Fundusz Opera Pecunia.pl to subfundusz pieniężny, który będzie lokował swoje aktywa w najbezpieczniejsze papiery wartościowe, przede wszystkim w bony skarbowe oraz krótkoterminowe obligacje skarbowe.


Opera Pecunia.pl to doskonałe rozwiązanie dla osób, które:

  • planują zainwestować nadwyżki finansowe w krótkim terminie,
  • akceptują bardzo niskie ryzyko inwestycyjne,
  • szukają „bezpiecznej przystani” w czasie zawirowań na rynkach bardziej ryzykownych aktywów (np. akcji, surowców).

[stextbox id=”info” caption=”Ciekawostka”]Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie zostało statutowo (na stałe) ustalone na poziomie jedynych 0,3%. Jest to prawdopodobnie najniższe na polskim rynku wynagrodzenie za zarządzanie funduszem dłużnym.[/stextbox]

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here