomaga w trendzie bocznym – strategia zabezpiecza się przed częstym generowaniem „fałszywych sygnałów”.

Ale… co w sytuacji gdy giełda (a tym samym fundusze akcji) będzie w okresie kilku-kilkunastu miesięcy zarabiać powoli, ale systematycznie? Tak, że w ciągu miesiąca żaden z badanych funduszy nie zarobi 10% w miesiąc, ale w okresie kilku miesięcy zysk mógł wynieść nawet 20%?

[stextbox id=”alert” caption=”Rozwiązaniem jest zasada 15%”]Dla każdego z badanych funduszy akcji dużych spółek strategia ustawia Kroczący Start Profit z progiem 15% począwszy od dnia zmiany sposobu inwestowania na fundusze pieniężne. W ten sposób gdy tylko dwa z badanych funduszy zarobią 15% od swojej najniższej wyceny (od dołka) generowany jest sygnał zmiany sposobu inwestowania na fundusze akcyjne.[/stextbox]

Tym samym strategia posiada dwie uzupełniające się reguły na określenie sytuacji zmiany sposobu inwestowania.

Zasada: Podążaj za najlepszymi

Podczas inwestowania w fundusze pieniężne traci nieco na znaczeniu.  Choć i tutaj co jakiś czas warto rozważyć zmianę między funduszami.

Długotrwały trend boczny bez wyraźnego kierunku

Podczas gdy strategia wskazuje inwestowanie w fundusze bezpieczne może zdarzyć się sytuacja gdzie przez kilka miesięcy trwa trend boczny – który nie powoduje ani zmian +10% w miesiąc, ani przekroczenia progu +15% od dołka a jednocześnie nie trwają spadki na rynku akcji. W takiej sytuacji:

 • inwestując bezpiecznie (fundusze pieniężne/ obligacji) zarabiamy powoli, podczas gdy „giełda stoi w miejscu”
 • gdyby wybrać fundusze akcji polskich – wynik byłby w tym okresie zbliżony do zera.

Osoby bardziej interesujące się inwestycjami mogą wtedy skorzystać z dodatkowych możliwości, które oferuje portal Opiekun Inwestora – i przy niewielkim ryzyku niewielkiego obsunięcia kapitału próbować wykorzystać okazje jakie dają inne kategorie funduszy. Np. funduszy zagranicznych.

[stextbox id=”alert” caption=”Informacja o utrzymującym się trendzie bocznym”]Strategia Opiekun Zysku prześle wiadomość (znaczenie wyłącznie informacyjne) w sytuacji gdy przez 45 dni (1,5 miesiąca) trwa sygnał „inwestowanie w fundusze bezpieczne”, nie trwają spadki  i z uwagi na małe zmiany na rynku akcji utrzymuje się jednocześnie boczny trend bez wyraźnego kierunku. Czyli trend boczny w przedziale +/- 8%[/stextbox]

Ta dodatkowa informacja jest informacją dodatkową. Strategia doskonale spisuje się bez tych dodatkowych prób zwiększania zysków – ale dla tych wszystkich, którzy są gotowi poświęcić na inwestowanie więcej czasu może być sygnałem do podjęcia prób zastosowania dodatkowych strategii, które udostępnia portal Opiekun Inwestora.

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here