Nowy fundusz TFI Pioneer to fundusz, który jak pisze Pioneer „stwarza szansę uzyskania wysokich dochodów przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego„. Oferując ponadprzeciętny potencjał wzrostu, dąży do ochrony 90% kapitału na koniec okresu rozliczeniowego.

Zasady inwestowania stosowane przez fundusz

Fundusze inwestycyjne PioneerZarządzający tak ustala proporcje poszczególnych inwestycji, aby część portfela o niższym ryzyku (obligacyjna) stwarzała możliwość ochrony 90% zainwestowanego kapitału w zdefiniowanym okresie (ustalony na 3,5 roku). Zadaniem części udziałowej funduszu (zbudowanej np. z akcji) jest wypracowywanie zysków z inwestycji na rynkach akcji w państwach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, a więc takich, które charakteryzuje ponadprzeciętny potencjał poziomu rozwoju gospodarczego.

Pierwsze 5 tygodni działania funduszu to swoista  „rozgrzewka” – tygodni aktywa są inwestowane w bezpieczne papiery wartościowe lub depozyty bankowe. Potem fundusz zaczyna stosować własną strategię inwestowania.

W drugim i następnych okresach rozliczeniowych (trwających 3,5 roku każdy) aktywa są inwestowane na rynku akcji lub obligacji w zależności od sytuacji rynkowej.  Oznacza to, że wraz ze wzrostem wartości rynkowej aktywów w części udziałowej fundusz redukuje część portfela złożoną głównie z obligacji i zwiększa ilość instrumentów udziałowych (nawet do 60%). W przypadku niekorzystnej sytuacji na rynku akcji ich udział jest zmniejszany (nawet do 0%) na rzecz obligacji. Dzięki temu inwestycja jest lepiej chroniona przed spadkiem wartości jednostek uczestnictwa poniżej ustalonego poziomu na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Początek działalności: Fundusz działa od 11 stycznia 2011 roku.

[stextbox id=”info” caption=”Moim zdaniem…”]Fundusz wpisuje się w lukę na rynku funduszy oferujących bezpieczną inwestycję w zadanym okresie czasu. Realność gwarancji oceniam bardzo wysoko. To sprawdzona, i prosta konstrukcja przypominająca proponowaną przeze mnie budowę „struktury na funduszach” z bieżącym monitorowaniem części agresywnej. Średnioroczne zyski jakich można się spodziewać w tego typu inwestycji mogą przekroczyć 2-3 x lokatę bankową. Przy czym bardzo często mogą być niższe. Nawet dużo niższe. Ale to jest cena bezpieczeństwa. Na wielkie zyski nie liczyłbym.[/stextbox]

Rozwiązanie Pioneer przypomina proponowane przez nas podejście: zbuduj strukturę na funduszach

Jak uzyskać podobne rozwiązanie we własnym portfelu funduszy?

[stextbox id=”info” caption=”Zrób to sam!”]Zakładając 3,5 roczną „strukturę” z zakładaną gwarancją 90% kapitału odpowiednią część inwestujemy w fundusze obligacji/ pieniężne. Wyliczoną w sposób dający duże szanse na uzyskanie 90% zwrotu kapitału w 3,5 roku.  Część agresywną inwestujemy w fundusze akcji rynków wschodzących. Gdy wyniki naszego portfela zarabiają więcej, niż wymaga tego zachowanie bezpieczeństwa inwestycji – chwilowo możemy zwiększać udział portfela funduszy akcyjnych.[/stextbox]

Na ten temat przygotuję osobny artykuł. I tak jak zapowiadałem na szkoleniach – trwają prace nad wprowadzeniem podobnej strategii do portalu.

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here